Vytváření služeb definovaných uživatelem

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru se přesvědčte, zda víte, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Informace o tom, jak postupovat, naleznete v nápovědě online Editoru registru v tématech o obnovení registru a obnovení klíče registru.
Souhrn
Sada Windows NT Resource Kit obsahuje dva nástroje, které umožňují vytvářet služby systému Windows NT definované uživatelem pro aplikace systému Windows NT a některé 16bitové aplikace (ne však pro dávkové soubory).

Nástroj Instrsrv.exe instaluje a odebírá systémové služby systému Windows NT a nástroj Srvany.exe umožňuje spustit libovolnou aplikaci systému Windows NT jako službu.
Další informace
Chcete-li vytvořit službu systému Windows NT definovanou uživatelem, postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku systému MS-DOS (spuštěném příkazem CMD.EXE) zadejte následující příkaz:

  cesta\INSTSRV.EXE Služba cesta\SRVANY.EXE,

  kde cesta představuje jednotku a adresář sady Windows NT Resource Kit (například C:\RESKIT) a Služba je název služby, kterou chcete vytvořit.

  Příklad:
  C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  POZNÁMKA: Chcete-li ověřit, zda byla služba správně vytvořena, zkontrolujte, zda hodnota ImagePath v podklíči
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\název služby
  je nastavena tak, aby odkazovala na soubor SRVANY.EXE. Není-li tato hodnota nastavena správně, služba se krátce po spuštění zastaví a vrátí chybovou zprávu ID události 7000: název služby se nepodařilo spustit.

  UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití Editoru registru může způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

  Informace o úpravách registru najdete nápovědě online Editoru registru v tématu o změně klíčů a hodnot nebo v tématech o přidávání a odstraňování informací v registru a úpravách dat registru.

  POZNÁMKA: Nezapomeňte registr před jeho úpravou zálohovat.
 2. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe) a vyhledejte následující podklíč:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Služba>
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat klíč. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK:

  Název klíče: Parameters
  Třída: <ponechte prázdné>
 4. Vyberte klíč Parameters.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK:

  Název hodnoty: Application
  Typ dat: REG_SZ
  Řetězec: <cesta>\<aplikace.přípona>,

  kde <cesta>\<aplikace.přípona> je jednotka a úplná cesta ke spustitelnému souboru aplikace včetně přípony (například C:\WinNT\Notepad.exe)
 6. Ukončete Editor registru.
Nově vytvořená služba je standardně nakonfigurována tak, aby se po restartování systému spouštěla Automaticky. Chcete-li změnit toto nastavení na Ručně, spusťte z Ovládacích panelů aplet Služby a změňte typ spouštění na Ručně. Službu s nastaveným ručním spouštěním je možné spustit několika způsoby:
– pomocí apletu Služby v Ovládacích panelech;

– pomocí příkazového řádku systému MS-DOS zadáním příkazu

NET START <Služba>;

– pomocí nástroje Sc.exe ze sady Resource Kit. Na příkazovém řádku systému MS-DOS zadejte tento příkaz:

<cesta>\Sc.exe start <Služba>,

kde <cesta> je jednotka a adresář sady Windows NT Resource Kit (například C:\Reskit).


Další informace o instalaci a odebírání služeb definovaných uživatelem naleznete v dokumentu Srvany.wri, který je dodáván s nástroji sady Windows NT Resource Kit (například C:\Reskit\Srvany.wri). Tento dokument je k dispozici také na disku CD-ROM sady Windows NT Resource Kit v adresáři Common\Config.
prodnt
خصائص

رقم الموضوع: 137890 - آخر مراجعة: 12/02/2005 09:43:06 - المراجعة: 2.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto KB137890
تعليقات