В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

XFOR: Jak zabránit odesílání souboru Winmail.dat

Tento článek byl dříve publikován CZ138053
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak mohou uživatelé nebo správci serveru Exchange Server používající službu Microsoft Exchange Internet MailConnector (IMC) zabránit odesílání souboru Winmail.dat jako přílohyuživatelům v Internetu.

Pokud uživatel odešle pomocí klienta pro systém Windowsnebo aplikace Outlook do Internetu poštu, soubor Winmail.dat může být automaticky připojenjako příloha na konec zprávy, pokud klient příjemce není schopen přijímat zprávy ve formátu RTF (Rich Text Format). Soubor Winmail.dat obsahuje informaceserveru Exchange Server o zprávě a může být příjemci zobrazen jako binární soubor.Pro příjemce nepoužívající Exchange Server je tento soubor nepoužitelný.
Další informace
K rozhodnutí, zda zprávy odesílat ve formátu RTF, použijte možnost, která nejlépe vystihuje vaši situaci:
 • Vytváření vlastních příjemců
  Pokud správce vytváří vlastní příjemce použitím programu Microsoft Exchange Administrator, zrušte zaškrtnutí políčkaVždy odesílat zprávy tomuto příjemci ve formátu Microsoft Exchange Rich-Text Format.


 • Změny stávajících příjemců Microsoft Exchange a vlastních příjemců
  Správce může zabránit stávajícím uživatelským účtům (uživatelé Microsoft Exchange nebo vlastní příjemci) v odesílání informací o formátu RTF zrušením zaškrtnutí políčkaPříjemci MAPIna stránce vlastnostíUpřesnit. Správce může zobrazit vlastnosti příjemce klepnutím na jméno příjemce a poté klepnutím na položkuVlastnostiv nabídceSoubor.


 • Adresy v osobním adresáři
  Uživatelé mohou změnou v osobním adresáři (PAB) zabránit odesílání informací o formátu RTF. Změnu provedete zrušením zaškrtnutí políčkaVždy odesílat zprávy tomuto příjemci ve formátu Microsoft Exchange Rich-Text Formatna stránce vlastností adresyAdresa SMTPv osobním adresáři (PAB). Zobrazit vlastnosti položky v osobním adresáři lze klepnutím na položku a poté v nabídceSouborklepnutím na příkazVlastnosti.


 • Konfigurace služby Internet Mail Connector (IMC)
  Správce může konfigurovat možnosti formátu RTF služby IMC následujícím způsobem:


  1. Otevřete stránkuInternet Mail Connector Properties (Vlastnosti služby IMC).
  2. Klepněte na kartuGeneral (Obecné).

   SeznamSend Microsoft Exchange Rich Text (Odesílat ve formátu Microsoft RTF)určuje způsob odesílání dat ve formátu RTF. Seznam nabízí výběr ze tří hodnot:
   • Je-li nastavena hodnotaUser (Uživatel), jsou použity vlastnosti příjemce k určení, zda bude při odeslání použit formát RTF.


   • Je-li nastavena hodnotaAlways (Vždy), je formát RTF použit vždy bez ohledu na nastavení vlastností příjemce.


   • Je-li nastavena hodnotaNever (Nikdy), není formát RTF použit nikdy.

  Správce též může konfigurovat možnosti použití formátu RTF pro jednotlivé domény. Pokud chcete definovat domény elektronické pošty a nastavení zpráv pro tyto domény, klepněte na tlačítkoE-Mail Domain (Doména elektronické pošty)na kartěInternet Mail (Pošta sítě Internet).

 • Jednorázové adresování
  Uživatelé mohou odesílat e-mail uživatelům Internetu z klienta Exchange nebo aplikace Outlook použitím jednorázového adresování. Jednorázové adresování umožňuje odeslání zprávy příjemci, který není uveden v osobním adresáři PAB, globálním adresáři ani v jiném seznamu příjemců.

  V závislosti na typu použité jednorázové adresy je nebo není zpráva odeslána ve formátu RTF:


  • Informace o formátu RTF jsou odeslány:

   Má-li jednorázová adresa následující formát, jsou se zprávou odeslány informace o formátu RTF:
   [SMTP:Adresa SMTP]
   , kdeAdresa SMTPje platná adresa SMTP, například:
   adresa@microsoft.com
   Ověření, zda informace o formátu RTF byly odeslány:
   1. Do pole Komu nové zprávy zadejte adresu ve formátu SMTP. V nabídceNástrojeklepněte na příkazKontrola jmen. Jméno bude podtrženo a řetězec SMTP: nebude v adrese ve formátu SMTP zobrazen.
   2. Poklepáním na adresu zobrazte její podrobnosti.

    Pokud je políčkoVždy odesílat zprávy tomuto příjemci ve formátu Microsoft Exchange Rich-Text Formatzaškrtnuto, budou informace o formátu RTF odeslány (soubor Winmail.dat) spolu se zprávou.
  • Informace o formátu RTF nejsou odeslány:

   Pokud uživatel použije jednorázovou adresu a nepřeje si odeslat příjemci informace o formátu RTF, adresa by měla mít následující formát:
   Adresa SMTP
   , kdeAdresa SMTPje platná adresa SMTP, například:
   adresa@microsoft.com
   Poznámka: Na rozdíl od oddílu "Informace o formátu RTF jsou odeslány" adresa SMTP není uvozena řetězcem SMTP: a není ohraničena hranatými závorkami ([]).

   Pokud je políčkoKontrola jmenzaškrtnuto, nebude ve vlastnostech adresy zvolena možnost formátu RTF.

   Bez ohledu na možnost zvolenou pro adresu příjemce určuje služba IMC, zda jsou informace RTF odeslány. Je-li pro službu IMC nastaveno, že informace RTF nejsou nikdy odesílány, nejsou informace o formátu RTF odeslány ani v případech, kdy adresa příjemce je nastavena na odesílání informací o formátu RTF.

   Pokud je služba IMC nastavena pro jednotlivé domény, má nastavení těchto domén přednost pro všechny zprávy adresované uživatelům v těchto doménách.

   Namísto zadávání šestnáctkových hodnot do textového pole můžete klepnout na příkazEditor,klepnout na kartuVerze souborua poté klepnout na tlačítkoOK. Na kartěVerze souboruzadejte do příslušných polí číslo sestavení knihovny Imcadmin.dll ve formátu 5.5.2650.24. K určení správného čísla sestavení knihovny Imcadmin.dll vyhledejte soubor na serveru Exchange Server. Po jeho nalezení na něj klepněte pravým tlačítkem myši, klepněte na příkazVlastnostia poté klepněte na kartuVerzeZde je zobrazeno číslo sestavení odpovídající verzi serveru. Zadejte toto číslo do pole a klepněte na tlačítkoOK. V textovém poli je zobrazena příslušná šestnáctková hodnota.
formát RTF Internet pošta soubor DAT
Свойства

ИД на статията: 138053 – Последен преглед: 08/17/2005 20:37:17 – Редакция: 2.1

Microsoft Exchange Client 5.5, Microsoft Exchange Client 4.0

 • exc4 kbhowto kbusage KB138053
Обратна връзка