Jak funguje automatické odpojení v systémech Windows NT a Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek dokumentuje parametr automatického odpojení systémů Windows NT a Windows 2000 používaný v sítích LAN.

Systémy Windows NT a Windows 2000 používají dva různé parametry automatického odpojení – jeden pro odpojování připojení služby RAS (Remote Access Service) a druhý pro odpojování připojení sítě LAN. Parametr automatického odpojení služby RAS je popsán v článku Q153944 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, k verzi pro sítě LAN však neexistuje žádná dokumentace. Jediný publikovaný odkaz na tuto variantu automatického odpojení se nachází v souboru nápovědy k položkám registru NT v sadě Windows NT Resource Kit, a to v přehledu parametrů služby LanmanServer.
Další informace
Parametr automatického odpojení od sítí LAN naleznete v podstromu registru HKEY_LOCAL_MACHINE pod následujícím podklíčem:
\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Poznámka: Uvedená položka musí být definována v počítači, ve kterém jsou umístěny sdílené složky.

Parametr slouží k odpojení nečinných relací po uplynutí stanovené doby v minutách. Počet minut lze nastavit na příkazovém řádku pomocí příkazu net config server.

Chcete-li například nastavit dobu automatického odpojení na 30 minut, zadáte následující příkaz:
net config server /autodisconnect:30
Rozsah platných hodnot, které lze zadat na příkazový řádek, je od -1 do 65535 minut. Chcete-li funkci automatického odpojení vyřadit, nastavte parametr Autodisconnect na hodnotu -1.

Nastavením parametru Autodisconnect na hodnotu 0 automatické odpojování nevypnete, ale bude k němu docházet velmi rychle, již po několika sekundách nečinnosti. (Nastavení parametru Autodisconnect pro službu RAS na hodnotu 0 naproti tomu znamená vypnutí automatického odpojování.)

Poznámky:
 • Parametr Autodisconnect pro síť LAN je vhodnější měnit přímo v registru. Změníte-li jej na příkazovém řádku, může dojít k vypnutí funkcí automatické optimalizace systému Windows NT nebo Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  128167 Konfigurace a optimalizace služby serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Platný rozsah hodnot při úpravách parametru Autodisconnect pro sítě LAN v registru je od 0 do 4294967295 (Oxffffffff).
 • V případě systému Windows 2000 Server v doméně, pracujícího jako řadič domény nebo jako server, je maximální hodnota 65535 (0xffff). Vyšší hodnoty budou při aktualizaci zásady vráceny na hodnotu 0xffff. Systémy Windows 2000 Server v pracovní skupině lze nastavit na libovolnou hodnotu ve výše uvedeném rozsahu.

  Nastavíte-li na příkazovém řádku možnost Autodisconnect na hodnotu -1, bude automatické odpojení v registru nastaveno na nejvyšší hodnotu z uvedeného intervalu. Tato hodnota odpovídá přibližně 8171 rokům (netestováno) a v praxi je tedy ekvivalentní vypnutí funkce automatického odpojení.
 • Do registru nelze vložit hodnotu -1. Tuto úpravu však lze provést na příkazovém řádku následujícím příkazem:
  net config server /autodisconnect:-1
  Při nastavení této hodnoty jsou do registru přidány dva nové klíče:
  anndelta: REG_DWORD: 0xbb8
  announce: REG_DWORD: 0xf0
  Announce: Určuje frekvenci ohlašování v síti v sekundách. Tato frekvence definuje, jak často je přítomnost serveru ohlašována ostatním počítačům v síti.

  Anndelta: Určuje hodnotu rozdílů ve frekvenci ohlašování v milisekundách. Tato hodnota určuje, o kolik se skutečná frekvence ohlašování může lišit od časového intervalu určeného členem announce.

  Hodnota rozdílu povoluje náhodné změny frekvence ohlašování. Má-li například člen announce hodnotu 10 a člen anndelta hodnotu 1, může se frekvence ohlašování pohybovat v intervalu od 9,999 sekundy do 10,001 sekundy.
 • Po několika minutách nečinnosti může dojít k odpojení namapovaných jednotek. U jejich ikon se v Průzkumníku Windows v takovém případě zobrazí červený symbol X.Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  305355 Některé programy společnosti Compaq způsobují odpojení namapovaných jednotek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
prodnt
Vlastnosti

ID článku: 138365 - Poslední kontrola: 12/04/2015 12:12:07 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork KB138365
Váš názor