Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybná paměť RAM způsobuje v systému Windows 95/98 kritickou výjimku

Tento článek byl dříve publikován CZ138788
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:Pokud tento článek nepopisuje chybové zprávy, které se zobrazily ve vašem případě, naleznete další články popisující chybové zprávy na webu na adrese:
Příznaky
Systém Windows náhodně zobrazuje chybovou zprávu "Došlo ke kritické výjimce 0x na adresexxxx:xxxxxxx", i když předchozí verze systému Windows či Windows for Workgroups takovou chybu nezobrazovala.
Příčina
Běžnou příčinou těchto chyb je poškození fyzické paměti počítače (RAM).Následující text uvádí příčiny, proč předchozí verze systému Windows fungovalysprávně a vaše verze náhodně zobrazuje chybovou zprávu"Došlo ke kritické výjimce 0x na adresexxxx:xxxxxxx":
  • Operační systémy používají paměť různě. V systému Windows 3.1 může "chybná" paměť obsahovat řídce používaná data. V systému Windows "chybná" paměť obsahuje informace často používaného programu.
  • Systém Windows 3.1 obsahuje relativně málo 32bitového programového kódu. Systém Windows používá mnohem více 32bitového kódu. Dále se tyto systémy jemně liší mezi způsobem přístupu k paměti podle toho, jestli je přistupováno k programovému kódu nebo k datům. Protože systém Windows spouští mnohem více 32bitového kódu, tyto malé chyby se projevují častěji.

    Všechen 32bitový programový kód v systému Windows 3.1 je uložený v jedné oblasti: na nízkých adresách ve fyzické paměti. Pokud první 4 megabajty (MB) paměti stačí pro všechen 32bitový kód, pracuje systém Windows 3.1 bez chyb. To platí i tehdy, pokud nejvyšší adresy fyzické paměti nemohou obsahovat 32bitový kód, protože systém Windows 3.1 nespouští 32bitový kód mimo první 4 MB paměti RAM.

    Systém Windows spouští 32bitový programový kód v libovolné části paměti. Proto pokud v systému Windows běží 32bitový kód v části paměti RAM, která jej nedokáže zpracovat správně, může dojít k chybě "Došlo ke kritické výjimce 0x:xxxxxxxx".
  • Systém Windows komunikuje s hardwarem jiným způsobem než předchozí verze. To je částečně z důvodu podpory rozhraní Plug and Play a částečně z důvodu použití nových ovladačů, které využívají rozšířené funkce adaptérů. Tyto funkce mohou odhalit chyby hardwaru, které se v nižších verzích systému Windows neprojevovaly, protože tyto systémy dané funkce nevyužívaly.
  • Množství nových počítačů neobsahuje paměťové obvody kontrolující paritu. V systému Windows 3.1 proto mohlo docházet k chybám parity, aniž by se nějak projevovaly, protože k nim docházelo v relativně nevýznamných oblastech paměti. Například mohlo dojít k tomu, že v aplikaci Microsoft Word for Windows se slovo "the" změnilo na slovo "tie."
Řešení
Pro odstranění těchto chyb je obvykle nutné vyměnit poškozenou paměť RAMnebo základní desku počítače. V některých případech může být možné tyto chybyodstranit změnou nastavení paměti CMOS, například Memory Wait State. V jinýchpřípadech může být možné pracovat bez potíží se systémem Windows po zakázánímezipaměti typu L2 na základní desce. Další informace o úpravách nastavenípaměti CMOS naleznete v dokumentaci k počítači nebo vám je poskytne jeho výrobce.

Další informace, jako určit, zda jsou vaše potíže způsobeny poškozenou pamětí RAM, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
181862 Určení velikosti paměti RAM dostupné systému Windows pomocí hodnoty MaxPhysPage
134503 Chybové zprávy týkající se parity mohou znamenat poškození paměti
Zkuste systém Windows spustit v Nouzovém režimu a zkontrolovat, jestlibude dále docházet ke stejné chybě. Pokud ne, může být příčinou potíží software nebo ovladač.V takovém případě nejsou výše uvedené informace relevantní.Další informace o odstraňování kritických výjimek naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
156126 Odstraňování potíží se systémem Windows 95 pomocí Nouzového režimu
Další informace
Kritické výjimky se podobají výjimkám modulu EMM386. Napříkladkritická výjimka 0C je obecně shodná s výjimkou 12 modulu EMM386neboli chybě zásobníku.
HWMEM parita chyba zablokovaný RAM kritická výjimka kritická oe
Vlastnosti

ID článku: 138788 - Poslední kontrola: 12/04/2015 12:14:26 - Revize: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive diskmem kbdiskmemory kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhardware kbhw kbprb kbwinme win95 win98 win98se KB138788
Váš názor