ACC: Klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Access (95/97)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:140637
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Access 7.0 a Microsoft Access 97.
Další informace

Globální klávesové zkratky

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Display the Control menu                ALT+SPACEBAR Copy the selection to the Clipboard           CTRL+C Open the Find dialog box                CTRL+F Open the Replace dialog box               CTRL+H Open a new database                   CTRL+N Open an existing database                CTRL+O Paste the contents of the Clipboard at the insertion  CTRL+V point Cut the selection and copy it to the Clipboard     CTRL+X Undo typing                       CTRL+Z or                             ALT+BACKSPACE Display context-sensitive Help about the selected    F1 menu command, dialog box option, property, control, action, keyword, or window Display context-sensitive Help using the question mark SHIFT+F1 pointer; after pressing SHIFT+F1, move the pointer to the item you want help about and click Save a database object                 SHIFT+F12 or                             ALT+SHIFT+F2 Close the active window                 CTRL+F4 Quit Microsoft Access or close a dialog box       ALT+F4 Cycle between open windows               CTRL+F6 Check spelling                     F7 Bring the Database window to the front         F11 or ALT+F1 Open the Save As dialog box               F12 or ALT+F2				

Okno databáze

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Move down one line                   DOWN ARROW Move down one window                  PAGE DOWN Move to the last object                 END Move up one line                    UP ARROW Move up one window                   PAGE UP Move to the first object                HOME Open the object in Design view             CTRL+ENTER or                             ALT+D				

Zobrazení datového listu a formulářového zobrazení klávesových zkratek

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Switch between Edit mode (with insertion point     F2 displayed) and Navigation mode Open the Zoom box for entering expressions and other  SHIFT+F2 text in small input areas more conveniently Open a combo box or list box              F4 Find the next occurrence of the text specified in the Find or Replace dialog box when the dialog box is    SHIFT+F4 closed Move to the record number box              F5 Switch between the upper and lower portions of a    F6 window (Design view of tables, macros, and queries and the Advanced Filter/Sort window) Turn on Extend mode; pressing F8 repeatedly extends   F8 the selection to the word, the field, the record (in Datasheet view only), and all records Reverse the F8 selection                SHIFT+F8 Cancel Extend mode                   ESC Recalculate the fields in the window          F9 Requery the underlying tables; in a subform, this    SHIFT+F9 requeries the underlying table for the subform only Add a new record                    CTRL+PLUS(+) Delete the current record                CTRL+MINUS(-) Save changes to the current record           SHIFT+ENTER Undo changes in the current field or current record;  ESC if both have been changed, press ESC twice to undo changes first in the current field and then in the current record				

Klávesové zkratky pro navigaci

 To                           Press ------------------------------------------------------------- To move to the next field                TAB, ENTER, or                             RIGHT ARROW Move to the last field in the current record      END Move to the previous field               SHIFT+TAB or                             LEFT ARROW Move to the first field in the current record      HOME Move to the current field in the last record      CTRL+DOWN ARROW Move to the last field in the last record        CTRL+END Move to the current field in the first record      CTRL+UP ARROW Move to the first field in the first record       CTRL+HOME Move down one screen                  PAGE DOWN Move up one screen                   PAGE UP Move right one screen                  CTRL+PAGE DOWN Move left one screen                  CTRL+PAGE UP Move down one line in a text box, combo box,      DOWN ARROW or list box Move up one line in a text box, combo box,       UP ARROW or list box Move down one set of values in a combo box or list box PAGE DOWN Move up one set of values in a combo box or list box  PAGE UP Move to the end of the current line           END Move to the end of the last line            CTRL+END Move to the beginning of the current line        HOME Move to the beginning of the first line         CTRL+HOME Move right one column (Datasheet view)         RIGHT ARROW Move to the last column (Datasheet view)        END Move left one column (Datasheet view)          LEFT ARROW Move to the first column (Datasheet view)        HOME Move the selected column to the right one column    RIGHT ARROW Move the selected column to the left one column     LEFT ARROW Move down one page (In Form view, when at end of    PAGE DOWN record, moves to bottom of next record) Move up one page (In Form view, when at top of     PAGE UP record, moves to top of previous record) Exit the subform and move to the next field in the   CTRL+TAB master form; if not in a subform, move to the next field Exit the subform and move to the previous field in the CTRL+SHIFT+TAB main form; if not in a subform, move to the previous field				

Výběr klávesové zkratky

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Extend the selection or deselect one character     SHIFT+RIGHT to the right                      ARROW Extend the selection or deselect one word        CTRL+SHIFT+ to the right                      RIGHT ARROW Extend the selection or deselect one character     SHIFT+LEFT to the left                       ARROW Extend the selection or deselect one word        CTRL+SHIFT+ to the left                       LEFT ARROW Select the current record or cancel the record     SHIFT+SPACEBAR selection (in navigation mode only) Select the previous record (if the current record    UP ARROW is selected) Select the next record (if the current record      DOWN ARROW is selected) Select the current column or cancel the column     CTRL+SPACEBAR selection (in navigation mode only). Applies to datasheets and grids, except the grid in a table's Design view.				

Klávesové zkratky pro položky data

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Insert the current date                 CTRL+;(semicolon) Insert the current time                 CTRL+:(colon) Insert the default value for a field          CTRL+ALT+SPACEBAR Insert the value from the same field          CTRL+' or CTRL+" Insert a new line                    CTRL+ENTER Add a new record                    CTRL++(plus plus) Delete the current record                CTRL+-(plus minus) Save changes to the current record           SHIFT+ENTER Toggle the value in a check box or option button    SPACEBAR				

Tisknout náhled klávesových zkratek

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Cancel Print Preview                  C or ESC Open the Print dialog box                P or CTRL+P Open the Page Setup dialog box             S Zoom in for a magnified view of part of the page    Z Move to the page number box; then, type the page    F5 number you want to go to and press ENTER Move to the next page                  PAGE DOWN                             or DOWN ARROW Move to the previous page                PAGE UP                             or UP ARROW Scroll down in small increments             DOWN ARROW Scroll down in large increments             PAGE DOWN Move to the bottom of the page             CTRL+DOWN ARROW Scroll up in small increments              UP ARROW Scroll up in large increments              PAGE UP Move to the top of the page               CTRL+UP ARROW Scroll to the right in small increments         RIGHT ARROW Move to the right edge of the page           CTRL+RIGHT                             ARROW or END Move to the lower-right corner of the page       CTRL+END Scroll to the left in small increments         LEFT ARROW Move to the left edge of the page            CTRL+LEFT ARROW                             or HOME Move to the upper-left corner of the page        CTRL+HOME				

Klávesové zkratky pro okno modulu

 To                           Press ------------------------------------------------------------- Halt the execution of code or a macro          CTRL+BREAK Display the previous procedure             CTRL+UP ARROW Display the next procedure               CTRL+DOWN ARROW Display the Debug window                CTRL+G Indent selected lines                  CTRL+M Remove indentation from selected lines         CTRL+SHIFT+M Cut the current line and copy it to the Clipboard    CTRL+Y Display context-sensitive Help about the keyword    F1 containing the insertion point, the selected menu command, or dialog box option Display the Object Browser               F2 View procedure definition                SHIFT+F2 View last position                   CTRL+F2 Find the next occurrence of the text specified in the  F3 Find or Replace dialog box when the dialog box is closed Find the previous occurrence of the text specified in  SHIFT+F3 the Find or Replace dialog box when the dialog box is closed Continue execution of code or macro           F5 Reset execution of code or macro            SHIFT+F5 Switch between the upper and lower panes        F6 (if you have split the window) Step into (single step)                 F8 Step over (procedure step)               SHIFT+F8 Toggle a breakpoint at the selected line        F9 Create instant watch for selected expression      SHIFT+F9 Clear all breakpoints                  CTRL+SHIFT+F9				
Odkazy
Další informace o klávesových zkratek, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Access vyhledejte v rejstříku nápovědy pro "klávesové zkratky, vestavěné," nebo požádejte pomocníka Office Microsoft Access 97.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 140637 - Poslední kontrola: 12/04/2015 12:32:01 - Revize: 3.1

Microsoft Access 95 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo kbui KB140637 KbMtcs
Váš názor