Internet Explorer Opens.exe soubory místo jejich stažení

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:140991
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o stažení souboru exe v aplikaci Microsoft InternetExplorer, může být soubor otevřen namísto stažení.
Příčina
Ve verzích aplikace Internet Explorer starších než aplikace Internet Explorer 4.0 při prvním stažení souboru v aplikaci Internet Explorer zobrazí dialogové okno Potvrdit otevření souboru. Na Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu v tomto dialogovém okně políčko.

Pokud zrušíte zaškrtnutí "Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu"pole v položce registru pro toto nastavení se změní a není zobrazenZkontrolujte soubor dialogovém okně Otevřít v relacích následné stáhnout.Místo toho aplikace Internet Explorer automaticky otevře soubory místojejich stažení.
Řešení
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte odpovídající metodu.

Metoda 1

Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz pro soubor, který chcete stáhnout a potom klepněte na tlačítko Uložit cíl jako.

Metoda 2

Povolit Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu možnost. Provedete to tak, upravit třetím oktetu hodnotu EditFlags v klíči Hkey_Classes_Root\exefile od 01 00 pomocí Editoru registru.

POZNÁMKA:: Tato metoda nefunguje, pokud používáte aplikaci Internet Explorerverze 4.0 nebo novější.

Například změnit hodnotu EditFlags z D8 07 01 00 k D8 07 00 00.

POZNÁMKA:: Vlajky úpravy dokumentů aplikace Word je v následujícím umístění:
   [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.6]   @="Microsoft Word 6.0 - 7.0 Document" "EditFlags"=hex:00,00,01,00				

Změnit 00 01 ve třetím oktetu.
Další informace
Při prvním klepnutí na odkaz ke stažení souboru exe ve starším aplikace Internet Explorer než Internet Explorer 4.0, zobrazí Potvrzovat otevření souboru Dialogové okno. Na Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu zaškrtnutí políčka v tomto dialogovém okněvybrané. Pokud si jste jisti, že je bezpečné otevřít soubor, klepněte na tlačítko Otevřít.Chcete-li uložit soubor na disk, klepněte na tlačítko Uložit jako.

Pokud zrušíte zaškrtnutí Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu Zaškrtávací políčko už zobrazí výzva, zda chcete soubor otevřít. Místo toho je soubor otevřen automaticky.

Pokud zakážete výzvu souborů ActiveMovie (to zahrnuje všechny souborytyp, který používá ActiveMovie, jako jsou například soubory WAV, MOV a AVI),klíč registru, který má být změněn, je:

   HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovie.Control.1				

Změňte hodnotu EditFlags z 00 00 01 00 do 00 00 00 00.

Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 4.0 později, klíč registrumá být změněn je:

   HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovieControl.2				

Změňte hodnotu EditFlags z 00 00 01 00 do 00 00 00 00.

Pokud používáte program Windows Media Player verze 5.2, klíče registrukterý má být změněn je:

   HKEY_CLASSES_ROOT\MediaPlayer.MediaPlayer.1				

Změňte hodnotu EditFlags, tak, aby všechny nuly nebo nulovou hodnotu.

Na Vždy zobrazit dotaz před otevřením souboru tohoto typu v aplikaci Internet Explorer 4.0 a novější není zobrazeno zaškrtávací políčko.


Pro systém Windows Millennium

  1. Klepněte na tlačítko Tento počítač, klepněte na tlačítko Nástrojea klepněte na tlačítko Možnosti složky.
  2. Klepněte na tlačítko typy souborů a vyberte typ souboru.
  3. Klepněte na tlačítko Upřesnita klepněte na tlačítko Vybrat Potvrzovat otevření po stažení.
Další informace o stahování dalších typů souborů, naleznetenásledující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
177976 Výzva k zadat složku pro stahování souboru
Winnt uložit program na disk
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 140991 - Poslední kontrola: 12/04/2015 12:35:03 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Plus! 95 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbui kbmt KB140991 KbMtcs
Váš názor