Jak načíst tabulku z aplikace Access do aplikace Excel pomocí DAO

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:146406
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Ve verzích aplikace Microsoft Excel výše uvedené můžete objekty DAO (Data Access OBJECTS) v aplikaci Visual Basic pro aplikace načíst tabulku z aplikace.

Makro popsané v tomto článku poskytnout příklad použití DAO načíst tabulku z aplikace Microsoft Access používá databázi Northwind dodáno s i Microsoft Office Professional pro Windows 95, verze 7.0 a Microsoft Office 97 Professional pro Windows. Pokud vybraný výchozí možnosti při nainstalován Microsoft Office Professional pro Windows 95, verze 7.0, je databáze umístěna v:
  \MSOffice\Access\Samples\Northwind.mdb				
Pokud jste vybrali výchozí možnosti při instalaci systému Office 97 Professional pro Windows, je databáze umístěna v:
  \Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb				
Pokud databázi Northwind je umístěn v jiné složce v počítači, bude nutné upravit kód poskytován pod před jeho spuštěním.

Použití DAO v makru musí odkazovat knihovna objektů Microsoft DAO nebo může zobrazit chybová zpráva "uživatelem definovaný typ není definována". Odkazovat tato knihovna Microsoft Excel verze 7.0, aktivovat modulu list, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz odkazy a zkontrolujte možnost "3.0 objektové knihovny Microsoft DAO". Odkazovat této knihovny v aplikaci Microsoft Excel verze 97, klepněte na odkazy v nabídce Nástroje v editoru jazyka a zkontrolujte "DAO 3.5 objektové knihovny Microsoft".
Další informace
Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele. Načíst tabulku z aplikace Microsoft Access, postupujte takto:

 1. Vytvořit objekt databáze.
 2. Vytvoření objektu Recordset.
 3. Načíst záhlaví (v případě potřeby).
 4. Načíst data z tabulky.
Po načtení dat zavřete všechny objekty otevřít vydáním příkazů .Close.

Programově načíst tabulku z aplikace Microsoft Access, použijte následující jazyka pro kód Applications:
Sub GetTable()'This sub will retrieve all the data in the "Customers" table in'Northwind  'Declare variables  Dim Db As Database  Dim Rs As Recordset  Dim Ws As Object  Dim i As Integer  Dim Path as String  'This line will define the Object "Ws" as Sheets("Sheet1")  'The purpose of this is to save typing Sheets("Sheet1")  'over and over again  Set Ws = Sheets("Sheet1")  'Set the Path to the database. This line is useful because  'if your database is in another location, you just need to change  'it here and the Path Variable will be used throughout the code  Path = "c:\msoffice\access\samples\northwind.mdb"  'This set of code will activate Sheet1 and clear any existing data  'After clearing the data it will select cell A1  Ws.Activate  Range("A1").Activate  Selection.CurrentRegion.Select  Selection.ClearContents  Range("A1").Select  'Set the Database, and RecordSet This Table exists in the database  Set Db = Workspaces(0).OpenDatabase(Path, ReadOnly:=True)  'This will set the RecordSet to all records in the Customers table  Set Rs = Db.OpenRecordset("Customers")  'You could instead set the RecordSet to, for example, the records  'where the Country Code is "UK", without quotes. To do this, replace  'the line above: Set Rs = Db.OpenRecordset("Customers") with the  'following:  '  'Set Rs = _  'Db.OpenRecordset("SELECT * FROM Customers WHERE Country = 'UK';")  'This loop will collect the field names and place them in the first  'row starting at "A1"  For i = 0 To Rs.Fields.Count - 1   Ws.Cells(1, i + 1).Value = Rs.Fields(i).Name  Next I  'The next line simply formats the headers to bold font  Ws.Range(Ws.Cells(1, 1), Ws.Cells(1, Rs.Fields.Count)).Font.Bold=True  'The next line will get the data from the recordset and copy it  'into the Worksheet (Sheet1).  Ws.Range("A2").CopyFromRecordset Rs  'This next code set will just select the data region and  'auto-fit the columns  Sheets("Sheet1").Select  Range("A1").Select  Selection.CurrentRegion.Select  Selection.Columns.AutoFit  Range("A1").Select  Rs.Close  Db.CloseEnd Sub				
Odkazy
Další informace o datových klepněte na kartu Rejstřík v nápovědě aplikace Excel, zadejte následující text
přístup k datům v DAO
a potom poklepejte na vybraný text přejděte na téma "K externí databáze s DAO".
OFF7 XL7 8.00 97 XL97 OFF97 XL

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 146406 - Poslední kontrola: 12/04/2015 14:09:18 - Revize: 2.3

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 95 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdtacode kbhowto kbinterop kbprogramming KB146406 KbMtcs
Váš názor