Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak nastavit symboly pro ladění systému Windows NT

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:148659
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn


Symboly pro ladění systému Windows NT musí být nastaven v případě, že počítač musí být vzdáleněnebo místně vyladěnou. Tento článek obsahuje pokyny kNastavte symboly pro ladění systému Windows NT.
Další informace

Obsah článku

 • Co jsou symboly
 • Nastavení vlastní Symbol strom
 • Jeden procesor vs. víceprocesorový
 • Vlastní vrstva HAL.KNIHOVNA DLL
 • Po vytvoření stromu Symbol

Co jsou symboly

Soubory symbolů ladění (symboly) vyžadují jádra a uživatelského režimuladění v systému Windows NT. symboly umožňují vyřešit globální proměnnéa názvy funkcí v načtení spustitelného souboru.

Symboly jsou vyráběny vytvořeném propojovacím programem při vytváření programu. Jsouodkorněno s produktem a uloženy v samostatném (.Soubor DBG).To značně zmenšuje velikost souboru, což snižuje čas načtení souboru a tímzvyšuje výkon systému. Symboly představují názvy Function\API aglobální proměnné.

Na.DBG soubor obsahuje symbolické informace pro každý soubor. Mohou býtna SUPPORT\DEBUG\<platform>\SYMBOLS adresáře systému Windows NTInstalační disk CD-ROM.</platform>

Oprava sestavení, například aktualizace Service Pack vyžaduje speciální sadu symbolů, kteráje kombinací základní sestavení a patched symboly.

SYMBOLY adresáře je rozdělena do sedmi podadresáře, které se nazýváPodadresáře příponu (Všimněte si daný počet souborů v těchto symbolůsoučásti UŽIVATELSKÉHO režimu systému Windows NT odpovídat adresáře):

  COM - symbols for all files ending in .COM go here  CPL - symbols for all files ending in .CPL go here.  DLL - symbols for all files ending in .DLL go here  DRV - symbols for all files ending in .DRV go here  EXE - symbols for all files ending in .EXE go here  SCR - symbols for all files ending in .SCR go here  SYS - symbols for all files ending in .SYS go here.


Symboly musí odpovídat jejich příslušných souborů. Symboly z jinésestavení chybné údaje. Všechna data link symbol souboru musíodpovídat názvům počítače, který je právě laděn.

Nastavení stromy vlastní Symbol

Strom Symbol je stromu podadresářů v hostitelském počítači kteréobsahuje soubory symbolů, které odpovídají vzdálený počítač právě laděn.
 1. Vytvořte podadresář v hostitelském počítači. Například:
  MKDIR: C:\SYMBOLS
 2. Vždy spustíte s základní číslo verze systému Windows NT. Zkopírujte následující soubory z instalačního disku CD-ROM pro příslušnou verzi:
  XCOPY [CD disk]: \SUPPORT\DEBUG\I386 C:\SYMBOLS parametrem/s.
 3. Zkopírujte symboly do stromu vlastní odpovídající aktualizaci Service Pack. Symboly aktualizace Service Pack najdete na serveru FTP.MICROSOFT.COM.

  Například může být symboly pro aktualizaci Service Pack 4 pro systém Windows NT 3.51 stáhnout z následujícího umístění:

  \bussys\winnt\winnt-public\fixes\usa\NT351\ussp4\symbols
  Stáhnout soubor s názvem SYM_351<x>.EXE, kde x představuje platformu (I pro x 86, A pro alfa, P pro PPC).</x>

  Dekomprimujte soubory do stromu symbol. Například:
  SYM_351<x>.EXE -d: C:\SYMBOLS</x>
 4. Kopírovat jakékoli oprav výrobců, jako například Compaq SSD symboly na vlastní symbol stromu. Tyto symboly musí být získána od třetích stran Dodavatel.
 5. Pokud Microsoft poskytla jedinečný opravy instalace, zkopírujte Soubor DBG dodávané s opravu do příslušné podadresáře (pro Příklad: SYS, EXE, DLL).
 6. Pokud je počítač jeden procesor Intel systému, je symbol stromu dokončete. Naleznete v části "Po Symbol stromu je vytvořen" níže.

Jeden procesor vs. víceprocesorový

Systém Windows NT používá speciální jádra SMP systémech. Během instalace tétoPřejmenování jádra. Je důležité, že pro přejmenování souboru DBFladění.

  NTOSKRNL.EXE NTOSKRNL.DBG = Single processor  NTKRNLMP.EXE NTKRNLMP.DBG = Multiple processors


Pokud víceprocesorových systému, postupujte takto:
 1. Změňte adresář do adresáře součást knihovny DLL. Například:
  CHDIR C:\SYMBOLS\DLL
 2. Přejmenujte jednoprocesorový jádra s jiným názvem. Například:
  PŘEJMENUJTE SOUBOR NTOSKRNL.SOUBOR NTOSKRNL DBG.UNI
 3. Jádro víceprocesorového zkopírujte jednoprocesorový jádra. Pro Příklad:
  KOPIE NTKRNLMP.SOUBOR NTOSKRNL DBG.DBG

Vlastní vrstva HAL.KNIHOVNA DLL

Vyžadují některé hardwarové platformy speciální Hardware Abstraction Layer (HAL)Ovladač. Jako soubor jádra vlastní vrstvy HAL během přejmenovánproces instalace. Zde je uveden seznam běžných vrstvy HAL:

Soubory vrstvy HAL pro I386 počítače:

Filename          Description---------------------------------------------------HAL.DLL          Standard HAL for Intel systemsHAL486C.DLL        HAL for 486 c step processorHALAPIC.DLL        Uniprocessor version of HALMPS.DLLHALAST.DLL         HAL for AST SMP systemsHALCBUS.DLL        HAL for Cbus systemsHALMCA.DLL         HAL for MCA-based systems (PS\2 and others)HALMPS.DLL         HAL for most Intel multiprocessor systemsHALNCR.DLL         HAL for NCR SMP computersHALOLI.DLL         HAL for Olivetti SMP computersHALSP.DLL         HAL for Compaq SystemproHALWYSE7.DLL        HAL for Wyse7 systemsHAL files for DEC Alpha Computers:Filename          Description---------------------------------------------------HAL0JENS.DLL        Digital DECpc AXP 150 HALHALALCOR.DLL        Digital AlphaStation 600 FamilyHALAVANT.DLL        Digital AlphaStation 200\400 Family HALHALEB64P.DLL        Digital AlphaPC64 HALHALGAMMP.DLL        Digital AlphaServer 2x00 5\xxx Family HALHALMIKAS.DLL        Digital AlphaServer 1000 Family Uniprocessor HALHALNONME.DLL        Digital AXPpci 33 HALHALQS.DLL         Digital Multia MultiClient Desktop HALHALSABMP.DLL        Digital AlphaServer 2x00 4\xxx Family HALHAL files for MIPS Computers:Filename          Description---------------------------------------------------HALACR.DLL         ACER HALHALDTI.DLL         DESKStation EvolutionHALDUOMP.DLL        Microsoft-designed dual MP HALHALFXS.DLL         MTI with a r4000 or r4400HALFXSPC.DLL        MTI with a r4600HALNECMP.DLL        NEC dual MPHALNTP.DLL         NeTpower FASTseriesHALR98MP.DLL        NEC 4 processor MPHALSNI4X.DLL        Siemens Nixdorf UP and MPHALTYNE.DLL        DESKstation TyneHAL files for PPC Computers:Filename          Description---------------------------------------------------HALCARO.DLL        HAL for IBM-6070HALEAGLE.DLL        HAL for Motorola PowerStack and Big BendHALFIRE.DLL        Hal for Powerized_ES,                  Powerized_MX, and                  Powerized_MX MPHALPOLO.DLL        HAL for IBM-6030HALPPC.DLL         HAL for IBM-6015HALWOOD.DLL        HAL for IBM-6020


Jak lze zjistit, kterou vrstvu HAL na použití:

Během instalace je vytvořen textový soubor protokolu. Tento soubor obsahuje řádek nížpořady, které je během instalace nainstalována vrstva HAL. Pokud vrstva HAL změnila popůvodní nastavení nastavení.PROTOKOL neodráží změny. K ověření,postupujte takto:
 1. Přejděte do podadresáře systému%\Repair.
 2. Spusťte ATTRIB -R -H -S instalací.Zobrazte soubor protokolu.
 3. Zobrazení nastavení pomocí programu Poznámkový blok.PROTOKOL a vyhledat "hal".
Poznámka: Tato stejná technika může být užitečné ověřit, pokud je zvláštní jádrataké používá.

Vrstva HAL zkopírujte do stromu Symbol:
 1. Změňte adresář na \SYMBOLS\DLL.
 2. Přejmenujte vrstvu HAL.DBG do HAL.X 86.
 3. Kopírovat "vlastní HLL.DBG"do HAL.DBG.

Po vytvoření stromu Symbol

Symbol stromu je nyní dokončena. Další informace naleznete na dotaznásledující slovo zde znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
debugref
prodnt 3.50 3.51 debugref

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 148659 - Poslední kontrola: 12/04/2015 14:23:34 - Revize: 5.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB148659 KbMtcs
Váš názor