Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva při instalaci TCP/IP nebo přidání služby TCP/IP

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:151237
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.


Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu přeinstalovat TCP/IP nebo přidat službu TCP/IP obdržet jednu nebo více následujících chybových zpráv:
-Podklíč registru služby již existuje.

Nebo
-Nelze odebrat název místa zprostředkovatele
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, ujistěte se, všechny součásti dané služby TCP/IP správně odebrán a ujistěte se, následující podklíče registru jsou před restartování počítače také odebrány:

Důležité: Pokud máte systém Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 2, naleznete v následujícím článku v databáze Microsoft Knowledge Base před odebráním žádné klíče registru:

162837Nahrazení TCPIP po SP2 způsobuje STOP 0x00000050

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Poznámka: se může nebo nemusí všechny následující položky registru mít v závislosti na konfiguraci TCP/IP.

Poznámka: CCS = CurrentControlSet

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpMibAgentHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpServerHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FTPSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RFC1156AgentHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SNMPHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SimpTcpHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipCUHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpPrintHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsMibAgentHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DHCPHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DhcpServerHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\FTPSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LmhostsHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SimpTcpHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SNMPHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\TcpipHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinsHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSockHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSock2HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\<NetDriver><x>\Parameters\Tcpipwhere <NetDriver> is the name of network card installed on system andwhere <x> is the number of the network adapter.It may also be necessary to remove the following keys:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_DHCPHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LmhostsHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_TCPIPHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManServer\Linkage\BindHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManWorkstation\Linkage\BindHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\PPTP				


Poznámka: odebrání tyto další klíče vyžaduje manipulaci práva na těchto kláves. Výchozí práva pro všechny čtení. Je třeba provést pro každý klíč, který chcete odebrat. Změnit práva Přihlásit jako správce, spustit Regedt32.exe a vyberte klíč, který chcete odstranit. V nabídce vyberte položku zabezpečení vlastníka, převzít vlastnictví. Potom, vybrat zabezpečení, oprávnění a udělit úplné řízení Everyone výběrem nahradit oprávnění na existujících podklíčů."

Restartujte počítač, takže změny registru jsou rozpoznávány WINDOWSNT.

Pokud je nainstalována Remote Access Service (RAS), bude možná nutné ručně odstranit následující položky registru RAS a NDISWANx:

 1. Vyhledejte HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NetBIOS\Linkage.
 2. Poklepejte na svázání a odebrat všechny položky NetBT_xxxx například:
      \Device\NetBT_El59x1    \Device\NetBT_NdisWan1    \Device\NetBT_NdisWan2    \Device\NetBT_NdisWan3    \Device\NetBT_NdisWan4  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASARP  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASAUTO  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASMAN HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASACD HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPM HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NDISWANx\Parameters\TCPIP(where x reflects the numbers corresponding to the preceding \Device\NetBT_NDISWANx. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASARP HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASACD HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASAUTO HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASMAN HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPM						
Ruční odebrání ručně regedt32 jak postupy odebrání tcpip

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 151237 - Poslední kontrola: 12/04/2015 14:42:34 - Revize: 2.1

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfaq kbnetwork kbprb KB151237 KbMtcs
Váš názor