Vypíše databáze a obnovení může vyplnit nahoru databáze MSDB

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

152354
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Selhání úlohy založené na Executive SQL a vrácena následující chybová zpráva:
Chyba: 1105 závažnosti: 17, stát 2
Nelze přidělit místo pro objekt ' %. * s 'v databázi' %. * s ' protože
' %. * s ' segmentu je plný. Pokud jste spustili nedostatek místa v Syslogs výpis
protokolu transakce. V opačném případě použijte ALTER DATABASE nebo k sp_extendsegment
zvětšit velikost segmentu.
SQL Executive založené úkoly, které může selhat zahrnují:
 1. Naplánované výpisy a obnoví.
 2. Úkoly nastavit pro replikaci.
 3. Výstrahy.
 4. Naplánované úlohy web.
Příčina
Databáze MSDB je plný.
Jak potíže obejít
Následující tabulky byly v SQL Server 6.5 přidány do databáze MSDB pomůcku zachování záložní informace:

sysbackupdetail: Určuje souhrn zařízení používaná k zálohování (výpis).
sysbackuphistory: Určuje souhrn každé operaci zálohování (výpis).
sysrestoredetail: Určuje souhrn používá k obnovení zařízení (load-načíst).
sysrestorehistory: Určuje souhrn každé operace obnovení (load-načíst).

SQL Server automaticky udržuje dokončení online historie zálohování a obnovení v databázi MSDB. Tyto informace zahrnují, kteří provést zálohování při ní byla provedena a které zařízení nebo souborů je uložena.

Správce systému má sledovat tyto tabulky odstranit staré položky v těchto tabulkách Ujistěte se, že databáze MSDB není vyplnit.

Následující uložené procedury lze odstranit položky z těchto systémových tabulkách v databázi MSDB.
use mastergosp_configure 'allow', 1goreconfigure with overridegodrop proc sp_cleanbackupRestore_log  go  create proc sp_cleanbackupRestore_log  @DeleteBeforeDate datetime  as  begin   Delete from msdb.dbo.sysbackupdetail where backup_id     in (Select backup_id from msdb.dbo.sysbackuphistory where backup_start <=  @DeleteBeforeDate)   Delete from msdb.dbo.sysbackuphistory where backup_start <=  @DeleteBeforeDate   Delete from msdb.dbo.sysrestoredetail where restore_id     in (Select restore_id from msdb.dbo.sysrestorehistory where backup_start <=  @DeleteBeforeDate)   Delete from msdb.dbo.sysrestorehistory where backup_start <=  @DeleteBeforeDate  endgosp_configure 'allow', 0goreconfigure with override				
Bude potom nutné spustit nově vytvořené uložené procedury. Například pokud jste chtěli odstranit všechny položky v tabulkách uvedených v uložené proceduře, ke kterým došlo před 2. ledna 1997, by spustit následující:
exec sp_cleanbackupRestore_log '1/2/97'				
Pokud chcete zautomatizovat kód, můžete použít podobnou následující:
declare @DeleteBeforeDate datetime-- Modify the second parameter as necessary.-- It is currently set to delete anything older than 60 days.select @DeleteBeforeDate = DATEADD(day, -60, getdate())select @DeleteBeforeDate  exec sp_cleanbackupRestore_log @DeleteBeforeDate				
Poznámka: Pokud se zobrazí 1105 objekt syslogs prosím naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base: 110139 - INF: Causes of SQL Transaction Log Filling Up.

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 152354 - Poslední kontrola: 02/05/2014 09:29:29 - Revize: 4.0

 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbprb KB152354 KbMtcs
Váš názor