XADM: Jak odebrat první server Exchange v síti

Tento článek byl dříve publikován CZ152959
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje postup při odebírání prvního počítače se serverem MicrosoftExchange Server nainstalovaným v síti Exchange Server.

Kromě poštovních schránek a veřejných složek obsahuje a zodpovídáprvní server v síti ve výchozím nastavení za složky sítě. Složky sítěse skládají ze složky Offline Address Book (OAB), složkySchedule+ Free Busy Information a složky Organizational Forms,pokud existuje. Ostatní servery v síti spoléhají ve výchozím nastavenína první server. Pokud například potřebuje třetí server v síti vygenerovatAdresář offline (OAB), musí se připojit k prvnímu serveru.Pokud první server odeberete bez provedení kroků popsaných v tomto článku, mohou být data ve složkách sítě nepřístupná nebo můžedojít k jejich ztrátě.

První server v síti slouží ve výchozím nastavení také jako server pro určenísměrování. Server pro určení směrování je zodpovědný za aktualizaci tabulkyGateway Address Routing Table (GWART) v síti. Před odebráním prvního serveru ze sítě musíte předat tuto roli jinému serveru.Další informace naleznete v níže uvedeném článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
162012 XADM: Nelze změnit server pro určení směrování
Pokud jste odebrali první server ze sítě před přečtením tohoto článku, naleznete dalšíinformace v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152960 XADM: Nové vytvoření složek sítě
Upozornění: Pokud je první server v síti také Key Management (KM) Server a při jeho odebírání postupujete podle pokynů v tomto článku, může později docházet k potížím při instalaci služby KM do dalších serverů v síti.Další informace naleznete v níže uvedeném článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
196161 XADM: Do sítě nelze nainstalovat Key Management Server
Další informace
Před odebráním prvního serveru Exchange Server v síti postupujte podle následujících pokynů:

Upozornění: Pokud se na tomto serveru Exchange Server nachází nějaké uživatelské nebo veřejné složky (nenáležející síti), musíte poštovní schránky přesunoutdo jiného počítače v síti a replikovat veřejné složky do jiných serverů v síti. Tak zajistíte,že nedošlo ke ztrátě dat. Další informace naleznete v oddílu 12 a 15 příručky Microsoft Exchange Server Administrator Guide.

Adresář offline (Offline Address Book):

 1. Zvolte server v síti, na který chcete přesunout Adresář offline (OAB).
 2. Klepněte na objektPublic Information Store (Veřejné úložiště informací)a poté klepněte na příkazProperties (Vlastnosti).
 3. Klepněte na kartuInstances (Instance).
 4. V seznamuPublic Folders (Veřejné složky)vyberte položkuOffline Address BookaOAB Version 2(pokud je k dispozici) a poté klepněte na tlačítkoAdd (Přidat). Tím vytvoříte repliku těchto složek na serveru, který jste zvoliliv kroku 1.
 5. Klepněte na tlačítkoOK.
 6. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejnerConfiguration (Konfigurace)a otevřete vlastnosti objektuDS Site Configuration (Konfigurace sítě služby DS).
 7. V seznamuOffline Address Book Serverklepněte na server, který jste zvolili v kroku 1.

Informace programu Schedule+ o volném čase (Schedule+ Free Busy Information) a Organizační formuláře (Organizational Forms):

 1. Zvolte server v síti, na který chcete přesunout Informace programu Schedule+ o volném čase a Organizační formuláře.
 2. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejnerConfiguration (Konfigurace), klepněte na kontejnerServers (Servery)a poté klepněte na server, který jste zvolili v kroku 1.
 3. Klepněte na objektPublic Information Store (Veřejné úložiště informací)a poté klepněte na příkazProperties (Vlastnosti).
 4. Klepněte na kartuInstances (Instance).
 5. V seznamuPublic Folders (Veřejné složky)vyberte položkuSchedule+ Free Busy InformationaOrganization Formsa poté klepněte na tlačítkoAdd (Přidat). Tím vytvoříte repliku těchto složek na serveru, který jste zvoliliv kroku 1.
 6. Klepněte na tlačítkoOK.
Takto vytvoříte instanci složky Schedule+ Free Busy Information.Původní veřejná složka Schedule+ Free Busy Information bude odebrána při odebrání prvního serveru a nová instance se stane aktivní.

Server pro určení směrování (Routing Calculation Server):

 1. Zvolte server v síti, který chcete zvolit novým serverem pro určení směrování.
 2. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejnerConfiguration (Konfigurace)a poté poklepejte na objektSite Addressing (Adresování v síti).
 3. Klepněte na kartuGeneral (Obecné).
 4. V seznamuRouting Calculation Serverklepněte na server, který jste zvolili v kroku 1. Na stránkách vlastností musíte provést ještě nějakou jinou změnu, aby bylo tlačítkoApply (Použít)aktivní a změny mohly být potvrzeny a zachovány.
 5. Klepněte na kartuRouting (Směrování)a poté klepněte na tlačítkoRecalculate Routing (Přepočítat směrování).
 6. Klepněte na tlačítkoOK.
 7. Nakonec postupujte podle pokynů v následujícím článku:
  189286 XADM: Jak odstranit server ze sítě
Poznámka: Doporučuje se, abyste po provedení kroků popsaných výše dočasně vypnuli napájení prvního serveru v síti nebo jej odpojili od sítě a ověřte tak úspěšné dokončení této procedury. Po ověření funkčnosti (spuštění klienta Microsoft Exchange a ověření přístupu k informacím o volném čase nebo vygenerování Adresáře offline) ponechte první server vypnutý nebo odpojený od sítě, ujistěte se, že žádná položka služeb Windows Internet Naming System (WINS) či Domain Name System (DNS) neodpovídá odebíranému serveru, a poté postupujte podle následujících pokynů, kterými trvale odeberete daný server ze sítě:
 1. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejnerConfiguration (Konfigurace)a poté klepněte na kontejnerServers (Servery).
 2. Klepněte na první server v síti.
 3. V nabídceEdit (Úpravy)klepněte na příkazDelete (Odstranit)nebo stiskněte klávesu Delete.
Poznámka: Konektor Microsoft Exchange Schedule+ Free/Busy Connector se nepřesune automaticky a po odebrání prvního serveru v síti bude odstraněn.Pokud k tomu dojde, vytvořte tento objekt podle pokynů v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
148199 XCLN: Nové vytvoření odstraněného agenta pro informace o volném čase

Pokud chcete přidat informace programu Schedule+ o volném čase, postupujte podle následujících pokynů:

Složka sítě Schedule+ Free Busy Information je průběžně znovu plněna informacemipři přihlášení uživatelů a vytváření změn. Během tohoto období nejsou informace o volnémčase některých uživatelů k dispozici.

Do okamžiku, než se uživatel přihlásí a vytvoří nějakou událost, nejsou k dispozicižádné informace o jeho volném čase.
ies
Vlastnosti

ID článku: 152959 - Poslední kontrola: 12/04/2015 14:58:22 - Revize: 4.0

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive exc4 exc55 kbhowto kbusage KB152959
Váš názor