Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

ACC: Jak nastavit hodnota QueryTimeout pro připojení ODBC

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:153756
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Před úpravou registru byste nejprve vytvořit záložní kopii souborů registru (System.dat a User.dat). Obě jsou skryté soubory ve složce Windows.

Upřesnit: Vyžaduje poradce kódování, spolupráce a víceuživatelském dovednosti.

Tento článek ukazuje, jak nastavit vlastnost QueryTimeout proti zdroje dat spustit dotazy.
Další informace
Když používáte databázi ODBC such as Microsoft SQL Server, může z důvodu síťové přenosy nebo plně použití serveru ODBC být zpoždění. Spíše než čeká neomezeně dlouho, můžete zadat jak dlouho čekat před databázový stroj Microsoft Jet vytváří chybě. Výchozí Nastavení vlastnosti QueryTimeout je 60 sekund. Toto nastavení nemusí být dostatečně dlouhý povolit některé dotazy spustit proti zdroje dat. Následující dvě metody ukazují, jak změnit vlastnost QueryTimeout.

Poznámka: Při použití metody 1 změnit vlastnost QueryTimeout, hodnota bude nastavena pro konkrétní objektu QueryDef. Při vytváření nového dotazu pomocí uživatelského rozhraní v rámci aplikace Microsoft Access 97 budou výchozí vlastnost QueryTimeout 60.

Poznámka: Při použití kroky obsažené v metodě 2 nastavena hodnota QueryTimeout v rámci registru, libovolný dotaz nové a existující v rámci bude nadále zobrazit hodnotu 60 QueryTimeout vlastnost. Pokud je hodnota nastavená v rámci registru je větší než hodnota definované v rámci jednotlivých dotazu, bude použije hodnotu v rámci registru určit, jak dlouho čekat před dochází QueryTimeout.

Metoda 1

Vytvořte podprogram nastavit vlastnost.

Vytvořit a spustit následující podprogram při otevření databáze:
  Sub SetTimeout()   Dim Mydb as Database   Set Mydb=CurrentDB   MYdb.QueryTimeout=120 End Sub				

Jakmile je tato vlastnost nastavena, přepíše libovolnou registru Windows nastavení nebo výchozí hodnotu.

Poznámka: Pokud máte jakékoli problémy s vlastnost QueryTimeout, je pravděpodobně zapotřebí upgradovat na nejnovější verzi databázového stroje Microsoft Jet pro verzi aplikace. Té Pokud máte problémy s CurrentDB.QueryTimeout, by mohl také pokusíte pomocí DBEngine (0)(0). Je však vhodné mít aktuální verzi databázového stroje Microsoft Jet.

Informace o získání Microsoft Jet 3.51 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

172733ACC97: Aktualizované verze Microsoft Jet 3.5 k dispozici pro stažení

Příklad použití DBEngine


 Sub mytest()   Dim mydb As Database   Set mydb = DBEngine(0)(0)   mydb.QueryTimeout = 120   MsgBox mydb.QueryTimeout End Sub				

Metoda 2

Vlastnost nastavit v registru.

Upozornění: Nesprávné použití Editoru registru můžete způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalaci systému Windows. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravě registru zobrazení online tématu nápovědy Změna klíčů a hodnot v Editoru registru (Regedit.exe). Poznámka: měli vytvořit záložní kopii souborů registru (System.dat a User.dat) před úpravou registru.

Pomocí aplikace Microsoft Access 97


 1. Přejít na následující klíč registru:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\3.5\Engines\ODBC						
 2. Vyberte QueryTimeout klepněte na tlačítko Upravit a potom upravit. Změna hodnoty DWORD Hodnota požadované nastavení. Hodnota představuje počet sekund časový limit.

Pomocí Microsoft Access verze 7.0


 1. Vytvořte následující klíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Access\7.0\Jet\3.0\Engines\ODBC						
 2. Klepněte na tlačítko změnit a potom vyberte hodnotu DWORD. Přidat QueryTimeout a nastavit časový limit celočíselnou hodnotu. Tato hodnota bude představovat počet sekund časový limit.
Poznámka: Pokud se tato změna v registru byla provedena během spuštění aplikace, je nutné nejprve zavřete a potom znovu otevřete bude před rozpoznán změnit.
Odkazy
Další informace o zálohování systémového registru naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:

135120Konfigurace zálohování nástroje pro zálohování registru

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 153756 - Poslední kontrola: 12/04/2015 15:04:41 - Revize: 3.1

Microsoft Access 95 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbusage KB153756 KbMtcs
Váš názor