Jak mám povolit klávesu NUM LOCK na přihlašovací obrazovce?

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

POZNÁMKA: Tento článek se nevztahuje na systém Windows NT 4.0 Terminal Server. Dále se nevztahuje na systémy Windows 2000 Server a Windows 2000 Advanced Server se spuštěnými Terminálovými službami.
Popis potíží
Stav klávesy NUM LOCK je konkrétně nastavený pro jednotlivé uživatele a ve výchozím nastavení je režim NUM LOCK vypnutý. Chcete-li, aby před přihlášením uživatele pomocí kombinace kláves CTRL+ALT+DEL byla klávesa NUM LOCK zapnutá, je třeba změnit výchozí chování pomocí programu Editor registru.

Chcete-li, abychom tyto potíže vyřešili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Automatická oprava
Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.
Manuální oprava
Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li zapnout klávesu NUM LOCK před přihlášením uživatele, postupujte takto:
  1. Spusťte Editor registru.
  2. Přejděte na položku
    HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
    .
  3. Změňte hodnotu položky InitialKeyboardIndicators z 0 na 2.
Byly potíže vyřešeny?
Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
Odkazy
217884 Obnovení nastavení klávesy NUM LOCK po odhlášení od terminálového serveru
262625 Nastavení stavu klávesy NUM LOCK při přihlášení pomocí přihlašovacího skriptu
fixit fix it registry numlock LB_9650530
Vlastnosti

ID článku: 154529 - Poslední kontrola: 09/25/2011 00:20:00 - Revize: 8.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbfixme kbmsifixme kbenv kbhowto KB154529
Váš názor