Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak odstranit události ID 9 a ID 11

Tento článek byl dříve publikován CZ154690
Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314093.
Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovitregistr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registrunaleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebov nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
Souhrn
Tento článek popisuje odstraňování příčin chyb doprovázených událostmi ID 9či ID 11. V systémovém protokolu mohou být zaznamenány následující zprávy(systémový protokol zobrazíte pomocí Prohlížeče událostí), zdroj události ovšemmůže být libovolný řadič (například Atdisk, Atapi či Sparrow):
ID události: 9
Zdroj: aic78xx
Popis: Zařízení \zařízení\ScsiPort0 neodpovědělo v časovém intervalu.
-nebo-
ID události: 11
Zdroj: aic78xx
Popis: Ovladač rozpoznal chybu řadiče na zařízení \zařízení\ScsiPort0.
V téměř všech případech jsou tyto zprávy zaznamenány z důvodu potížís řadičem či, pravděpodobněji, se zařízením připojeným k řadiči.Tyto potíže mohou souviset s nedostatečným zasunutím konektorů,nesprávným ukončením či nastavením přenosové rychlosti, pomalouodezvou zařízení na žádost o uvolnění sběrnice SCSI, poškozenýmzařízením či ve velmi řídkých případech chybně napsaným ovladačem zařízení.
Další informace
Následující text obsahuje tipy pro odstraňování potíží, diagnostiku a vyhledáváníjejich příčin:
 • V technické příručce dodané výrobcem řadiče SCSI zjistěte požadavky na ukončení sběrnice. Množství moderních řadičů SCSI požaduje aktivní terminátory (nejméně jedno ze zařízení SCSI na sběrnici musí dodávat ukončovací napájení). Správné ukončení zahrnuje terminátor (rezistor)a zařízení, které dodává na sběrnici signál pro ukončovací napájení. Standard SCSI-2 určuje, že ukončovací napájení musí dodávat řadič (iniciátor). Proto každý řadič kompatibilní se standardem SCSI-2 pravděpodobně ukončovací napájení dodává, raději se ale přesvědčte, pokud si nejste jistí. Řada zařízení, obzvláště diskových jednotek, nabízí možnost dodávání ukončovacího napájení; pokud je na jednotce propojka označená Trmpwr, měli byste ji aktivovat.
 • Pokud jsou připojená interní i externí zařízení SCSI, musí být poslední zařízení v obou řetězcích ukončené a ostatníukončená být nesmí.
 • Pokud je použitý pouze jeden řetězec zařízení SCSI (buď všechna interní, nebo externí), přesvědčte se, zda je poslední zařízení SCSI v řetězci a také řadič ukončený. Obvykle je to nastavení v systému BIOS.
 • Zkontrolujte, zda není nějaký z konektorů SCSI poškozený nebo uvolněný. Jestližemáte dlouhý řetězec interních i externích kabelů, hrozí snížení kvality signálu. I když specifikace SCSI umožňuje dlouhé kabely, předpokládá použití kvalitních kabelů bez možného rušení, takže ve skutečnosti je obvykle možné použití pouze kratších kabelů. Pokud používáte externí kabely dlouhé 180 cm či více, vyměňte je za kabely dlouhé nejvýše 90 cm.
 • Zjistěte, kdy došlo k daným událostem, a zkuste vypozorovat,zda se neshodují s průběhem nějakých standardních procesů (napříkladzálohování) nebo vysokým zatížením disků. Takto můžete zjistit, které zařízeníje zdrojem chyby.

  Poznámka: Důvodem, proč jsou diskové jednotky při zatížení náchylné k podobným potížím, je často pomalý procesor. V multitaskingovémprostředí nemusí být procesor dostatečně rychlý pro zpracování všech vstupně-výstupních příkazů, které mohou přicházet téměř současně.
 • Pokud k překročení časového limitu dochází v souvislosti s páskovými jednotkami, snižte přenosovou rychlost. Přenosová rychlost 5 MB/s je obvykle postačující.
 • Zjednodušte řetězec SCSI/IDE odebráním zařízení nebo přesunutím problematického zařízení na jiný řetězec. Pokud se stejné potíže se zařízením objeví i po přesunutí, je nutné je vyměnit.
 • Zkontrolujte verzi systému BIOS řadiče SCSI a verze firmwaruzařízení. Vyžádejte si od výrobců jejich nejnovější verze. Postup naleznete v části Kontrola čísla modelu a verze firmwaru.
 • Zkontrolujte verze ovladačů zařízení SCSI. Ovladače SCSI jsou umístěnév adresáři %Systemroot%\System32\Drivers. Ve vlastnostech souboru najděte jeho verzi a zkontrolujte, zda výrobce zařízení nemá k dispozici novější.
 • Odeberte ostatní řadiče a prověřte, zda se tak odstraní konflikty.
 • Tyto potíže také může odstranit nízkoúrovňové formátování provedené daným řadičem SCSI.
 • Pokud podezíráte určité zařízení, použijte jiný model či typ.

Kontrola čísla modelu a verze firmwaru

Číslo modelu a verze firmwaru jsou uvedeny v registru systému Windows. Při kontrole čísla modelu a verze firmwaru postupujtepodle následujících pokynů.

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohouvést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje,že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny.Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru(Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exev tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru.Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operačnísystém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannouopravnou disketu.

 1. Spusťte program Regedt32.exe.
 2. Najděte a klepněte na následující klíč registru, kde x se liší podle čísla zařízení.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Hodnota identifikátoru REG_SZ představuje číslo modelua verzi firmwaru. Například v následující hodnotě je verze firmwaru 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Poznamenejte si čísla všech zařízení a verze firmwaru a ověřte u výrobce, zda nejsou známé nějaké potíže.
prodnt
Vlastnosti

ID článku: 154690 - Poslední kontrola: 01/07/2004 18:25:00 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbhardware kbhw KB154690
Váš názor
);