Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Potíže při spouštění systému Windows NT: Na disku schází soubor jádra

Tento článek byl dříve publikován CZ155892
Příznaky
Při spuštění systému Microsoft Windows NT se zobrazí následující chybová zpráva:
Na disku schází soubor jádra. Vložte systémovou disketu a restartujte systém.

Zpráva se zobrazí před zobrazením možností spuštění ze souboru Boot.ini.

Příčina
V aktivním systémovém oddílu schází soubor NTLDR nebopřidělená paměť pro atribut $DATA souboru \Ntldr je natolik fragmentovaná,že v základním segmentu FRS (file record segment) není atribut $DATA celý.
Další informace
Po automatickém testu po spuštění (Power On Self Test, POST) přečte hlavní spuštěcízáznam (Master Boot Record, MBR) tabulku oddílu a přejde na spouštěcí záznam (boot record).

Kód generující tuto chybu je uložený ve spouštěcím záznamu.Chyba je generována tehdy, pokud není nalezen soubor NTLDRnebo atribut $DATA.

Systém souborů Windows NT File System (NTFS) pohlíží na každý souborči adresář jako na množinu atributů. Mezi atributy patří název souboru, informaceo zabezpečení či data. Každý atribut je označen kódem typu atributua nepovinně názvem.

Jak potíže obejít
Pokud dojde k těmto potížím, můžete:
  1. Spustit systém Microsoft Windows NT z diskety (použít soubor NTLDR na disketě).
  2. Přesunout soubor NTLDR do jiného fyzického umístění na disku (ren ntldr ntldr.sav, copy ntldr.sav ntldr).
  3. Použít nástroj NTFS defrag a defragmentovat soubor NTLDR.
  4. Přesvědčit se, že jako aktivní je označen správný oddíl. Ke kontrole můžete použít program NT Disk Administrator, nebo spustit počítač v režimu systému DOS a použít program FDISK.EXE.


A

Stáhnout si program Bcupdate.exe, který aktualizuje spouštěcí kód spouštěcího oddílu NTFS. Další informace o aktualizaci tohoto softwaru získáte od zaměstnanců služeb odborné pomoci Microsoft Product Support Services. Úplný seznam telefonních čísel a sazbách za poskytované služby odborné pomoci naleznete na webu na adrese:Po stažení aktualizace softwaru vytvořte spouštěcí disketu systému Windows NT a použijte ji ke spuštění počítače. Další informace o vytváření spouštěcí diskety naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119467 Vytvoření spouštěcí diskety pro oddíl NTFS a FAT
- Ze stažené aktualizace softwaru rozbalte program Bcupdate.exe a soubor NTLDR.

- Spusťte program Bcupdate.exe C: /F.

- Další podporované parametry:

/q - Tichý režim (musí být použit i parametr /y)
/y - Bez potvrzování
/f - Vynucená aktualizace používaného svazku
/t - Pouze test původního spouštěcího kódu
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o chybu v produktu Microsoft Windows NT3.5x a 4.0. Tuto chybu dále zkoumáme a zveřejníme další informace ve znalostníbázi Microsoft Knowledge Base, jakmile budou k dispozici.
bootsect.com spouštění
Vlastnosti

ID článku: 155892 - Poslední kontrola: 08/18/2003 19:30:00 - Revize: 2.1

  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • kbbug KB155892
Váš názor