Položky v souboru Config.nt nebo Autoexec.nt mohou způsobovat chyby podsystému NTVDM

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při spuštění 16bitové aplikace se může zobrazit chybová zpráva podobná této:
Prostředí 16bitového systému Windows – skrytá konzola podsystému WOW VDM.
NTVDM CPU obsahuje neplatnou instrukci. Zdroj
Příčina
Pokud se při spouštění 16bitových aplikací zobrazují chybové zprávy podsystému WOW VDM, mohou být způsobeny potížemi se soubory Config.nt a Autoexec.nt. Tyto soubory jsou analyzovány při každém spuštění podsystému VDM. Pokud jsou s těmito soubory potíže, mohou se zobrazit chybové zprávy podobné výše uvedené zprávě.
Řešení
Buď obnovte soubory Config.nt a Autoexec.nt, nebo ve stávajících souborech označte příkazem REM (remark – poznámka) všechny nestandardní řádky a snažte se tak zjistit, který soubor je zdrojem chyb. Odeberte řádky způsobující problémy.
Další informace
Zkontrolujte také verze souborů Command.com. Datum změny by mělo být stejné jako datum v původních instalacích systému Windows.

Přejmenujte všechny verze souborů Command.com, které mají jiné datum, s výjimkou verze souboru Command.com v kořenové složce spouštěcího oddílu (obvykle na disku C:) a ve složce systému Windows (používáte-li možnost spouštění dvou operačních systémů – Windows 95 nebo Windows 98).

Také se ujistěte, zda existuje pouze jedna kopie souboru Command.com systému Windows ve složce System32.
prodnt
Vlastnosti

ID článku: 156687 - Poslední kontrola: 12/04/2015 15:26:55 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbusage KB156687
Váš názor