Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak navázat připojení programu NetMeeting přes bránu firewall

Tento článek byl dříve publikován CZ158623
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak ze sítě s bránou firewall navázat připojení programu Microsoft NetMeeting přes Internet.
Další informace
Program NetMeeting používá k navázání připojení přes Internet k dalšímuživatelům programu NetMeeting několik portů protokolu IP, pomocí kterýchkomunikuje s ostatními účastníky schůzky. Pokud se k Internetu připojujetepřes bránu firewall, musí být brána nakonfigurovaná tak, aby tyto portyneblokovala.

Program NetMeeting používá následující porty protokolu Internet Protocol (IP):
  Port   Použití  -------------------------------------  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]  522    User Location Server (TCP)  1503   T.120 (TCP)  1720   Nastavení volání H.323 (call setup) (TCP)  1731   Řízení zvukových volání (Audio call control) (TCP)  Dynamický Řízení volání H.323 (call control) (TCP)  Dynamický Datové proudy H.323 (streaming) [Realtime Transport Protocol (RTP) přes protokol User Datagram Protocol (UDP)]
Pro navázání odchozího připojení programu NetMeeting přes bránu firewall musíbýt brána nakonfigurovaná následujícím způsobem:
 • Propouštět primární připojení protokolu TCP na portech 522, 389, 1503,1720 a 1731.
 • Propouštět sekundární připojení protokolu UDP na dynamickypřiřazovaných portech (1 024 - 65 535).
Poznámka: Některé brány firewall mohou propouštět připojení protokolu TCP na nakonfigurovaných portech, ale nemohou propouštět sekundární připojení protokolu UDP na dynamicky přiřazovaných portech. Při připojení přes tyto brány firewall není možné používat zvukové funkce programu NetMeeting.

Některé brány firewall mohou propouštět připojení protokolu TCP na nakonfigurovaných portech a sekundární připojení protokolu UDP na dynamicky přiřazovaných portech, ale nemohou virtualizovat libovolný počet interních adres IP, nebo je nemohou virtualizovat dynamicky. Je možné navazovat připojení programu NetMeeting přes tyto brány firewall k počítačům za bránou i používat zvukové funkce programu NetMeeting, ale není možné připojení počítačů za bránou k počítačům, které brána firewall odděluje.

Protokol H.323 pro nastavení volání (přes port 1720) dynamicky vyjednává port protokolu TCP, který by mohl být použit protokolem H.323. Jak protokol pro řízení zvukových volání (přes port 1731), tak i protokol H.323 (přes port 1720) dynamicky vyjednávají porty protokolu UDP (User Datagram Protocol), které by mohl použít protokol H.323 pro datové proudy, nazývaný RTP (real time protocol). V programu NetMeeting jsou na každé straně brány firewall určeny dva porty pro zvukové a vizuální datové proudy. Tyto dynamicky vyjednávané porty jsou náhodně zvoleny z množiny všech portů, které mohou být dynamicky přiřazeny.

Adresářové služby programu NetMeeting požadují buď port 389, nebo port 522, v závislosti na typu serveru, který používáte. Servery Internet Locator Server (ILS), které podporují protokol LDAP (lightweight directory access protocol) pro program NetMeeting 2.0 a vyšší, požaduje port 389. Servery User Location Server (ULS), vyvinuté pro program NetMeeting 1.0, požadují port 522.
2.00
Vlastnosti

ID článku: 158623 - Poslední kontrola: 12/04/2015 15:42:34 - Revize: 2.1

Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive KB158623
Váš názor