Jak automatizovat sítě zachytává programu Sledování sítě

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:158744
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Sledování sítě poskytuje možnost automaticky spustit sběr informací o síti při spuštění programu. Dokončení pomocí parametrů příkazového řádku lze předaný do programu.
Další informace
Tuto funkci můžete použít například ve spojení s spustit nástroj Sledování sítě při zahájení operace zálohování pomocí příkazu AT. To provedete umístit příkaz Automatické spuštění programu Sledování sítě v dávkovém souboru pouze před jako v následujícím příkladu dávkový soubor spustí operaci zálohování:
@ echo off
Start Netmon /AUTOSTART
Cesta zálohování C:\<directory NTBACKUP > /B /L "C:\BACKUP.LOG"
Zbytek Tento článek popisuje možnosti příkazového řádku pro spuštěn program Sledování sítě. Další informace naleznete v souboru nápovědy Sledování sítě v Systems Management Server Administrator's Guide.

/ VZDÁLENÉ <remote_name>

Začíná připojení zadané Network Monitor Agent sledování sítě.

/ NET <number>

Spustí sledování sítě s připojení k určené číslo sítě. Použít čísla 1 N + 1, kde N je počet síťových karet přítomny v počítači. Jeden další rozhraní je rozhraní RAS/VPN.

<path>/ CAPTUREFILTER: <cesta>

Spustí program Sledování sítě s konkrétní sběrný filtr načten.

<path>/ DISPLAYFILTER <cesta>

Spustí program Sledování sítě s konkrétní zobrazení filtru načten.

/ BUFFERSIZE <number>

Spustí sledování sítě s předvolbu počet bajtů určený velikostí vyrovnávacích pamětí.

/ QUICKFILTER <type><address>, <adresa>

Začíná jako spuštění sledování sítě sběr a filtry na zadanou adresu.

/ AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ

Začíná digitalizace okamžitě po spuštění.

/ AUTOSTOP

Sběrný soubor sledování sítě přestane při zaplnění vyrovnávací paměti.

/ BUFFERSIZE: NUMBER

Spustí sledování sítě s předvolbu počet megabajtů zadaná velikost vyrovnávací paměti (Network Monitor 2.0).
prodnt netmon sms

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 158744 - Poslední kontrola: 02/28/2014 22:06:47 - Revize: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB158744 KbMtcs
Váš názor