Nástroj CHKNTFS.EXE: K čemu slouží

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Společnost Microsoft vyvinula nástroj Chkntfs.exe, který je k dispozici v aktualizaci Service Pack 2 systému Microsoft Windows NT 4.0 a v novějších verzích systému Windows. Je určen k zakázání automatického spuštění příkazu chkdsk ve specifických svazcích při restartování systému Windows po jeho nesprávném vypnutí. Jestliže byl použit příkaz chkdsk /f k naplánování spuštění příkazu chkdsk v aktivním svazku při příštím restartování systému, může být nástroj chkntfs použit ke zrušení tohoto plánovaného spuštění.
Další informace
Při každém restartování systému Windows je soubor Autochk.exe volán jádrem, aby zkontroloval všechny svazky a zjistil, jestli je nastaven nevyřízený bit svazku. Jestliže je nevyřízený bit nastaven, nástroj autochk provede v tomto svazku okamžité spuštění příkazu chkdsk /f. Příkaz CHKDSK /f ověří integritu systému souborů a pokusí se opravit problémy se svazkem. Doporučujeme vždy spustit nástroj chkdsk ve svazcích, které byly nesprávně ukončeny. V některých situacích však není spuštění nástroje chkdsk po každém nesprávném ukončení možné nebo praktické. V některých případech může úplná kontrola svazku nástrojem chkdsk trvat několik hodin, dokonce i dnů, nebo může nástroj při kontrole svazku přestat reagovat. V těchto situacích je praktičtější odložit spuštění nástroje chkdsk na příhodnější dobu.

Nástroj chkntfs umožňuje správci systému vyloučit svazky z kontroly programem autochk. Nástroj se spouští z příkazového řádku a má následující parametry:
  chkntfs jednotka: [...]  chkntfs /d  chkntfs /x jednotka: [...]  chkntfs /c jednotka: [...]   jednotka:     Určuje písmeno jednotky.   /D       Obnoví výchozí chování počítače,          zkontroluje všechny jednotky v okamžiku spuštění          počítače a u těch, které jsou chybné, spustí nástroj          chkdsk. Zruší efekt nastavení parametru          /X.   /X       Vyloučí jednotku z kontroly v okamžiku spuštění          počítače. Vyloučené jednotky nejsou shromažďovány          mezi vyvoláním příkazu.   /C       Jestliže byl nastaven nevyřízený bit,          naplánuje spuštění nástroje chkdsk při příštím restartování počítače.				
Pokud nejsou specifikovány žádné přepínače, nástroj chkntfs zobrazí pro každou jednotku stav nevyřízeného bitu.

Příklady:

chkntfs /x c: Zakáže spuštění nástroje chkdsk na jednotce C:

chkntfs /x d: e: Zakáže spuštění nástroje chkdsk na jednotkách D: a E:.

Příkazy chkntfs /x nejsou kumulativní, příkaz přepíše všechna určená předchozí vyloučení jednotek. Ve výše uvedeném případě nástroj chkntfs zakazuje kontrolu nástrojem chkdsk na jednotkách D a E, u jednotky C se nekontroluje přítomnost nevyřízeného bitu.

Nástroj chkntfs upravuje hodnotu BootExecute v systémovém registru. Hodnota BootExecute je umístěna v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
Výchozí hodnota je:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
Příkaz chkntfs /x přidá před hvězdičku parametr /k. Parametr /k vylučuje svazky z kontroly na přítomnost nevyřízeného bitu.

Například příkaz

chkntfs /x D:

by změnil tuto položku registru na hodnotu autocheck autochk /k:d *

Příkaz chkdsk /f naplánuje své vlastní spuštění při příštím restartování počítače pomocí nastavení nevyřízeného bitu na jednotce. Příkaz chkdsk /x zakazuje kontrolu tohoto bitu. Příkaz chkdsk /f nemůže být nikdy spuštěn ve svazcích, které jsou nástrojem chkntfs vyloučeny z kontroly nevyřízeného bitu.

Aby bylo možné spustit příkaz chkdsk /f na jednotce, která byla nástrojem chkntfs vyloučena, je třeba k navrácení systému do normálního stavu spustit příkaz chkntfs /d nebo upravit hodnotu registru BootExecute a odebrat odpovídající písmeno jednotky od parametru /k.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Příkaz chkdsk /f /r povoluje nástroji chkdsk zkontrolovat svazky, zda neobsahují chyby systému souborů, a chybné sektory na fyzickém disku. Příkaz chkdsk /f /r naplánuje své vlastní spuštění při příštím restartování počítače pomocí přidání položky do hodnoty BootExecute. Například

chkdsk c: /f /r

přidá do hodnoty BootExecute následující položku:
  autocheck autochk /r \??\C:				
Protože tato položka je umístěna v registru, na příkaz chkdsk /f /r nemají příkazy nástroje chkntfs žádný vliv. Jediným možným způsobem, jak zakázat příkaz chkdsk /f /r, je odebrat řádek odpovídající tomuto příkazu z hodnoty BootExecute.

Nástroj chkntfs.exe používá všechny jednotky jako místní v uzlu. Patří k nim prostředky fyzického disku clusterového serveru MSCS (Microsoft Cluster server) ve sdíleném poli jednotek. Pokud používáte nástroj chkntfs k vyloučení sdílených jednotek v clusteru, musíte příkaz vyloučení spustit v každém uzlu. Toto je třeba provést, aby registr každého uzlu měl správné položky. Příkaz můžete spustit pro všechny sdílené jednotky v uzlu. Jestliže prostředek fyzického disku uzlu nenáleží, dojde k chybě.
chkdsk chkntfs
خصائص

رقم الموضوع: 160963 - آخر مراجعة: 05/16/2005 13:10:00 - المراجعة: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbhowto KB160963
تعليقات