Xl97: Souhrn sešit a list aplikace události

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:161761
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Aplikace Microsoft Excel 2002 verzi tohoto článku naleznete 291294.
Microsoft Excel 2000 verzi tohoto článku naleznete 213220.
Souhrn
Tento článek obsahuje souhrn jazyka pro Applications sešitu a listu události a každý odpovídající příkaz používaný v předchozích verzích aplikace Microsoft Excel.
Další informace

Události sešitu

          Previous version Event name     equivalent     Description of when event fires ----------------- ----------------- -------------------------------- Activate      Auto_Activate   When the active workbook changes                    from another workbook to this                    workbook. Deactivate     Auto_Deactivate  When the active workbook changes                    from this workbook to another                    workbook. Open        Auto_Open     When the workbook opens. BeforeClose    Auto_Close     Before the workbook closes. AddInInstall    Auto_Add      When the user Installs the Add-In                    via the Add-In manager. AddInUninstall   Auto_Remove    When the User Uninstalls the Add-In                    via the Add-In manager. WindowResize    N/A        After a window of the Workbook has                    been opened, resized, maximized, or                    minimized. WindowActivate   OnWindow      Every time the focus comes to a                    Window belonging to the Workbook. WindowDeactivate  OnWindow      Every time the focus leaves this                    particular window of the Workbook. BeforeSave     OnSave       Before a workbook saves. BeforePrint    N/A        Before a workbook prints. NewSheet      N/A        After a new sheet is created. SheetActivate   OnSheetActivate  Every time a sheet is activated in                    the Workbook. SheetDeactivate  OnSheetDeactivate After a sheet is deactivated in the                    Workbook. SheetCalculate   OnCalculate    After any recalculation in the                    Workbook. SheetBefore DoubleClick    OnDoubleClick   When a worksheet cell is double-                    clicked. SheetSelection Change       N/A        When there's any change in cell                    selection on a particular sheet. SheetBefore RightClick     N/A        When a worksheet cell is right-                    clicked. SheetChange    OnEntry      When a user changes the formula                    of a cell by typing, copy or paste,                    drag or drop, or undo.  SetLinkOnData   OnData       When a DDE link is updated.				

Události listu

          Previous version Event name     equivalent     Description of when event fires ----------------- ----------------- ------------------------------- Activate      OnSheetActivate  When the active sheet changes                    from another sheet to this sheet. Deactivate     OnSheetDeactivate After the active sheet changes from                    this sheet to another sheet. Fires                    before the activated sheet displays. Calculate     OnCalculate    After every recalculation of this                    sheet. BeforeDoubleClick OnDoubleClick   When a worksheet cell is double-                    clicked. SelectionChange  N/A        When a worksheet cell is clicked. BeforeRightClick  N/A        When a worksheet cell is                    right-clicked. Change       OnEntry      When a user changes the formula                    of a cell by typing, copy or paste,                    drag or drop, or undo.				
Odkazy
Další informace o událostech sešitu nebo listu klepněte na kartě Rejstřík v nápovědě jazyka, zadejte následující text
události
a potom poklepejte na vybraný text přejděte na téma procedury události.
97 8,00 XL97

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 161761 - Poslední kontrola: 02/02/2014 08:47:45 - Revize: 1.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbprogramming KB161761 KbMtcs
Váš názor