Odstraňování potíží s připojením k poskytovateli ISP

Tento článek byl dříve publikován CZ161986
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje odstraňování potíží při přihlašování k poskytovatelislužeb Internetu (ISP). Tento článek popisuje pouze potíže s přihlašováním,nikoli s vytáčením pomocí modemu. Další informace o modemech a potížíchs vytáčením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:161516
NÁZEV : Odstraňování potíží s modemy v systému Windows NT 4.0

ID článku:162293
NÁZEV : Odstraňování potíží s klienty služby RAS v systému Windows NT 4.0
Další informace
Při pokusu o připojení k poskytovateli ISP se může zobrazitnásledující chybová zpráva:
Chyba 629: Port byl odpojen vzdáleným počítačem.
Chyba 640: Došlo k chybě rozhraní NetBIOS.
K potížím při připojování k poskytovateli ISP může docházetz následujících důvodů:
 • Nastavení telefonického připojení k poskytovateli ISP není správné.
 • Server protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) poskytovatele ISP nefunguje správně.
Při určování a odstraňování těchto potíží postupujte podle pokynův následujících oddílech podle jejich pořadí. Po ukončení každého oddíluověřte, zda můžete navázat připojení k poskytovateli ISP.

Ověřte své uživatelské jméno a heslo

Přesvědčte se, zda jste náhodnou nestisknuli klávesu Caps Lock a potéověřte, zda své uživatelské jméno a heslo zadáváte přesně tak, jak vám byloposkytnuto poskytovatelem ISP. Pokud si nejste jisti správností uživatelskéhojména či hesla, obraťte se na poskytovatele ISP.

Přijměte jakoukoli metodu ověřování včetně prostého textu

Nakonfigurujte telefonické připojení k poskytovateli ISP tak, aby přijalo jakoukolimetodu ověřování včetně prostého textu. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuZabezpečení, klepněte na přepínačPřijmout každé ověření včetně prázdného textua poté klepněte na tlačítkoOK.

Snižte rychlost připojení

Pokud jsou potíže způsobovány šumem linky nebo jiným rušením,může potíže odstranit snížení rychlosti připojení. Při snižování rychlostipřipojení postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. V seznamuZpůsob vytáčeníklepněte na modem a poté klepněte na tlačítkoKonfigurovat.
 5. V seznamuPočáteční rychlost (b/s)klepněte na položku9 600a poté klepněte na tlačítkoOK.
 6. Klepněte na tlačítkoOK.
Pokud není možné navázat připojení ani při nižší rychlosti nebo pokud je šumlinky natolik vysoký, že znemožňuje navázání připojení, obraťte se na telefonníspolečnost se žádostí o prověření telefonní linky.

Zakažte hardwarové řízení toku

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte hardwarové řízení toku dat.Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuZákladní, klepněte na tlačítkoKonfigurovat, zrušte zaškrtnutí políčkaPovolit hardwarové řízení tokua poté klepněte na tlačítkoOK.
 5. Klepněte na tlačítkoOK.

Zakažte řízení chyb modemem

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte řízení chyb modemem.Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuZákladní, klepněte na tlačítkoKonfigurovat, zrušte zaškrtnutí políčkaPovolit řízení chyb modemema poté klepněte na tlačítkoOK.
 5. Klepněte na tlačítkoOK.

Zakažte kompresi modemem

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte kompresi modemem.Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuZákladní, klepněte na tlačítkoKonfigurovat, zrušte zaškrtnutí políčkaPovolit kompresi modemema poté klepněte na tlačítkoOK.
 5. Klepněte na tlačítkoOK.

Zakažte softwarovou kompresi

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte softwarovou kompresi.Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartu Server, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit softwarovou kompresi a poté klepněte na tlačítko OK.

Zakažte používání rozšíření LCP protokolu PPP

Pokud server protokolu PPP vašeho poskytovatele ISP nepodporuje rozšířeníLink Control Protocol (LCP), může to být příčinou potíží při připojování.Mezi rozšíření LCP patří možnosti Zpětné volání, Zbývající čas a Identifikacepodle definice v dokumentu RFC 1570. Obraťte se na poskytovatele ISP s dotazem,zda máte zakázat rozšíření LCP.

Pokud chcete zakázat rozšíření LCP, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuServer, zrušte zaškrtnutí políčkaPovolit používání rozšíření LCP protokolu PPPa poté klepněte na tlačítkoOK.

Zakažte kompresi hlaviček protokolu IP

Pokud používáte kompresi hlaviček protokolu IP (také známou jako Van Jacobsonovači VJ komprese hlaviček), může to být příčinou potíží při připojování. Pokud chcetezakázat kompresi hlaviček protokolu IP, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuServera poté klepněte na položkuNastavení TCP/IP.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčkaKomprimovat hlavičky protokolu IPa poté klepněte na tlačítkoOK.
 6. Klepněte na tlačítkoOK.

Připojte se pomocí terminálového okna

Některé účty používající protokol PPP a SLIP požadují při připojování použitíterminálového okna a před zahájením relace zadání příkazu "PPP" nebo "slip"(bez uvozovek) na příkazovém řádku terminálu. Před přihlášením také může býtpožadováno zadání znaků "P" nebo "S" nebo "PPP:" (bez uvozovek) před uživatelskýmjménem. Obraťte se na svého poskytovatele ISP s dotazem, zda je nutné na příkazovémřádku terminálového okna zadat příkaz "ppp" či "slip" nebo zda musí být před uživatelskýmjménem zadán nějaký znak.

Pokud jsou pro přihlášení k poskytovateli ISP požadovány kromě uživatelského jménaa hesla ještě další informace, je pravděpodobně nutné použít terminálové okno. Pokudchcete otevřít terminálové okno, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuSkript, klepněte na přepínačZobrazit okno terminálua poté klepněte na tlačítkoOK.

Nezobrazuje se dotaz na uživatelské jméno a heslo

Pokud se při pokusu o připojení k poskytovateli ISP nezobrazuje dotaz na uživatelskéjméno a heslo, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položkuTelefonické připojení sítě.
 2. V seznamuVytočit položku seznamuklepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítkoDalšía poté klepněte na tlačítkoUpravit vlastnosti položky a modemu.
 4. Klepněte na kartuZabezpečení, klepněte na tlačítkoZrušit uložení heslaa poté klepněte na tlačítkoOK.

Zakažte přihlašovací skript

Pokud pro připojení k poskytovateli ISP používáte přihlašovací skript, zakažte jeja zkuste se připojit pomocí terminálového okna. Pokud se navázání připojení zdaří,může být chyba v přihlašovacím skriptu. Obraťte se na svého poskytovatele ISPs žádostí o přihlašovací skript určený pro program Telefonické připojení sítě. SystémWindows NT obsahuje několik základních skriptů, mezi které patří:
 • Ppp.scp
 • Slip.scp
 • Cis.scp
Poznámka: Pokud používáte skript služby CompuServe Information Service (CIS), musítejako uživatelské jméno použít svůj kód CIS ID. Další informace o použití těchto souborůnaleznete v souboru Script.doc ve složce Winnt\System32\Ras\Script.Pokud máte potíže s vytvářením skriptu pro automatizaci přihlašování, obraťte sena svého poskytovatele ISP se žádostí o pomoc.

Pokud váš účet používá protokol SLIP, musíte pro připojení k poskytovateli ISPpoužít terminálové okno nebo skript. Při použití účtu SLIP se v terminálovém okněobvykle zobrazuje adresa IP pro jednotlivé relace. Většina poskytovatelů ISPinformuje o přidělené adrese IP ve formě podobné následující: "Vaše adresa IPje <###.###.###.###>" nebo "relace SLIP mezi <###.###.###.###>,a <###.###.###.###>". V tomto případě druhá adresa znamenávaši adresu IP, kterou byste měli zadat do pole Adresa IP. Pokud je tato adresastejná při každém připojení, můžete ji zadatna kartě Server ve vlastnostech protokolu TCP/IP.

Ověřte telefonní číslo

Ověřte, zda pro připojení k poskytovateli ISP používáte správné telefonní číslo.Pokud je vaším poskytovatelem ISP služba MSN, The Microsoft Network, ověřte,zda používáte telefonní číslo služby MSN podporující volání typu "Interneta služba Microsoft Network."

Vzájemné ověřování

Pokud server protokolu PPP poskytovatele ISP používá metodu vzájemného ověřování,může to znamenat potíže při připojování. Telefonické připojení sítě nepodporuje vzájemnéověřování. Obraťte se na svého poskytovatele ISP s dotazem, zda jeho serverprotokolu PPP používá vzájemné ověřování.

Protokolování PPP

Povolení protokolování připojení pomocí protokolu PPP (soubor Ppp.log) můžepomoci při odstraňování potíží s připojením k serveru protokolu PPP poskytovatele ISP.Další informace o povolení protokolování PPP do souboru Ppp.log naleznete v následujícímčlánku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:115929
NÁZEV : Povolení protokolování protokolu PPP v systému Windows NT
Poznámka: Pokud používáte aktualizaci služby směrování a vzdáleného přístupu,není pro vás výše uvedený článek určený. Další informace o povolení protokolovánív této situaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft KnowledgeBase:
ID článku:161426
NÁZEV : Jak povolit protokolování při používání služby směrování a vzdáleného přístupu (RRAS)
connectoid
Vlastnosti

ID článku: 161986 - Poslední kontrola: 12/04/2015 16:06:38 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbfaq KB161986
Váš názor