Jak povolit funkci silné heslo v WINDOWSNT

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:161990
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Windows NT 4.0 Service Pack 2 zavádí nový soubor DLL (Passfilt.dll), který umožňuje vynutit silnější požadavky na heslo pro uživatele. Passfilt.dll poskytuje vylepšené zabezpečení proti "uhodnutí hesla" nebo "slovník útoky" tak před neoprávněným vnější.

Poznámka: Při Windows 95 nepodporuje case-sensitivity v jeho hesla, je odeslán požadavek na změnu hesla k PDC (Primary Domain řadič) způsobem, můžete vynutit pravidla filtrování heslo. Například pokud změnit heslo domény v počítači se systémem Windows 95 PassWord1 můžete password1, PASSWORD1, PassWord1 a tak dále přihlásit do domény z počítače se systémem Windows 95. PassWord1 však nutné použít k přihlášení k počítači se systémem Windows NT.

Poznámka: změně hesla v systému Windows 3.x nebo Windows for Workgroups 3.x nelze vynutit v této zásady hesla.
Další informace
Následující zásady hesla implementuje souboru Passfilt.dll:
 1. Hesla musí být dlouhé alespoň šest (6) znaků.
 2. Hesla musí obsahovat znaky z alespoň tři (3) následující čtyři (4) tříd:
     Description           Examples   -----------------------------------------------   Upper case letters       A, B, C, ... Z   Lower case letters       a, b, c, ... z   Westernized Arabic numerals   0, 1, 2, ... 9   Non-alphanumeric ("special     characters") such as     punctuation symbols
 3. Hesla nemusí obsahovat uživatelské jméno nebo libovolnou část úplného názvu.
Tyto požadavky jsou pevně v souboru Passfilt.dll a nelze změnit prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo registru. Pokud chcete zvýšit nebo snížit tyto požadavky, musíte napsat vlastní dll a implementovat stejným způsobem jako Microsoft verze je k dispozici s aktualizací Service Pack 2.

Jak nainstalovat filtrování silná hesla

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které sdělit, jak upravit registr. Po nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Postupujte proto pečlivě podle uvedených kroků. Pro zvýšení bezpečnosti registr zálohujte jestě před jeho úpravami. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete následujícím článku znalostní v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows

Zajistit funkčnost silné heslo dochází v celé doménové struktury, proveďte následující změny na všechny primární řadiče domény (nebo samostatné servery, kde potřeby).

Passfilt.dll není nutné na záložní řadiče domény, protože PDC je pouze počítače, kde jsou provedeny změny databáze účtů domény. Však jej by měl být nainstalován na všech BDC, protože může být povýšen na PDC. Pokud BDC bez Passfilt.dll povýšen na PDC, budou ztraceny Vynucení silné heslo ale bude k dispozici žádné nepříznivě efekty.
 1. Nainstalujte nejnovější aktualizaci service pack pro systém Windows NT 4.0.
 2. Kopírovat Passfilt.dll %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 složky.
 3. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 4. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
 5. Pokud není hodnota nazývá Oznámení balíčků, v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu:
  Balíčky oznámení
  Tato hodnota by měla být data typu REG_MULTI_SZ.

  Poznámka: Pokud oznámení balíčků hodnota již existuje, pokračujte dalším krokem.
 6. Dvojitá lick hodnotu Balíčků oznámení.
 7. V části data by měla být hodnota FPNWCLNT. Vytvořte nový řádek a zadejte PASSFILT.
 8. Ukončete program Editor registru.
 9. Restartujte počítač.
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
174075Silná hesla s Passfilt.dll není vynucena.
174076Neplatné heslo při silná hesla jsou požadována zpráva

Microsoft Windows 2000

Silné heslo funkčnosti součástí systému Windows 2000

Součásti zabezpečení operačního systému pro systém Windows 2000 součástí funkce pro soubor Passfilt.dll výše pro systém Windows NT 4.0. Vynucení silné heslo v systému Windows 2000 můžete povolit spuštění modulu snap-in Zásady místního počítače a povolení nastavení hesla musí splňovat požadavky na složitost v Settings\AccountPolicies\Password zásady počítače konfigurace systému.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 161990 - Poslední kontrola: 12/04/2015 16:07:04 - Revize: 3.2

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbenv kbhowto kbnetwork KB161990 KbMtcs
Váš názor