Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak převést do FILETIME systému Win32 nebo SYSTEMTIME UNIX time_t

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:167296
Souhrn
V rámci platformy UNIX jsou časy soubor udržují ve formuláři typu ANSI C runtime aritmetické s názvem "time_t", což představuje sekundy odpůlnoc 1. ledna 1970 UTC (coordinated universal time).

V rámci platformy Win32, časy souboru zachovány především ve formě64bitové FILETIME struktury, která představuje počet 100 nanosecondintervaly od 1. ledna 1601 UTC (universal time souřadnice).

Tento článek popisuje, jak převést čas systému UNIX do jiných formátů času systému Win32.
Další informace
Následující funkce převede filetime v time_t formátu UNIXFormát FILETIME systému Win32. Time_t je 32bitová hodnota a je FILETIMEStruktura 64-bit, tak funkce systému Win32, Int32x32To64() se používá vnásledující funkce:
  #include <winbase.h>  #include <winnt.h>  #include <time.h>  void UnixTimeToFileTime(time_t t, LPFILETIME pft)  {   // Note that LONGLONG is a 64-bit value   LONGLONG ll;   ll = Int32x32To64(t, 10000000) + 116444736000000000;   pft->dwLowDateTime = (DWORD)ll;   pft->dwHighDateTime = ll >> 32;  }				
Po době UNIX je převeden na strukturu FILETIME další čas Win32formáty lze snadno získat pomocí funkcí Win32FileTimeToSystemTime() a FileTimeToDosDateTime().
  void UnixTimeToSystemTime(time_t t, LPSYSTEMTIME pst)  {   FILETIME ft;   UnixTimeToFileTime(t, &ft);   FileTimeToSystemTime(&ft, pst);  }				
BSE čas tm filetime systemtime crt

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 167296 - Poslední kontrola: 04/23/2011 18:30:00 - Revize: 5.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbdatetime kbhowto kbkernbase kbprogramming kbmt KB167296 KbMtcs
Váš názor
id=1&t=">