INFORMACE: Časté otázky o sdružování připojení ODBC

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:169470
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje některé nejčastější dotazy o sdružování připojení ODBC.
Další informace
 1. Dotaz: Co je sdružování připojení ODBC?

  A sdružování připojení je jedna nové funkce zavedené v ODBC 3.0. Připojení umožňuje sdružování aplikací ODBC znovu použít připojení z fondu připojení. Po připojení byla vytvořena a umístěna do fondu ODBC aplikace lze znovu použít stejný ovladač a připojení v rámci stejné sdílené prostředí (henv) bez provedení procesu připojení dokončeno. Připojení, můžete však nikdy opakovaně mezi různými henv nebo různé ovladače.
 2. Q. lze použít sdružování s 2.x ovladače ODBC připojení?

  A sdružování připojení je implementován v ODBC ovladač správce verze 3.0 nebo vyšší. Verze ovladače nezáleží.
 3. Q. můžete lze povolit, protože sdružování připojení je implementován v správce ovladačů sdružování připojení s ovladačem bude?

  A. můžete povolit sdružování připojení pro bude ovladač. Používá aplikace Jet a Jet je podproces bezpečné počínaje Jet 4.0. Z MDAC 2.1 a novější, můžete mít sdružování připojení pro přístup ODBC ovladač.
 4. Dotaz: jak je lze povolit sdružování připojení ODBC v aplikaci?

  ODBC a aplikace mohou volat SQLSetEnvAttr s atributem SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING povolení sdružování připojení. Další informace o povolení sdružování aplikací ODBC připojení naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  164221Povolení sdružování připojení v aplikaci s rozhraním ODBC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 5. Dotaz: Jak povolit sdružování připojení, pokud aplikace je zapsána v jazyka?

  A. jazyka nebo ODBC aplikace mohou volat funkci SQLSetEnvAttr povolení sdružování připojení. Připojení sdružování je atribut úrovni procesu, takže bude používat libovolné následné připojení provedené prostřednictvím Správce ovladačů ODBC v aplikaci jazyka sdružování připojení. Aplikace Visual Basic můžete použít deklarace funkce a kód povolení sdružování připojení.
     Declare Function SQLSetEnvAttr Lib "odbc32.dll" (ByVal henv As Long,   ByVal Attribute As Long, ByVal Value As Long, ByVal StringLength As   Long) As Integer   ' env attribute   Public Const SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING = 201   Public Const SQL_ATTR_CP_MATCH = 202   ' values for SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING   Public Const SQL_CP_ONE_PER_DRIVER = 1   Public Const SQL_IS_UINTEGER = -5   nstatus = SQLSetEnvAttr(0, SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING,   SQL_CP_ONE_PER_DRIVER, SQL_IS_UINTEGER)   SQLAllocEnv...   SQLAllocConnect...   SQLConnect...   SQLDisConnect...   SQLFreeConnect...   SQLFreeEnv...					
  Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  237844Postupy: Povolení sdružování připojení ODBC v aplikaci VB ADO
  228843Postupy: Sdružování relací provést z programu Visual Basic ADO
 6. Dotaz: jak je lze povolit sdružování připojení v OLE DB aplikace?

  A. OLE DB aplikace mohou volat SQLSetEnvAttr povolit sdružování připojení.

  Další informace o povolení sdružování připojení OLE DB aplikace naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  166083Jak povolit sdružování připojení v aplikaci OLE DB
 7. Dotaz: jak je lze povolit sdružování připojení pro Active Server Pages (ASP) nebo ActiveX Data Objects (ADO)?

  A. Microsoft Internet Information server (IIS) verze 3.0 s ASP využívá sdružování připojení. Můžete povolit sdružování pro uživatele IIS změnou hodnoty StartConnectionPool 1 připojení. StartConnectionPool je umístěn pod HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\ASP \Parameters.
 8. Dotaz: jak omezit počet připojení ve fondu

  A. počet připojení ve fondu je řízena ODBC Správce ovladačů. Aplikace ODBC nelze řídit jej.
 9. Dotaz: Jak lze sledovat kolik připojení jsou ve fondu?

  A. můžete sledovat připojení ve fondu připojení.Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  216950Jak povolit čítače výkonu sdružování připojení ODBC
  238442Sdružování objektů připojení ODBC zmizí z PerfMon
  245543INFORMACE: Čítače sledování výkonu sdružování připojení ODBC
 10. Dotaz: Jak lze vymazat mimo připojení ve fondu?

  A. jak dlouho zůstane ve fondu připojení závisí na vlastnost CPTimeout ovladač ODBC. Při vypršení časového limitu připojení zavřena a odebrána z fondu. Aplikace ODBC můžete použít SQLConfigDriver změnit hodnotu CPTimeout a tato hodnota se týká všech aplikací ODBC, které jsou pomocí zadané ovladač ODBC. Výchozí hodnota CPTimeout je 60 sekund.
 11. Q. třeba explicitně povolit sdružování připojení, pokud mé aplikace běží v serveru?

  A. Pokud zprostředkování ovladač ODBC do zdroje dat ODBC serveru bude povolit sdružování připojení; není nutné explicitně povolit sdružování připojení.
 12. Q. připojení ve fondu přejde co Pokud chybný? Bude ODBC ovladač správce moci rozpoznat?

  A. ODBC 3.0 ruce přes chybná připojení bez kontroly, zda je připojení chybný. S Service Pack 1, správce ovladačů zjistí chybná připojení. Pokud je připojení ve fondu chybný ovladač správce rozpoznat a vrátit dobré připojení. Pokud správce ovladačů není schopen vytvořit funkční připojení, vrátí chybovou zprávu.
 13. Q. S ODBC 3.0 Service Pack 1, bude správce ovladačů ODBC zkuste se připojit k databázi serveru opakovaně při server není k dispozici?

  A. ODBC 3.0 SP1 zavedena nové API, ODBCSetTryWaitValue, zabránit v připojování k dispozici server opakovaně správce ovladačů ODBC. ODBCSetTryWaitValue přebírá parametr DWORD a uloží informace v registru v následujícím umístění:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbcinst.ini čekání připojení Pooling\Retry \ODBC
  Jakmile správce diver zjistí chybný databázový server, vrátí chybovou zprávu a označí připojení s časem. Od tohoto okamžiku dokud nevyprší hodnotu RetryWait správce ovladačů vrátí chybu bez pokusu o opětovné připojení k databázi serveru.

  Další informace o použití ODBC API ODBCSetTryWaitValue naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  168250Snižuje výkon IIS s chybná připojení
Odkazy
Další informace o sdružování připojení a sdružování relací naleznete na následujícím webu:
Časté otázky nejčastější dotazy

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 169470 - Poslední kontrola: 12/04/2015 17:08:46 - Revize: 3.3

Microsoft Open Database Connectivity 3.0, Microsoft Data Access Components 1.5, Microsoft Data Access Components 2.0, Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdatabase kbgrpdsmdac kbgrpdsvcdb kbinfo kbmdac250 kbmdac260 kbmdac270 kbodbc kboledb kbusage kbvbp KB169470 KbMtcs
Váš názor