Při přihlášení k systému Windows XP, Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 se otevře složka System32

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při přihlášení k systému Microsoft Windows může dojít k otevření okna Průzkumníka Windows s obsahem složky System32.

K tomuto chování dochází také v případě, že řetězcová hodnota v následujícím klíči registru obsahuje jako údaj hodnoty pouze jednoduché uvozovky ("):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud registr obsahuje prázdnou, neúplnou nebo poškozenou položku.
Řešení
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pomocí Editoru registru zobrazte následující dva klíče registru systému Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ověřte, zda žádná z hodnot v těchto klíčích neobsahuje nesprávné, neúplně nebo prázdné položky (například "").
Další informace
Bylo potvrzeno, že příčinou výše popsaného chování je nesprávná položka v následující hodnotě registru:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Hodnota: ActiveMovie File Extensions
Typ hodnoty: REG_SZ
Údaj hodnoty: ActMovie.exe /Check
Pokud je údaj hodnoty pro tuto položku Null nebo je v Editoru registru zobrazen jako uvozovky, může docházet k výše popsaným potížím. Problém vyřešíte změnou údaje hodnoty tak, aby odpovídal výše uvedené položce, nebo odstraněním hodnoty ActiveMovie File Extensions.

K tomuto chování může dojít také v případě, že v následujícím klíči registru jsou vedle hodnoty Reminder uvedeny uvozovky ("").
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

Tomuto chování lze zabránit odstraněním hodnoty Remainder.

Nejste-li si jisti, zda některé položky nejsou nesprávné nebo neúplné, je vhodné odstranit všechny položky s výjimkou výchozí položky systému Windows. Jedinou výchozí položkou systému Windows, která je vyžadována, je následující položka pro spuštění hlavního panelu systému:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Hodnota: SystemTray
Typ hodnoty: REG_SZ
Údaj hodnoty: SysTray.exe
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
177510 Při spuštění systému Windows NT se otevře složka System32 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
service pack sp3 prázdné přihlášení spustit spuštění automatické automaticky přihlášení
Vlastnosti

ID článku: 170086 - Poslední kontrola: 12/04/2015 17:13:32 - Revize: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbui KB170086
Váš názor