Internet Control Message Protocol (ICMP) Základy

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:170292
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Internet Control Message Protocol (ICMP) je chybách a diagnostické nástroje a je považován za požadovaná součást libovolnou IP implementace. Principy ICMP a vědět, co může případně generovat konkrétní typ ICMP je užitečné při diagnostikování potíží se sítí.
Další informace
ICMPs používají směrovače, zprostředkující zařízení nebo hostitelé komunikovat aktualizace nebo informace o chybě do jiných směrovačů, zprostředkující zařízení nebo hostitelů.

Každá zpráva ICMP obsahuje tři pole, které definují svůj účel a poskytují kontrolní součet. Pole Typ, kód a CHECKSUM jsou. Pole Typ zprávy ICMP identifikuje pole CODE poskytuje další informace o přidružený typ pole a CHECKSUM poskytuje metodu pro určení integrity zprávy.

Definované typy jsou:
TYPE  Description----  -----------0   Echo Reply3   Destination Unreachable4   Source Quench5   Redirect Message8   Echo Request11   Time Exceeded12   Parameter Problem13   Timestamp Request14   Timestamp Reply15   Information Request (No Longer Used)16   Information Reply (No Longer Used)17   Address Mask Request18   Address Mask Reply				

Echo Request a Echo Reply

Toto je nejčastěji používá k testování připojení IP známý jako PING ICMP. Pole Typ 8 a pole kód 0 bude mít Echo Request ICMP. Odpovědi na ozvěnu mít pole Typ 0 a pole kód 0.

Destination Unreachable

Po nedoručitelné paket je generována cíl nedostupný, typ 3 ICMP. Typ 3 ICMPs může mít hodnotu kódu 0: 15:
Type 3CodeValue  Description-----  -----------0    Network Unreachable1    Host Unreachable2    Protocol Unreachable3    Port Unreachable4    Fragmentation needed and DF (Don't Fragment) set5    Source route failed6    Destination Network unknown7    Destination Host unknown8    Source Host isolated9    Communication with Destination Network Administratively Prohibited10   Communication with Destination Host Administratively Prohibited11   Network Unreachable for Type Of Service12   Host Unreachable for Type Of Service13   Communication Administratively Prohibited by Filtering14   Host Precedence Violation15   Precedence Cutoff in Effect				

Zdroj vyčerpán

Zprávy ICMP „ Zdroj vyčerpán má pole Typ 4 a kód 0. Při cíl nelze zpracovat jako rychlý zdroj odesílá přenosy jsou odesílány zprávy Zdroj vyčerpán. Zdroj vyčerpán ICMP informuje zdroj Vyjmout zpět rychlost, jakou jej odesílá data. Cíl bude pokračovat, dokud zdroj odesílá přijatelnou rychlostí generovat zdroj vyčerpán ICMPs.

Přesměrování zpráv

Zprostředkující zařízení bude generovat zpráva ICMP Redirect, kdy Určuje, že postupu je požadováno můžete být dosaženo místně nebo prostřednictvím lepší cestu. Přesměrování zpráv ICMPs jsou typ 5 a jsou dále definovány následující hodnoty pole Kód:
Type 5CodeValue  Description-----  -----------0    Redirect datagrams for the Network1    Redirect datagrams for the Host2    Redirect datagrams for the Type of Service and Network3    Redirect datagrams for the Type of Service and Host				

Čas překročen

Pokud směrovač nebo hostitel zahodí paket kvůli vypršení časového limitu, vygeneruje čas překročen typ 11 ICMP. Čas překročen ICMP bude mít kód hodnotu 0 nebo 1. Kód 0 je generována při překročen počet směrování datagram a paket bude ignorován. Kód 1 je generována při reassemble fragmentovaných paketů překročí hodnotu časového limitu.

Problém parametru

Při zprostředkující zařízení nebo hostitele zahodí datagram kvůli neschopnost zpracovat, je generována ICMP 12. Běžné příčiny této ICMP jsou informace záhlaví poškozen nebo chybí možnosti. Pokud důvod ICMP je vyžadován chybí možnost, bude mít hodnotu kódu 1 ICMP. Pokud hodnotu kódu je 0, bude obsahovat pole ukazatel oktet zahozené datagram záhlaví, kde byla zjištěna chyba.

Razítko razítko & požadavek odpovědět

Razítko požadavek a odpověď razítko je rudimentary metoda pro synchronizaci času udržována v různých zařízeních. Požadavek má pole Typ 13 a odpověď je typ 14. Tuto metodu synchronizace času je Krutý a nespolehlivý. Proto jej není intenzivně používán.

Požadovat & informace o odpovědět informace

Tyto typy ICMP byly původně navrženy tak, aby povolit spuštění hostitele zjistit adresu IP. Tato metoda je zastaralá a již používán. Nejběžnější způsoby zjištění adresy IP jsou BOOTP (bootstrap protocol) a DHCP (dynamic host konfigurace protokol). RFC1542 je definován BOOTP a DHCP definovány RFC1541. Informace o implementaci společnosti DHCP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Základy 169289 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Maska adresy & Request Odpověď masky adresy

Spuštění počítače určit masku podsítě, v místní síti používá adresa maska požadavků ICMP typ 17. Zprostředkující zařízení nebo počítač pracující jako zprostředkující zařízení bude odpovědět typ 18 ICMP adresa maska odpovědět ICMP.
Odkazy
Další informace o protokolu ICMP naleznete RFC950, RFC792 a RFC1122.

RFC způsobem může být získán prostřednictvím sítě Internet:

Kopie všech RFC papíru jsou dostupné z NIC, jednotlivě nebo na základě předplatného (Další informace kontaktní NIC@NIC.DDN.MIL). Online kopie jsou k dispozici prostřednictvím protokolu FTP nebo Kermit z NIC.DDN.MIL jako rfc/rfc #### txt nebo rfc/rfc #### PS. (#### je číslo RFC bez úvodní nuly).
JEHO 2000

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 170292 - Poslední kontrola: 12/04/2015 17:14:53 - Revize: 3.3

Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft SNA Server 1.0, Microsoft Windows for Workgroups 3.2, Protokol Microsoft TCP/IP-32 pro systém Windows for Workgroups 1.0, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbnetwork KB170292 KbMtcs
Váš názor