Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nástroje Server WINDOWSNT pro soubor Readme.txt Windows 95

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:172540
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje kopii informací v souboru Readme.txt zahrnuty s Windows NT 4.0 Server nástroje pro Windows 95.

Informace o získání nástroje Server 4.0 WINDOWSNT pro Windows 95 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
170997 Dostupnost nástroje serveru Windows NT 4.0 pro Windows 95
Další informace
To install Windows NT Server Tools on a computer running Windows 95===================================================================1. Confirm that your boot drive has at least 3.0 megabytes (MB) of free  disk space. 2. Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.3. Double-click Add/Remove Programs.4. Click the Windows Setup tab, and then click Have Disk. 5. In Copy manufacturer's files from, enter the \Win95 directory (local,  CD-ROM, or network drive) that contains the Client-based Network  Administrations Tools files (there must be a Srvtools.inf file in this  directory), and then click OK.6. Click Windows NT Server Tools, and click Install. Windows NT Server  Tools are installed in a \Srvtools folder on the  computer's boot drive. 7. Manually adjust the AUTOEXEC.BAT file to include C:\Srvtools in the  PATH (if drive C is the boot drive). For example, if you boot from drive C,  append the following to the line that starts with PATH:   \srvtoolsNoteYou must restart the computer for the new path to take effect. Verifying your password for Windows NT Server Tools===================================================When you use the Windows NT Server Tools on a client computer running Windows 95, a message appears at times, asking you to log on or enter your password. When you run the Windows NT versions of Server Tools on a computer running Windows NT, you do not need to supply your password separately. These password prompts ensure that you have administrative privilege for the server you administer.Establishing trust relationships================================When you use the Windows NT Server Tools, you can create trust relationships between domains but you cannot verify them. Be careful to enter correct passwords for the trust relationships.Logging on before using Windows NT Server Tools===============================================If you are not logged on and you start any of the Windows NT Server Tools, you will get a message that says that the computer is not logged on to the network. First log on to the network and then run any of the Windows NT Server Tools.To remove Windows NT Server Tools==================================1. Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.2. Double-click Add/Remove Programs.3. Click the Install/Uninstall tab.4. In Uninstall, click Windows NT Server Tools, and then click Add/Remove.NoteIf you want to remove the directory for Windows NT Server Tools (usually C:\Srvtools), you must do this manually.Understanding Windows NT Server Tools=====================================Windows NT Server Tools enable you to use a computer running Windows 95 to administer servers running Microsoft File And Print Services For NetWare, and Microsoft Windows NT Server. Windows NT Server Tools include Event Viewer, Server Manager, User Manager, and extensions to Windows 95 Explorer. You can use these extensions to edit security properties of printers and Windows NT File System (NTFS) file objects on computers running Windows NT and to administer File And Print Services for NetWare and NetWare-enabled users.When you install Windows NT Server Tools, the installation program:* Copies the Windows NT Server Tools files to C:\Srvtools (if C: is the  boot drive).* Adds "Windows NT Server Tools" to the Start button Programs menu.* Adds extensions to Windows Explorer that enable you to change security  settings when viewing an NTFS drive or a print queue on a computer  running Windows NT.Note* To use any of the Windows NT Server Tools you must have administrative  privilege at the computer you choose to administer.To use Event Viewer===================1. Click Start, point to Programs, point to Windows NT Server Tools, and  click Event Viewer.2. Enter the name of a computer running Windows NT Server or Windows NT  Workstation.To use Server Manager=====================1. Click Start, point to Programs, point to Windows NT Server Tools, and  click Server Manager.2. Select a computer to administer. 3. To see computers in another domain, click Select Domain on the Computer  menu.To use User Manager for Domains===============================1. Click Start, point to Programs, point to Windows NT Server Tools, and  click User Manager For Domains.2. Click a user account or group to administer. 3. To see accounts in another domain, click Select Domain on the User  menu.To edit security properties of printers or NTFS-file objects on computersrunning Windows NT =========================================================================1. Double-click Network Neighborhood, and then double-click the name of  the computer to be administered. 2. Click the printer or Windows NT File System (NTFS)-file object you want  to administer, and then click Properties.3. Click the Security tab. 4. Make the changes you want to the permissions, auditing, and object-  ownership settings.Notes* The following methods for selecting an object to administer do not work:* Administering print queues through the Printers list in My Computer;  these print queue objects represent print queues local to your Windows  95 computer, even if the queue is redirected to a Windows NT Server or  Windows NT Workstation print queue.* Using the Windows 3.x Print Manager, which no longer exists in  Windows 95; the Printers icon in the Main group of Program Manager is  just a shortcut to the Printers list in My Computer.* Using File Manager. Installing Windows NT Server Tools does not add a  Security menu to File Manager as it did for Windows 3.x.To share FPNW volumes and manage shared volumes===============================================1. Connect to the server running File and Print Services for NetWare.  For example, to connect from the command line, type:   net use z: \\servername\c$2. In Windows Explorer, right-click the drive for the server running File  And Print Services For NetWare, and then click Properties on the menu  that appears.3. Click the FPNW tab.  A dialog box appears, containing buttons that enable you to manage  shared volumes and to share directories as File And Print Services For  NetWare volumes.Note* For other administrative tasks, use Server Manager and User Manager,  which include options for administering File and Print Services for  NetWare, and NetWare-enabled users. These are the same Server Manager  and User Manager options that are available on computers running Windows NT  Server with File And Print Services For NetWare.				

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 172540 - Poslední kontrola: 02/10/2014 01:36:54 - Revize: 1.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB172540 KbMtcs
Váš názor