Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

XADM: Informace o programu Microsoft Exchange Mailbox Merge Program (Exmerge.exe)

Tento článek byl dříve publikován CZ174197
Souhrn
Program Microsoft Exchange Mailbox Merge Program (Exmerge.exe) umožňuje správci serveru Exchange Server extrahovat data z poštovních schránek v počítači se serverem Exchange Server a poté tato data sloučit do stejných poštovních schránek v jiném počítači se serverem Exchange Server. Verze tohoto programu pro Exchange Server 4.0, 5.0 a 5.5 je součástí sady Microsoft BackOffice Resource Kit, Second Edition. Verze programu Exmerge pro Exchange 2000 Server je k dispozici na disku CD-ROM serveru Exchange 2000 Server ve složce Support\Utils\I386\Exmerge.

Chcete-li spustit nástroj Exmerge, je třeba z disku CD-ROM zkopírovat soubory Exmerge.exe a Exmerge.ini do složky ExchSrvr\Bin na pevném disku serveru a z tohoto umístění spustit soubor EXE.

Program Exmerge.exe kopíruje data ze zdrojového serveru do souborů osobních složek (PST) a poté je slučuje s daty v poštovních schránkách na cílovém serveru.

Program má dva operační režimy: jednokrokový (One Step) a dvoukrokový (Two Step).

V jednokrokovém režimu kopíruje program data ze zdrojové poštovní schránky do souboru PST a poté je slučuje s daty ve stejné poštovní schránce na cílovém serveru. V tomto případě musí mít poštovní schránka na cílovém serveru stejný název a stejnou cestu ke kontejneru. Rozlišující název (Distinguished Name, DN) poštovní schránky na cílovém serveru je možné získat nahrazením názvu organizace a lokality v názvu DN poštovní schránky na zdrojovém serveru názvem organizace a lokality na cílovém serveru.

V dvoukrokovém režimu má uživatel možnost pouze zkopírovat data do souborů PST, nebo sloučit data ze souborů PST na server.

Aby tento program úspěšně fungoval, musí být uživatel k systému Microsoft Windows NT přihlášen pomocí účtu služby Exchange Service. Není-li to možné, musí mít aktuální účet systému Windows NT oprávnění ke všem poštovních schránkám vybraným ke sloučení.

Program vytvoří soubor protokolu s názvem C:\Exmerge.log, který bude obsahovat případné chyby zjištěné během činnosti.

Verzi tohoto programu pro Exchange Server 4.0, 5.0 a 5.5 lze spustit pouze v systému Windows NT Server 4.0 nebo vyšším. Verzi tohoto programu pro Exchange 2000 Server lze spustit pouze v systému Microsoft Windows 2000 Server nebo vyšším.

Před spuštěním tohoto programu ověřte, zda je v počítači, ve kterém program Exmerge.exe spouštíte, nainstalován klient Microsoft Outlook a program Microsoft Exchange Administrator.

Poznámka: Doporučujeme neinstalovat aplikaci Outlook na server Exchange. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
266418 Společnost Microsoft nepodporuje instalaci součástí serveru Exchange Server a aplikace Outlook do stejného počítače


Program spustíte poklepáním na soubor Exmerge.exe v Průzkumníkovi Windows NT.

Tato verze programu Exmerge.exe slučuje pouze uživatelské složky a zprávy. Nepodporuje pravidla pro doručenou poštu, formuláře ani data aplikace Schedule+. Slučuje však kalendáře a kontakty aplikace Outlook.

Kopírované zprávy již nebudou uloženy v jediné instanci, což může způsobit výrazný nárůst velikosti soukromého úložiště informací serveru Exchange.
Další informace
Pokud chcete použít program Exmerge.exe v situaci, kdy není možné spustit úložiště informací, postupujte takto:

POZNÁMKA: Předpokládejme, že produkční server se nazývá SERVERP a jiný, testovací server se nazývá SERVERT.
 1. Na serveru SERVERP vytvořte přesunutím všech souborů v adresáři Exchsrvr\Mdbdata do jiného umístění nové (prázdné) úložiště informací. Tak bude možné spustit službu Information Store.
 2. Obnovte původní obsah úložiště informací na serveru SERVERT.
 3. Zastavte službu Information Store na serveru SERVERP.
 4. Zastavte službu Information Store na serveru SERVERT.
 5. Na serveru SERVERT přejmenujte adresář Exchsrvr\Mdbdata na Mdbdata.old.
 6. Na serveru SERVERT vytvořte nový adresář s názvem Exchsrvr\Mdbdata.
 7. Na serveru SERVERP přejmenujte adresář Exchsrvr\Mdbdata na Mdbdata.new.
 8. Na serveru SERVERP vytvořte nový adresář s názvem Exchsrvr\Mdbdata.
 9. Z adresáře Exchsrvr\Mdbdata.new na serveru SERVERP zkopírujte soubory Priv.edb a Pub.edb do adresáře Exchsrvr\Mdbdata na serveru SERVERT.
 10. Z adresáře Exchsrvr\Mdbdata.old na serveru SERVERT zkopírujte soubory Priv.edb a Pub.edb do adresáře Exchsrvr\Mdbdata na serveru SERVERP. Tím jste zaměnili soubory Priv.edb a Pub.edb na těchto serverech.
 11. Na serveru SERVERP spusťte příkaz Isinteg -patch.
 12. Na serveru SERVERT spusťte příkaz Isinteg -patch.
 13. Spuštěním programu Exmerge nyní sloučíte všechna data ze serveru SERVERT na server SERVERP.
Pokud nemůžete získat seznam poštovních schránek na serveru, postupujte takto:
 1. Zkontrolujte název serveru.
 2. Zkontrolujte název organizace a lokality.
 3. Ověřte, zda jsou na serveru spuštěny služby Directory a Information Store. Program Exmerge načítá seznam poštovních schránek z úložiště informací, protože tak získá také jejich velikost.
 4. Někdy nemusí zobrazený seznam obsahovat všechny poštovní schránky na serveru Exchange Server. Poštovní schránky, ke kterým se jejich uživatel nikdy nepřihlásil, nemají objekt Information Store. Tyto poštovní schránky proto nebudou nalezeny. Toto chování je také možné pozorovat v programu Exchange Server Administrator při prohlížení prostředků poštovních schránek v soukromém úložišti informací. Tyto potíže lze obejít přihlášením ke klientovi Exchange a odesláním e-mailové zprávy do všech poštovních schránek na daném serveru. Tím vytvoříte pro všechny poštovní schránky objekty v úložišti informací. (Tento krok se týká serveru Exchange 4.0, 5.0 a 5.5, nikoli serveru Exchange 2000.)

Chybové zprávy

Do protokolu Exmerge.log se může zaznamenat následující chybová zpráva:
Error configuring message service (MSEMS) (Chyba při konfiguraci služby pro zprávy MSEMS)
Tato chybová zpráva se může objevit, pokud pro objekt poštovní schránky, který se nachází v úložišti informací, neexistuje objekt Directory.

V programu Administrator zkontrolujte stránku Mailbox Resources (Prostředky poštovních schránek) soukromého úložiště informací a poté ověřte, zda pro poštovní schránky uvedené na stránce Mailbox Resources existují objekty Directory. Objekty Directory lze vytvořit ručně nebo pomocí funkce DS/IS Adjustment.

POZNÁMKA: Než tento krok provedete, ujistěte se, že rozumíte souvislostem spuštění funkce DS/IS Adjustment.

Může být také ohlášena následující chyba:
Error opening message store (MSEMS). Verify you have the correct permissions to log on. (Při otevírání úložiště zpráv MSEMS došlo k chybě. Ověřte, zda máte správné oprávnění k přihlášení.)
Ověřte, zda jste k systému Windows NT přihlášeni pomocí účtu s právy k poštovním schránkám, ke kterým se pokoušíte získat přístup pomocí programu Exmerge.exe. Nejsnadnější metodou může být použití účtu služby Exchange Service.

Může se také zobrazit následující chyba:
Error creating Message Service (MSPST MS) (Chyba při vytváření služby pro zprávy MSPST MS)
Ověřte, zda je v počítači, ve kterém je spuštěn program Exmerge.exe, nainstalován klient Exchange.

Po přesunutí uživatelských poštovních schránek pomocí programu Exmerge musejí všichni uživatelé používající úložiště offline (OST) plně synchronizovat všechny složky. Pokud obsah poštovní schránky z jakéhokoli důvodu chybí nebo došlo k jeho ztrátě, je možné, že bude nutné zprávy obnovit z úložiště offline. K tomu je potřeba přidat osobní složky (PST) do profilu, spustit klienta v režimu offline a ručně přesunout zprávy z úložiště offline do osobních složek a poté zpět do poštovní schránky.

Další informace o obnovení zpráv z úložiště offline (OST) získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
163589 XCLN: Obnovení zpráv ze souboru OST po odstranění poštovní schránky
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
273642 Program ExMerge nefunguje v případě, že u úložiště nemáte oprávnění Receive As a Send As (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o verzi

Verze 1.3 řeší potíže, ke kterým dochází při použití aliasu delšího než 18 znaků. Je zaznamenána následující chyba:
Error creating MAPI profile (Chyba při vytváření profilu pro rozhraní MAPI)
Verze 1.4 přidává funkce pro kopírování jednotlivých zpráv, pokud dojde k chybě MAPI_W_PARTIAL_COMPLETION. Dále bylo rozšířeno protokolování pro případ, že by v průběhu kopírování zpráv docházelo k dalším chybám.
exch2kp2w XADM
Vlastnosti

ID článku: 174197 - Poslední kontrola: 01/24/2006 14:08:54 - Revize: 5.1

 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kberrmsg kbinfo KB174197
Váš názor