FP97: Jak používat umožňující Uzamknout stránky v pracovní sadě protokol SSL (Secure Sockets Layer)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:174424
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Microsoft FrontPage 2002 verzi tohoto článku naleznete 292633.
Microsoft FrontPage 2000 verzi tohoto článku naleznete 205698.
Pro Microsoft FrontPage 98 verzi tohoto článku naleznete 194072.
Souhrn
Vytvořit nový web aplikace FrontPage můžete vybrat možnost požadován zabezpečeného připojení. Když vyberete tuto možnost, bude celý web pomocí portu (Secure Socket LAYER) šifrování všech dat odeslaných do nebo z aplikace FrontPage. Toto se nazývá vytváření zabezpečené. Můžete také určit, zda chcete použít pro odkazy na konkrétní stránky v rámci normální nezabezpečenou webový SSL port. Toto se nazývá zabezpečené procházení. Tento článek popisuje, jak lze dosáhnout vytváření zabezpečené i zabezpečené procházení.
Další informace

Zabezpečit Authoring

Používat SSL pro vytváření zabezpečené, postupujte takto:
  1. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na tlačítko WWW FrontPage.
  2. V dialogovém okně Nový webový FrontPage klepněte na tlačítko změnit.
  3. V dialogovém okně Změnit umístění zadejte název nové WWW FrontPage a klepnutím zaškrtněte políčko Požadováno zabezpečené připojení (SSL).
  4. Klepněte na tlačítko OK.
  5. Znovu klepněte na tlačítko OK.
SSL poskytuje vysoce zabezpečené (šifrované a ověřené) komunikace mezi klientem a serverem založené na kryptografii veřejného klíče. Odeslat zabezpečenou zprávu, zašifruje odesílatel zprávu pomocí veřejného klíče příjemce a příjemce dešifruje pomocí soukromého klíče příjemce zprávy. Protože má soukromý klíč lze zprávu dešifrovat pouze příjemce, zpráva je zabezpečené.

Pro záruku pravosti doprovází certifikát veřejného klíče. Certifikát je digitální podpis na digest (lidských čitelné) popisný název účastníka společně s veřejného klíče účastníka. Certifikát je šifrována pomocí soukromého klíče certifikačního úřadu. Zkontrolovat pravost veřejného klíče účastníka kdokoli může vypočítat výtah popisný název a veřejný klíč pro danou účastníka můžete dešifrovat certifikát veřejného klíče pomocí veřejného klíče certifikačního úřadu a zkontrolovat stejné digest výsledky.

Poznámka: FrontPage 97 nepodporuje 128bitové šifrování; pouze 40bitové šifrování.

Další informace o použití certifikátů zabezpečení s aplikací FrontPage naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
171675K ploché OBRAZOVCE: Soket kód 13101 Chyba otevření, vytvoření nový webový

Zabezpečené procházení

Pokud chcete použít SSL procházet některé stránky vyžadují, můžete pomocí plně kvalifikovaný Resource Locator (URL), jako například http://microsoft.com/default.htm smíchat porty na jednom webu.

Webové servery použít samostatný port pro připojení SSL. Například namísto propojení
default.htm
odkaz na
https://Microsoft.com/default.htm
a přejít z výchozí port (obvykle 80) na SSL portu (obvykle 443). Pokud chcete přejít z SSL na portu 80, propojení
http://Microsoft.com/default.htm
Chcete-li vytvořit odkaz SSL ze stránky v sadě pro zabezpečené procházení, postupujte takto:
  1. V editoru FrontPage vyberte text, který chcete použít pro hypertextový odkaz.
  2. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko hypertextový odkaz.
  3. Do pole URL změnit http:// na https:// a zadejte úplnou adresu URL stránky. Zadejte například následující: https://microsoft.com/default.htm.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
frontpage

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 174424 - Poslední kontrola: 02/02/2014 22:15:51 - Revize: 2.3

Microsoft FrontPage 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbinterop kbnetwork KB174424 KbMtcs
Váš názor