Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Stažení aplikace Internet Explorer pro jiný operační systém

Souhrn
Tento článek popisuje, jak stáhnout aplikaci Internet Explorer pro jiný operační systém, než je právě používán.

Instalační soubory aplikace Internet Explorer se liší v závislosti na operačním systému. Aktivní instalace určí verzi používaného operačního systému a poté stáhne soubory odpovídající tomuto systému. Pokud například počítač se systémem Windows 98 stahuje instalační soubory aplikace Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, stažené soubory budou určeny pro systém Windows 98. Tyto soubory nebude možné nainstalovat do počítače se systémem Windows NT 4.0. Tento článek popisuje, jak mohou správci sítě vytvořit složku instalace aplikace Internet Explorer, která bude obsahovat soubory nezbytné pro instalaci v jiném operačním systému.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete mít nad přizpůsobením a distribucí aplikace Internet Explorer větší kontrolu, získejte sadu IEAK (Internet Explorer Administration Kit). Další informace o sadě IEAK naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace

Internet Explorer 4

Chcete-li stáhnout aplikaci Internet Explorer 4 pro jiný operační systém, postupujte takto:

POZNÁMKA: Aplikace Internet Explorer 4 již není k dispozici ke stažení z webů společnosti Microsoft, tyto informace jsou však platné pro jiné weby nabízející stažení aplikace Internet Explorer 4 pomocí aktivní instalace.
 1. Pokud jste dosud nestáhli soubor IE4setup.exe, najděte na webu odkaz na tento soubor, klepněte na něj a poté klepněte na tlačítko Uložit program na disk. Klepněte na odpovídající umístění, kam soubor stáhnout, a poté klepněte na tlačítko Uložit. Soubor tak uložíte na místní disk.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a pak zadejte následující příkaz:
  <cesta_ke_složce>\ie4setup /c:"ie4wzd /d:1"
  kde <cesta_ke_složce> odpovídá jednotce a složce obsahující soubor IE4setup. Tímto způsobem spustíte Průvodce aktivní instalací.
 3. Klepněte na odpovídající možnost stažení a poté klepněte na tlačítko Další.
  Přibližné požadavky na volné místo na disku------------------------------------Pouze instalace prohlížeče   20 989 kBStandardní instalace     24 097 kBPlná instalace       34 112 kB					
 4. Klepněte na odpovídající oblast aktivního kanálu a poté klepněte na tlačítko Další.
 5. Zadejte cestu ke složce, do níž chcete uložit instalační soubory. Výchozí složka je <jednotka>\Internet Explorer 4.0 Setup, kde <jednotka> odpovídá jednotce, v níž je nainstalovaný systém Windows. Klepněte na tlačítko Další.

  POZNÁMKA: Je nutné, aby cesta k jednotce, do které chcete uložit instalační soubory aplikace Internet Explorer 4.0, byla cestou k místní jednotce nebo namapované síťové jednotce.Další informace o stažení instalačních souborů aplikace Internet Explorer 4.0 do namapované síťové jednotky získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  166990 Chybová zpráva o neplatnosti cesty ke složce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 6. Klepněte na nejbližší oblast a web pro stažení a poté klepněte na tlačítko Další.
 7. Po stažení souborů zkopírujte nebo přesuňte soubor IE4setup.exe do složky, do níž jste stáhli instalační soubory.
POZNÁMKA: Soubor IE4setup.exe se nemusí během stahování zkopírovat do složky instalačních souborů.

Instalační soubory pro všechny podporované operační systémy jsou nyní obsaženy ve složce instalace určené v kroku 5.

POZNÁMKA: Používáte-li aplikaci Internet Explorer 4.01 SP1, nelze stáhnout verzi Internet Explorer 4.01 SP1. Pokud provedete popsané kroky, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Aktivní instalace
Instalační program zjistil, že jsou již nainstalovány nejnovější verze součástí aplikace Internet Explorer.
Klepnutím na tlačítko OK ukončíte instalační program bez provedení změn.

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aplikaci Internet Explorer 4.01 SP1. Tento problém byl vyřešen aktualizací Internet Explorer 4.01 SP2.

Internet Explorer 5, 5.5 nebo 6

Chcete-li stáhnout aplikaci Internet Explorer 5, 5.5 nebo 6 pro jiný operační systém do počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows XP, naleznete potřebné informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
257249 Instalace aplikace Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 nebo Internet Explorer 5.1 pouze ke stažení pro systém Windows XP nebo Windows 2000
Chcete-li stáhnout aplikaci Internet Explorer 5, 5.5 nebo 6 pro jiný operační systém do počítače se systémem Windows 95, Windows 98, Windows ME nebo Windows NT 4.0, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Další informace

Složku instalačních souborů aplikace Internet Explorer je nutné sdílet, aby byla přístupná uživatelům v místní síti. Uživatelé mohou aplikaci Internet Explorer nainstalovat připojením ke sdílené složce s instalačními soubory a následným poklepáním na soubor IE4setup.exe nebo IE5setup.exe v této složce.

Přepínače pro program IE4Setup.exe/IE5Setup.exe

Složku instalačních souborů aplikace Internet Explorer je nutné sdílet, aby byla přístupná uživatelům v místní síti. Uživatelé mohou aplikaci Internet Explorer nainstalovat připojením ke sdílené složce s instalačními soubory a následným poklepáním na soubor IExsetup.exe v této složce.

Přepínače pro program IExSetup.exe

/c: – přepíše výchozí přepínače používané programem Ie4setup.exe

/d – pouze stáhnout

/d:1 – pouze stáhnout a stáhnout verze pro platformu x86
4.00 4.01 5.0 5.00
Vlastnosti

ID článku: 174680 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:14:38 - Revize: 3.8

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbhowto kbsetup KB174680
Váš názor