Chybová zpráva: Nejsou přijímány soubory cookie

Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu o zobrazení webové stránky se může zobrazit chybová zpráva podobného znění:
Nejsou přijímány soubory cookie.
Příčina
K tomuto chování může dojít z některého z následujících důvodů:
 • V aplikaci Internet Explorer nejsou povoleny soubory cookie.
 • Soubor cookie je poškozen.
 • Při změně nastavení souborů cookie v aplikaci Internet Explorer nebyl správně aktualizován registr.
 • Systémové datum počítače je nastavené na datum v daleké budoucnosti.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte odpovídající metodu.

Metoda 1

Povolte v aplikaci Internet Explorer přijímání souborů cookie. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje (nebo v nabídce Zobrazit v aplikaci Internet Explorer verze 4.x) na příkaz Možnosti sítě Internet.
 2. V aplikaci Internet Explorer 5 klepněte na kartu Zabezpečení a potom na tlačítko Vlastní úroveň. Pod položkou Povolit soubory cookie uložené v tomto počítači klepněte na přepínač Zapnout nebo Výzva.

  V aplikaci Internet Explorer 4.x klepněte na kartu Upřesnit a potom klepněte na přepínač Ptát se před přijetím cookie nebo Přijímat cookie vždy.
 3. Opakovaným klepnutím na tlačítko OK se vraťte do okna aplikace Internet Explorer.
 4. Zadejte webovou adresu, pro kterou se zobrazila chybová zpráva „Nejsou přijímány soubory cookie“, a ověřte, zda lze k dané webové stránce získat přístup.
Pokud jste aktivovali přepínač Ptát se před přijetím cookie, a přesto nelze k webové stránce získat přístup, zopakujte postup pro metodu 1 a aktivujte přepínač Přijímat cookie vždy (v aplikaci Internet Explorer 5 možnost Zapnout).

Metoda 2

Přejmenujte soubor cookie ve složce Windows\Cookies pro webovou stránku, pro kterou se zobrazila chybová zpráva „Nejsou přijímány soubory cookie“. Chcete-li přejmenovat soubor cookie, postupujte následujícím způsobem:
 1. Poklepejte na ikonu Tento počítač, na jednotku, na které je umístěna složka Windows, na složku Windows a na složku Cookies.
 2. Ve složce Cookies přejmenujte soubor jméno_uživatele@web.txt, kde jméno_uživatele je jméno používané pro přihlášení k systému Windows a web označuje název webu, ke kterému se chcete připojit. Příklad:
  uživatel@microsoft.txt
  V tomto příkladu můžete soubor uživatel@microsoft.txt přejmenovat například na uživatel@microsoft.old. Chcete-li zobrazit informace o přejmenování souboru, klepněte na tlačítko Start, na příkaz Nápověda a na kartu Rejstřík, zadejte text přejmenování a poklepejte na téma Přejmenování souborů.
 3. Připojte se k webové stránce, pro kterou se zobrazila chybová zpráva „Nejsou přijímány soubory cookie“, a ověřte, zda lze k dané webové stránce získat přístup.

Metoda 3

Změnou nastavení pro soubory cookie zkuste správně aktualizovat registr. Postupujte následujícím způsobem:

Aplikace Internet Explorer 5

V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti sítě Internet, klepněte na kartu Zabezpečení, zvolte pro zónu Internet nižší úroveň zabezpečení a klepněte na tlačítko OK.

Internet Explorer 4.x

 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Možnosti sítě Internet.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a vyberte jiné než aktuální nastavení souborů cookie.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Možnosti sítě Internet.
 5. Klepněte na kartu Upřesnit a klepnutím vyberte požadované nastavení souborů cookie.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Připojte se k webové stránce, pro kterou se zobrazila chybová zpráva „Nejsou přijímány soubory cookie“, a ověřte, zda lze k dané webové adrese získat přístup.

Metoda 4

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Aplikace Internet Explorer 5

 1. Pomocí Editoru registru změňte hodnotu 1A02 v příslušném klíči:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Hodnoty:

  1 = Místní intranet
  2 = Důvěryhodné servery
  3 = Internet
  4 = Servery s omezeným přístupem
 2. Připojte se k webové stránce, pro kterou se zobrazila chybová zpráva „Nejsou přijímány soubory cookie“, a ověřte, zda lze k dané webové adrese získat přístup.

Internet Explorer 4.x

 1. Pomocí Editoru registru změňte hodnotu AllowCookies v následujícím klíči registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Použijte některou z následujících hodnot AllowCookies:
     Význam              Hodnota   ---------------------------------------   Ptát se před přijetím cookie  0   Přijímat cookie vždy       1   Cookie nepoužívat      2					
 2. Připojte se k webové adrese, pro kterou se zobrazila chybová zpráva „Nejsou přijímány soubory cookie“, a ověřte, zda lze k dané webové stránce získat přístup.

Metoda 5

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ikonu Datum a čas.
 3. Na kartě Datum a čas nastavte datum počítače na aktuální datum.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
Další informace
V aplikaci Internet Explorer 4.x jsou změny nastavení souborů cookie na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti sítě Internet zapsány do následujícího klíče registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Registr nebude obsahovat hodnotu AllowCookies, dokud nezměníte nastavení používání souborů cookie na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti sítě Internet. Při odebrání aplikace Internet Explorer 4.0 navíc nemusí v registru dojít ke změně tohoto nastavení na původní hodnotu.

Další informace o souborech cookie získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
154360 Informace o zprávě s výstrahou zabezpečení pro soubory cookie v aplikacích Internet Explorer a Outlook Express (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 175662 - Poslední kontrola: 12/02/2005 09:43:06 - Revize: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01

 • kbenv kberrmsg kbprb KB175662
Váš názor