Internetoví zástupci v aplikaci Outlook Express nespouštějí webový prohlížeč

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při poklepání na internetového zástupce v e-mailové zprávě v aplikaci Microsoft Outlook Express se nemusí spustit webový prohlížeč nebo se nemusí připojit k webové stránce.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
 • Aplikace Microsoft Internet Explorer není nastavena jako výchozí internetový prohlížeč a prohlížeč, který byl nastaven jako výchozí, již není nainstalován.
 • Jako název programu přiřazeného k internetovým zástupcům je použit krátký název souboru (standardní formát názvu 8.3).
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte některou z následujících metod v závislosti na příčině.

Nastavení aplikace Internet Explorer jako výchozího prohlížeče

Chcete-li nastavit aplikaci Internet Explorer jako výchozí internetový prohlížeč, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ikonu Internet nebo Možnosti Internetu a poté klepněte na kartu Programy.
 3. Zaškrtněte políčko Aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.
 4. Otevřete aplikaci Internet Explorer a poté klepněte na tlačítko Ano v okně s následujícím dotazem:
  Aplikace Internet Explorer není nastavena jako výchozí prohlížeč. Chcete ji nastavit jako výchozí prohlížeč?
Po tomto zásahu by odkazy obsažené v e-mailových zprávách měly otevírat aplikaci Internet Explorer.

Pouze aplikace Outlook Express 5

Poznámka: Tato část se nevztahuje k systému Microsoft Windows 2000.V aplikaci Outlook Express 5 lze tyto potíže vyřešit také pomocí Nástroje pro opravu aplikace Internet Explorer 5. Chcete-li spustit Nástroj pro opravu aplikace Internet Explorer 5, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a potom poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. V seznamu nainstalovaných programů poklepejte na položku Internet Explorer 5 a Nástroje Internetu.
 3. Klepněte na tlačítko Opravit aplikaci Internet Explorer.
 4. Po dokončení opravy restartujte počítač.

Oprava přidružení souborů

Chcete-li odstranit druhou z možných příčin, musíte opravit přidružení souborů. K tomu je třeba změnit název programu přidruženého k internetovým zástupcům na dlouhý název souboru vašeho webového prohlížeče. Postupujte podle pokynů pro váš operační systém.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows NT

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a poté klepněte na příkaz Průzkumník Windows nebo Průzkumník Windows NT.
 2. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti složky a poté klepněte na kartu Typy souborů.
 3. V rámečku Registrované typy souborů klepněte na položku Adresa URL: protokol FTP a poté klepněte na tlačítko Upravit.
 4. V rámečku Akce vyberte položku Open a poté klepněte na tlačítko Upravit.
 5. V poli Aplikace použitá k provedení akce se může cesta k webovému prohlížeči zobrazit v podobě krátkého názvu souboru. Zadejte cestu k webovému prohlížeči s použitím úplného názvu souboru. V poli Aplikace použitá k provedení akce se může zobrazit například následující cesta:
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  V takovém případě tuto cestu nahraďte následující cestou:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (včetně uvozovek).
 6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.
 7. Kroky 3–6 opakujte pro následující zaregistrované typy souborů:
  • Adresa URL: protokol Gopher
  • Adresa URL: protokol HTTP,
  • Adresa URL: zabezpečený protokol HTTP.
 8. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Poznámka: Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, může se při spuštění aplikace Internet Explorer zobrazit následující zpráva:
Aplikace Internet Explorer není nastavena jako výchozí prohlížeč. Chcete ji nastavit jako výchozí prohlížeč?
Pokud nechcete, aby k tomuto problému nedošlo znovu, zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč v okně Možnosti Internetu.

Pokud klepnete na tlačítko Ano, může ke stejnému problému dojít znovu.

Windows 2000

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Průzkumník Windows.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a poté klepněte na kartu Typy souborů.
 3. V rámečku Registrované typy souborů klepněte na položku Adresa URL: protokol FTP a poté klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. V rámečku Akce vyberte položku Open a poté klepněte na tlačítko Upřesnit.
 5. V poli Aplikace použitá k provedení akce se může zobrazit nesprávná cesta nebo cesta k webovému prohlížeči v podobě krátkého názvu souboru. Zadejte cestu k webovému prohlížeči s použitím úplného názvu souboru. V poli Aplikace použitá k provedení akce se může zobrazit například následující cesta:
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  V takovém případě tuto cestu nahraďte následující cestou:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (včetně uvozovek).
 6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.
 7. Kroky 3–6 opakujte pro následující zaregistrované typy souborů:
  • Adresa URL: protokol Gopher
  • Adresa URL: protokol HTTP,
  • Adresa URL: zabezpečený protokol HTTP,
  • Adresa URL: zástupce internetové adresy.
 8. Klepněte na tlačítko Zavřít.
Poznámka: Pokud budete postupovat podle těchto pokynů, může se při spuštění aplikace Internet Explorer zobrazit následující zpráva:
Aplikace Internet Explorer není nastavena jako výchozí prohlížeč. Chcete ji nastavit jako výchozí prohlížeč?
Pokud nechcete, aby k tomuto problému nedošlo znovu, zrušte zaškrtnutí políčka Aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč v okně Možnosti Internetu.

Pokud klepnete na tlačítko Ano, může ke stejnému problému dojít znovu.
oe4top oe5top hypertext OE příloha 4.00 odkaz
Vlastnosti

ID článku: 177054 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:11:14 - Revize: 3.0

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 4.01, Microsoft Outlook Express 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB177054
Váš názor