Soubory ve formátu Adobe Acrobat PDF se zobrazují jako prázdné okno nebo rámec

Tento článek byl dříve publikován CZ177321
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o zobrazení souboru ve formátu PDF (Portable Document Format) v aplikaci InternetExplorer se namísto obsahu souboru zobrazí prázdné okno nebo rámec.K tomu může dojít, i přestože je nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, ve kterém se soubory .pdf zobrazují normálně.
Příčina
K tomuto chování může dojít z následujících důvodů:

 • Pro místní aktivaci je požadovaná aktualizovaná verze programu Adobe Acrobat Reader. Místní aktivace je funkce, která otevře soubor ve formátu určitého programu v aplikaci Internet Explorer a zobrazí panel nástrojů daného programu.
 • Úroveň zabezpečení zóny v aplikaci Internet Explorer 4.0, 4.01 či 5 je nastavena na vysokou úroveň. Další informace o zónách zabezpečení v aplikaci Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  174360Jak používat zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer 4.0
 • V aplikaci Internet Explorer 3.02 je povoleno hodnocení obsahu nebo je úroveň zabezpečení nastavená na vysokou úroveň.
 • Soubor .pdf je uložený na webovém serveru starší verze (například Microsoft Internet Information Server verze 2.0).
 • Příčinou může být pomalé připojení, vysoké zatížení serveru nebo velikost souboru .pdf.
 • Používaná verze aplikace Internet Explorer je nižší než Internet Explorer 5.5.
Tyto potíže může způsobovat poškozený ovládací prvek ActiveX. Aby mohl program Adobe Acrobat Reader 4 využít místní aktivaci v aplikaci Internet Explorer, musí být ve složcex:\Program Files\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\ActiveX\, kdexje písmeno jednotky, na které je nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, k dispozici soubory Pdf.ocx a Pdf.tlb. Pokud některý z těchto souborů chybí, může aplikace Internet Explorer při otevírání souboru .pdf zobrazit prázdné okno.
Řešení
Pro odstranění těchto potíží postupujte podle pokynů v odpovídajícím oddílu tohoto článku:

Inovace na aplikaci Internet Explorer 5.5

Aplikace Internet Explorer 5.5 opravuje potíže týkající se zobrazování prázdného okna při otevírání souboru ve formátu PDF metodou POST. Inovujte na aplikaci Internet Explorer verze 5.5, kterou můžete stáhnout z následujícího webového serveru společnosti Microsoft:

Internet Explorer 4.0, 4.01 a 5

Pokud používáte program Adobe Acrobat Reader verze 3.0 nebo nižší, inovujte na verzi 4.0 nebo vyšší. Pokud již používáte verzi 4.0 nebo vyšší, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Změňte úroveň zabezpečení v aplikaci Internet Explorer na střední nebo nižší. Aby bylo možné v aplikaci Internet Explorer 4.0, 4.01 či 5 zobrazovat soubory .pdf, musí být zabezpečení nastaveno na střední nebo nižší úroveň. Úroveň zabezpečení můžete změnit podle následujících pokynů:

  Poznámka: Pokud nechcete snížit úroveň zabezpečení pro tuto zónu, přejděte ke kroku 2.
  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a poté v nabídce Zobrazit klepněte na položku Možnosti Internetu. V aplikaci Internet Explorer 5.0 klepněte na položku Možnosti Internetu v nabídce Nástroje.
  2. Klepněte na kartu Zabezpečení, ve skupině Zóny klepněte na položku Internet, klepněte na položku Střední nebo Nízké a poté klepněte na tlačítko OK.
 2. Stáhněte požadovaný soubor .pdf a pokuste se jej otevřít v programu Adobe Acrobat Reader.

Internet Explorer 3.02

Pokud používáte program Adobe Acrobat Reader verze 3.0 nebo nižší,inovujte na verzi 3.01 nebo vyšší. Pokud již používáte verzi 3.01 nebo vyšší,postupujte podle následujících pokynů:

Zakázání hodnocení obsahu v aplikaci Internet Explorer

V aplikaci Internet Explorer zakažte hodnocení obsahu. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer a poté klepněte na položku Možnosti v nabídce Zobrazit.
 2. Na kartě Zabezpečení klepněte na položku Zakázat hodnocení a poté klepněte na tlačítko OK.
 3. Ukončete aplikaci Internet Explorer.
 4. Stáhněte požadovaný soubor .pdf a pokuste se jej otevřít v programu Adobe Acrobat Reader.

Snížení úrovně zabezpečení

Změňte zabezpečení aplikace Internet Explorer na střední nebo nižší úroveň.Postupujte podle následujících pokynů:
 1. V nabídce Zobrazit klepněte na položku Možnosti.
 2. Na kartě Zabezpečení klepněte na položku Úroveň zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Střední, klepněte na tlačítko OK a poté znovu klepněte na tlačítko OK.
 4. Ukončete aplikaci Internet Explorer.
 5. Stáhněte požadovaný soubor .pdf a pokuste se jej otevřít v programu Adobe Acrobat Reader.

Pomalé připojení

Pokud máte pomalé připojení, zaneprázdněný server nebo stahujete příliš velký soubor,počkejte na dokončení jeho stahování.

Odinstalace a přeinstalace programu Adobe Acrobat Reader 4

 1. V Ovládacích panelech poklepejte na panelPřidat nebo odebrat programy.
 2. Pokepejte na položku Adobe Acrobat Reader 4 a zvolte odinstalaci. Postupujte podle pokynů průvodce.
 3. Pokud je to nutné, stáhněte z webového serveru společnosti Adobe program Adobe Acrobat Reader 4.
 4. Najděte soubor Rs405eng.exe a poklepáním na něj spusťte instalaci programu.
 5. I přestože k tomu nebudete vyzváni, restartujte po dokončení instalace počítač.
 6. Po klepnutí na odkaz na soubor .pdf v aplikaci Internet Explorer by se měl daný soubor zobrazit.

Další možné řešení

 1. Spusťte program Adobe Acrobat Reader 4, v nabídceFile (Soubor)klepněte na položkuPreferences (Předvolby)a poté klepněte na položkuGeneral (Obecné).
 2. Zrušte zaškrtnutí políčkaWeb Broswer Integration (Integrace s webovým prohlížečem)a poté klepněte na tlačítkoOK.
 3. Po klepnutí na odkaz na soubor .pdf se v dialoguStažení souboruzobrazí výzva k uložení souboru. Soubor můžete uložit a poté na něj poklepat. Spustí se program Adobe Acrobat Reader a v něm se otevře požadovaný soubor.

  Pokud klepnete na přepínačOtevřít soubor z aktuálního umístění, měl by se soubor otevřít v programu Adobe Acrobat Reader 4 a nikoli v aplikaci Internet Explorer.
Další informace
Aplikace Internet Explorer umožňuje používat prohlížeč Adobe Acrobat jakoovládací prvek. Z důvodu rozdílů mezi objektovým modelem aplikace Internet Explorer 3.0a Internet Explorer 4.0 bylo nutná úprava prohlížeče Adobe s ohledem na objektový modelaplikace Internet Explorer 4.0. Aktualizovanou verzi programu Adobe Acrobat získáteod společnosti Adobe.

Další informace naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
253213 Metoda POST předává na rozdíl od metody GET chybnou adresu
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vytvořeny společnostminezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky,ať výslovně uvedené nebo předpokládané, na funkčnost či spolehlivost těchto produktů.
3.02 4.00 4.01
Vlastnosti

ID článku: 177321 - Poslední kontrola: 02/09/2006 09:24:15 - Revize: 5.0

Microsoft Internet Explorer 3.02, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 3.02, 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition

 • kbenv kbui msiew95 KB177321
Váš názor