Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití nástroje Memory Pool Monitor (Poolmon.exe) k odstraňování potíží s nevracením paměti v režimu jádra

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek popisuje použití nástroje Memory Pool Monitor (Poolmon.exe) jako nástroje pro odstraňování potíží umožňujícího sledování paměťových značek. Nástroj Poolmon zobrazuje údaje, které operační systém shromažďuje o přidělování paměti ze systémových stránkovaných a nestránkovaných fondů jádra a z paměťových fondů používaných pro relace Terminálové služby. Údaje jsou seskupeny podle značek přidělení fondů. Tyto informace mohou použít pracovníci technické podpory společnosti Microsoft k nalezení nevrácené paměti v režimu jádra.

Nevrácení paměti je způsobeno aplikací nebo procesem, které přidělí paměť k použití, ale po ukončení ji neuvolní. To se následně projeví úplným zaplněním dostupné paměti, což často způsobí, že systém přestane správně pracovat.
Další informace
V první části je popsán způsob povolení režimu značek pro nástroj Poolmon. V druhé části je popsán způsob shromažďování informací pro odstraňování potíží pomocí nástroje Poolmon.

Povolení režimu značek

Před spuštěním nástroje Poolmon je nutné povolit značkování paměťových fondů a restartovat počítač. Funkce značkování shromažďuje data a vypočítává statistické údaje o paměťových fondech řazené podle hodnoty značky přidělení paměti.

Poznámka: V systému Windows Server 2003 není nutné značkování paměťových fondů povolovat, protože je povoleno ve výchozím nastavení.

Značkování paměťových fondů lze v počítači se systémem Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP povolit pomocí některé z následujících metod:

Metoda 1: Úprava registru

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Změna hodnoty registru, která povoluje značkování paměťových fondů programem Poolmon.exe:
 1. Spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. Poznamenejte si hodnotu položky GlobalFlag nebo uložte klíč
  Session Manager
  .
 4. V pravém podokně poklepejte na hodnotu GlobalFlag.
 5. Změňte tuto hodnotu na šestnáctkovou hodnotu 0x00000400.

  Poznámka: Po přidání hodnoty GlobalFlag 0x00000400 se tato hodnota zobrazí pouze ve tvaru 0x400. Je důležité zadat všechny úvodní nuly, jinak se některé informace programu Poolmon na výstupní obrazovce nezobrazí.
 6. Restartujte počítač.
Poznámka: Po dokončení ladění změňte hodnotu GlobalFlag zpět na původní hodnotu, kterou jste si zapsali v kroku 3.

Metoda 2: Použití nástroje Gflags.exe

Značkování fondů můžete povolit také pomocí nástroje Global Flags Editor (Gflags.exe). Nástroj Gflags.exe je k dispozici v sadě Windows NT 4.0 Resource Kit a ve složce \Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Poznámka: V systému Windows Server 2003 je značkování fondů trvale povoleno, proto je zaškrtávací políčko Enable Pool Tagging (Povolit značkování fondů) v dialogovém okně Global Flags (Globální příznaky) zobrazeno šedě a příkazy pro povolení nebo zakázání značkování fondů nefungují.

Změnu pomocí nástroje Gflags.exe lze provést následujícím postupem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz gflags.exe a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Zaškrtněte políčko Enable Pool Tagging (Povolit značkování fondů).
 3. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač.
Poznámka: Po dokončení ladění zakažte značkování fondů opakováním výše uvedených kroků.

Shromáždění informací pomocí nástroje Poolmon

Nástroj Poolmon zobrazuje informace o značkování fondů v příkazovém okně. Pomocí kláves se šipkami nebo kláves PAGE UP a PAGE DOWN zobrazíte všechny informace o značkách vrácené nástrojem.

Nástroj Poolmon.exe je k dispozici v sadě Windows NT 4.0 Resource Kit a ve složce \Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003.

Informace o značkách zkopírujte a uložte následujícím způsobem. Tyto kroky opakujte v 15minutovém intervalu po dobu 2 hodin. Jednotlivé aktualizace připojte na konec souboru vytvořeného v programu Poznámkový blok.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Konzola.

  Poznámka: V systému Windows 2000 je třeba provést následující kroky:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a poté klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví okna a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Možnosti a zaškrtněte políčka Režim rychlých úprav a Režim vkládání.
 3. Klepněte na kartu Rozvržení, změňte hodnotu položky Vyrovnávací paměť zobrazení na 99 a klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy a potom klepněte na položku Příkazový řádek.
 5. Na disku CD-ROM systému Windows NT 4.0 ve složce Support\Debug\platforma vyhledejte nástroj Poolmon.exe. Přejděte do jednotky a složky, ve které je nástroj Poolmon.exe umístěn. Na disku CD-ROM systému Windows 2000 se nástroj Poolmon.exe nachází v souboru Support.CAB. Soubor Support.CAB umístěn ve složce \Support\Tools.
 6. Zadejte příkaz Poolmon.exe.
 7. Opakovaně stiskněte klávesu P, dokud nástroj Poolmon nezobrazí druhý sloupec „type“ (typ) a hodnotu paged (stránkováno).
 8. Stisknutím klávesy B seřaďte sloupce od největšího po nejmenší.
 9. Vyberte obsah celé obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.
 10. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Poznámkový blok.
 11. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.
 12. Zopakováním kroku 7 vyhledejte hodnotu nonpaged (nestránkováno).
 13. Údaje vložte opakováním kroků 8 až 11.
Nástroj Poolmon.exe obsahuje také několik příkazových kláves pro řazení výstupu. Stisknutím níže uvedeného písmene provedete danou operaci. Provedení jednotlivých příkazů trvá několik sekund. Seznam několika příkazů:
P – seznam značek je řazen podle hodnot Paged (Stránkováno), Non-Paged (Nestránkováno) nebo kombinovaně. Klávesa P cyklicky prochází jednotlivé možnosti.
B – značky jsou řazeny podle maximálního využití bajtů.
M – značky jsou řazeny podle maximálního přidělení bajtů.
T – značky jsou řazeny abecedně podle názvu značky.
E – zobrazení celkového počtu hodnot Paged, Non-paged v dolní části. Možnosti se cyklicky opakují.
A – značky jsou řazeny podle velikosti přidělené paměti.
F – značky jsou řazeny podle uvolnění.
S – značky jsou řazeny podle rozdílů mezi přiděleními a uvolněními.
E – zobrazení celkového počtu hodnot Paged, Non-paged v dolní části. Možnosti se cyklicky opakují.
Q – ukončení.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
298102 Jak najít značky fondů používané ovladači jiných dodavatelů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
debugref přidělení uvolnění jádro stránkované nonp nestránkované stránky gflags gflags.exe fond bajt sledování
Vlastnosti

ID článku: 177415 - Poslední kontrola: 12/03/2007 05:45:00 - Revize: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto KB177415
Váš názor
merTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" " src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">