Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nabídka Start a nabídka Oblíbené položky nejsou uspořádány abecedně

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Prohlížíte-li nabídku Start a nabídku Oblíbené položky, zástupci a složky se nemusejí zobrazovat v abecedním pořadí a nově vytvoření zástupci se mohou přidávat na dolní konec nabídky.
Příčina
Tento problém se může vyskytnout, pokud ručně změníte uspořádání zástupců a složek v nabídce Start nebo v nabídce Oblíbené položky, nebo pokud nainstalujete nový program.
Řešení
Upozornění: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte příslušné kroky popsané v jedné z následujících částí v závislosti na verzi aplikace Internet Explorer a systému Windows.

Internet Explorer 4.x a Windows 98

Chcete-li změnit uspořádání zástupců a složek, přetáhněte příslušného zástupce nebo složku na požadované místo v nabídce. Chcete-li obnovit výchozí abecední pořadí, prostudujte příslušné informace v jedné z následujících částí v závislosti na nabídce, kterou chcete obnovit.

Nabídka Start

Obnovení výchozího řazení nabídky Start:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Start Menu\Menu
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu Order a potom klepněte na příkaz Odstranit.

Nabídka Oblíbené položky

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V programu Editor registru vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\MenuOrder\Favorites\Menu
 3. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu Order a potom klepněte na příkaz Odstranit.
Poznámka: Tyto změny se projeví až po restartování počítače. Uvedené kroky může být třeba opakovat pokaždé, když nainstalujete nový program nebo ručně změníte pořadí položek v těchto nabídkách. Pokud nechcete, aby pořadí položek v těchto nabídkách bylo možné měnit pomocí myši, odeberte součást Windows Desktop Update (platí pouze pro systémy Windows 95 a Windows NT 4.0). Další informace o odebrání součásti Windows Desktop Update naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
165695 Jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update
Pokud chcete součást Windows Desktop Update uchovat a nechcete měnit pořadí položek v těchto nabídkách pomocí úprav registru, nainstalujte aplikaci Internet Explorer 5 nebo novější. Aplikace Internet Explorer 5 obsahuje v místní nabídce příkaz Seřadit podle názvu, tato nabídka se zobrazí klepnutím pravým tlačítkem myši buď na nabídku Start, nebo na nabídku Oblíbené položky.

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi aplikace Internet Explorer, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Internet Explorer 5 nebo novější se systémem Windows 98 Druhé vydání, Windows 2000 nebo Windows XP

Chcete-li seřadit nabídku Programy, nabídku Dokumenty nebo nabídku Oblíbené položky, klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v příslušné nabídce a poté klepněte na příkaz Seřadit podle názvu.

Seřazení položek nabídky podle názvu pomocí klávesnice:
 1. Pomocí kláves se šipkami vyberte položku nabídky, kterou chcete seřadit.
 2. Stisknutím kláves SHIFT + F10 zobrazte místní nabídku.
 3. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ klepněte na příkaz Seřadit podle názvu a pak stiskněte klávesu ENTER.
Chcete-li zobrazit video s návodem jak seřadit nabídku Programy, klepněte na tlačítko Přehrát (Tlačítko Přehrát) v prohlížeči Windows Media Player:Poznámka: Abyste mohli přehrát výše uvedené video, musí být v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player 7.0 či novější. Další informace o možnostech získání programu Windows Media Player verze 7.1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
299321 Popis a dostupnost programu Windows Media Player 7.1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Po instalaci systému Windows jsou v nabídkách Start a Oblíbené položky nejprve uvedeny složky a na konci jsou zástupci programů nebo další položky. Složky a zástupci jsou ve všech nabídkách zobrazeny v abecedním pořadí. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 4.x se systémem Windows 98, můžete pořadí složek a zástupců v nabídkách Start a Oblíbené položky změnit. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že jste nainstalovali součást Windows Desktop Update.

Další informace o instalaci součásti Windows Desktop Update získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
165695 Jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update
Poznámka: V systémech Windows 98 Druhé vydání a Windows 2000 je zahrnuta jak součást Windows Desktop Update, tak příkaz Seřadit podle názvu aplikace Internet Explorer 5.
alphabetize alphabetically Showme
Vlastnosti

ID článku: 177482 - Poslední kontrola: 06/25/2007 14:19:00 - Revize: 9.3

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • 128bitová verze aplikace Microsoft Internet Explorer 4.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kberrmsg kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbui kbprb KB177482
Váš názor
ref="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> Ochrana soukromí a soubory cookie
 • Ochranné známky
 • © 2015 Microsoft