Soubor Setup.txt pro systém Windows 98

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje kopii informací ze souboru Setup.txt dodávaného se systémem Windows 98. Tento soubor je umístěn ve složce Win98 na disku CD-ROM systému Windows 98.

Další informace
------------------------------------------
Soubor README pro instalaci systému Microsoft Windows 98
duben 1998
------------------------------------------

(c) Copyright Microsoft Corporation, 1998

Tento dokument obsahuje doplňkové nebo nejnovější informace, které doplňují dokumentaci k systému Microsoft Windows 98.

OBSAH

STRUČNÉ TIPY PRO BEZCHYBNOU INSTALACI

OBECNÉ PROBLÉMY S INSTALACÍ

INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 ZE SYSTÉMU MS-DOS

ANTIVIROVÝ SOFTWARE

VYHLEDÁNÍ A OPRAVA POTÍŽÍ S PEVNÝM DISKEM BĚHEM INSTALACE (POMOCÍ PROGRAMU SCANDISK)

ODINSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98

POUŽÍVÁNÍ KOMPRIMOVANÉ JEDNOTKY

INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 DO POČÍTAČE SE SYSTÉMEM WINDOWS NT

INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 DO POČÍTAČE SE SYSTÉMEM OS/2

CHYBOVÉ ZPRÁVY PŘI INSTALACI

ÚPRAVA SOUBORŮ CONFIG.SYS A AUTOEXEC.BAT

POZNÁMKY K HARDWARU

SPRÁVCI PAMĚTI

PROGRAMY PRO UKLÁDÁNÍ DO MEZIPAMĚTI DISKU

NASTAVENÍ KONFIGURACE SPOUŠTĚNÍ DVOU OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SE SYSTÉMEM WINDOWS NT

VYTVOŘENÍ SPOUŠTĚCÍHO ODDÍLU SYSTÉMU MS-DOS

POUŽITÍ PROGRAMŮ A OVLADAČŮ TSR (TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT)

ZNÁMÉ MOŽNÉ PROBLÉMY S INSTALACÍ

STRUČNÉ TIPY PRO BEZCHYBNOU INSTALACI

Zakažte v systému veškeré antivirové programy. Pokud je necháte během instalace spuštěné, systém může přestat reagovat.

POZNÁMKA: Některé systémy jsou vybaveny integrovanými funkcemi antivirové ochrany. Pokud tato funkce zůstane v nastavení systému BIOS/CMOS povolena, mohou se zobrazit upozornění na virovou aktivitu nebo změny hlavního spouštěcího záznamu. Aby byl instalační program úspěšně dokončen, je třeba tyto změny povolit. Další informace získáte v dokumentaci k antivirovému programu.

Pomocí programu ScanDisk zjistěte a opravte případné problémy s pevným diskem.

Ukončete všechny spuštěné programy. Patří sem zakázání případných spořičů obrazovky, nastavení vylepšeného řízení spotřeby a dalších programů, které mohou způsobit, že instalační program přestane reagovat. Chcete-li zajistit bezproblémový upgrade ze systému Windows 95, před spuštěním instalačního programu stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL a u všech spuštěných programů kromě SYSTRAY a EXPLORER klepněte na tlačítko Ukončit úlohu. Další informace získáte v části Provedení čistého spuštění.

OBECNÉ PROBLÉMY S INSTALACÍ

Pokud používáte grafický adaptér Number Nine Imagine 128 nebo STB Velocity 128 3D AGP (Nvidia Riva 128), měli byste instalační program spustit ze systému MS-DOS nebo změnit ovladač zobrazení na VGA.

Verze systému Windows 98 pro upgrade nebo úplnou instalaci: Pokud máte verzi systému Windows 98 pro upgrade, instalační program se pokusí v systému vyhledat opravňující produkt pro upgrade. Jestliže instalační program nenajde některou předchozí verzi systému Windows, budete vyzváni k vložení předchozího média jako dokladu oprávněnosti upgradu.

Požadavky na místo na disku pro systém Windows 98: Protože existuje spousta faktorů, které ovlivňují výpočet množství volného místa nezbytného pro systém Windows 98, představují tato čísla pouhé odhady založené na obvyklých instalacích systému Windows 98.

Typický upgrade ze systému Windows 95:

Vyžaduje přibližně 195 MB volného místa na pevném disku, ale může se pohybovat v rozsahu od 120 MB do 295 MB v závislosti na konfiguraci systému a možnostech zvolených pro instalaci.

Úplná instalace systému Windows 98 na jednotce FAT16:

Vyžaduje 225 MB volného místa na pevném disku, ale může se pohybovat v rozsahu od 165 do 355 MB v závislosti na konfiguraci systému a vybraných možnostech.

Úplná instalace systému Windows 98 na jednotce FAT32:

Vyžaduje 175 MB volného místa na pevném disku, ale může se pohybovat v rozsahu od 140 MB do 255 MB v závislosti na konfiguraci systému a vybraných možnostech.

Pokud instalujete systém Windows 98 na jinou jednotku než C, instalační program může vyžadovat až 25 MB volného místa na jednotce C pro systémové soubory a soubory protokolu vytvořené během instalace.

Odinstalace:

Pokud si přejete před upgradem zálohovat systém Windows 95, vyberte během instalace možnost Uložit systémové soubory. V případě potíží tak budete mít možnost odinstalovat systém Windows 98. Tuto akci však nelze v některých případech provést:
 • aktuální instalace systému Windows se nachází na komprimované jednotce,
 • instalujete do nového adresáře nebo provádíte čistou instalaci, aniž byste měli k dispozici předchozí verzi,
 • používáte starší verzi systému MS-DOS než 5.0.
VYTVOŘTE NOVOU SPOUŠTĚCÍ DISKETU! Z důvodu změn v jádrech reálného a chráněného režimu, které umožňují podporu systému souborů FAT32, nejsou spouštěcí diskety systému Windows 98 kompatibilní s předchozími verzemi systému Windows. Proto je při první instalaci systému Windows 98 nutné vytvořit novou spouštěcí disketu, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE NECHYSTÁTE POUŽÍT SYSTÉM SOUBORŮ FAT32.

Správce programů ze systému Windows 3.x

Správce programů již není v systému Windows 98 podporován. Tento program (Progman.exe) je v systému ponechán pro účely odstraňování potíží, ale NEOBSAHUJE žádné skupiny. Pokud navíc upgradujete ze systému Windows 95, budou odebrány stávající soubory s příponou GRP. Tyto soubory způsobují při instalaci systému Windows 98 potíže. Pokud upgradujete ze systému Windows 3.x, zůstanou původní soubory GRP v systému a Správce programů bude nadále do určité míry funkční. Pokud hodláte používat Správce programů, před upgradem na systém Windows 98 byste měli zálohovat stávající soubory progman.ini a *.grp.

INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 ZE SYSTÉMU MS-DOS

Pokud instalaci začínáte na prázdný či nový pevný disk nebo máte potíže se spuštěním instalačního programu z předchozích verzí systému Windows, může být nutné spustit instalační program systému Windows 98 ze systému MS-DOS. I když instalace ze systému MS-DOS zpravidla představuje pomalejší způsob instalace, bývá často nejbezpečnější a měla by se použít v případě, že se ostatní typy instalace nezdaří.

Klávesové zkratky při spouštění systému MS-DOS:

Existuje řada způsobů, jak bezpečně spustit systém z příkazového řádku systému MS-DOS. Nejjednodušší je použít následující klávesové zkratky:
 • Systém Windows 98:

  Při spouštění počítače podržte stisknutou klávesu CTRL. Tím přejdete přímo do spouštěcí nabídky systému Windows 98 (stále lze používat klávesu F8, ale v systému Windows 98 se nezobrazuje výzva Spouštění systému Windows 98, takže je obtížné zjistit, kdy přesně se má tato klávesa stisknout).
 • Systém Windows 95:

  Při zobrazení výzvy Spouštění systému Windows 95 stiskněte klávesu F8. Tím přejdete do spouštěcí nabídky systému Windows 95.
 • MS-DOS 6.x:

  Při zobrazení výzvy Spouštění systému MS-DOS stiskněte klávesu F8. Díky tomu můžete ručně zvolit ovladače, které se mají zavést, nebo vynechat systémové soubory.
 • Ovladače jednotky CD-ROM v reálném režimu:

  Za účelem získání přístupu k disku CD-ROM se systémem Windows 98 je třeba zavést ovladače jednotky CD-ROM v reálném režimu. Pokud jste instalační program systému Windows 98 spustili již dříve a vytvořili spouštěcí disketu, můžete použít ovladače jednotky CD-ROM, které jsou součástí této diskety. Pokud spouštěcí disketu nemáte, je třeba spustit instalační program, který byl dodán s jednotkou CD-ROM.

  Po získání přístupu k jednotce CD-ROM můžete přepnout na jednotku, která obsahuje disk CD se systémem Windows 98, a zadat následující příkaz: SETUP. Instalační program může nyní pokračovat.

Tipy pro instalaci ovladačů jednotky CD-ROM v reálném režimu

Při používání systému Windows 95:

Pokud používáte systém Windows 95, pravděpodobně již máte zavedenou část ovladačů jednotky CD-ROM. Pokud můžete počítač uvést do režimu MS-DOS a získat přístup k jednotce CD-ROM, postupujte takto:
 • Restartujte počítač a při výzvě Spouštění systému Windows 95 stiskněte klávesu F8.
 • Vyberte možnost Jen systém MS-DOS.
 • Na příkazovém řádku C:\ zadejte příkaz: DosStart.bat.
Nyní byste měli mít přístup k jednotce CD-ROM.

Ztráta přístupu k jednotce CD-ROM během instalace

Pokud během instalace systému Windows 98 ztratíte přístup k jednotce CD-ROM, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač a při výzvě Spouštění systému Windows 95 stiskněte klávesu F8. Potom zvolte možnost Jen systém MS-DOS. Pokud používáte systém MS-DOS, přejděte přímo do příkazového řádku.
 2. Zadáním následujícího příkazu upravte soubor Autoexec.bat: Edit Autoexec.bat
 3. Odstraňte text Rem by Windows 98 Setup před řádkem, který obsahuje odkaz na soubor Mscdex.exe.
 4. Ukončete program Edit zadáním textu ALT-F-X a po zobrazení výzvy uložte soubor.
 5. Restartujte počítač. Instalační program by měl nyní pokračovat nebo byste jej měli spustit znovu a při zobrazení výzvy vybrat možnost Bezpečné zotavení.

Spuštění instalačního programu systému Windows 98 z pevného disku

Zkopírováním všech instalačních souborů na pevný disk a následnou instalací z pevného disku můžete vyloučit většinu potíží spojených s kopírováním souborů a vstupně-výstupních problémů disku. Aby nedocházelo k chybám souvisejících s nedostatkem paměti při tomto typu instalace, můžete uvolnit ovladače jednotky CD-ROM a uvolnit konvenční paměť. Chcete-li zkopírovat instalační soubory na místní jednotku, postupujte takto:

Ze systému Windows 95:
 1. Uvolněte navíc dalších 120 MB místa na disku vedle místa vyžadovaného instalačním programem. Při upgradu ze systému Windows 95 instalační program obvykle vyžaduje 195 MB.
 2. Vytvořte dočasnou složku pro ukládání instalačních souborů na této jednotce.
 3. Zkopírujte obsah složky Win98 na disku CD se systémem Windows 98 do právě vytvořené dočasné složky. Měli byste zkopírovat také podsložky uvnitř složky Win98, to však není nutné, pokud nemáte dostatek místa na disku.
 4. Restartujte počítač. Při výzvě Spouštění systému Windows 95 stiskněte klávesu F8 a vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS.
 5. Přejděte do dočasné složky obsahující instalační soubory systému Windows 98 a zadejte příkaz: SETUP.
Ze systému MS-DOS:
 1. Ujistěte se, že máte přístup k jednotce CD-ROM. Podrobnější informace jsou uvedeny výše.
 2. Uvolněte navíc dalších 120 MB místa na disku vedle místa vyžadovaného instalačním programem. Při upgradu ze systému Windows 95 instalační program obvykle vyžaduje 195 MB.
 3. Vytvořte na jednotce dočasnou složku s dostatkem volného místa pro uložení instalačních souborů. Při vytváření dočasného adresáře přepněte na písmeno dané jednotky a zadejte příkaz: MD Win98tmp.
 4. Nyní přejděte na jednotku CD-ROM obsahující disk se systémem Windows 98 a do adresáře Win98 zadáním příkazu: <písmeno_jednotky>\Win98.
 5. Pak zkopírujte instalační soubory systému Windows 98 do právě vytvořeného dočasného adresáře zadáním příkazu: Copy *.* <písmeno_jednotky>\Win98tmp
 6. Po zkopírování všech souborů restartujte počítač a proveďte čisté spuštění s vynecháním spouštěcích souborů. Další informace získáte v části Provedení čistého spuštění.
 7. Přejděte do dočasného adresáře, do něhož jste právě zkopírovali soubory, a spusťte instalační program zadáním příkazu: SETUP.
Provedení čistého spuštění:

Úspěšné instalaci mohou zabránit ovladače zařízení, obslužné programy či jiné aplikace jiných výrobců. Řadě těchto potíží se lze vyhnout čistým spuštěním systému. Čisté spuštění lze provést pomocí následujících kroků:

Spuštění počítače pomocí diskety:
 • Spusťte počítač ze spouštěcí diskety systému Windows 98. Tato disketa nabízí možnost zavedení s ovladači jednotky CD-ROM nebo bez nich a představuje čisté prostředí pro spuštění instalačního programu.
Spuštění počítače z předchozí spouštěcí diskety systému Windows 95 nebo MS-DOS: Tím nezískáte přístup k ovladačům jednotky CD-ROM, ale tento postup lze použít, pokud zkopírujete instalační soubory na pevný disk, jak je uvedeno výše.

Možnost Stav nouze se systémem MS-DOS systému Windows 95:
 1. Spusťte systém a při výzvě Spouštění systému Windows 95 stiskněte klávesu F8.
 2. Vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS. Ani tímto způsobem nezískáte přístup k jednotce CD-ROM, ale lze jej použít v případě, že jsou instalační soubory zkopírovány na pevný disk, jak je uvedeno výše.
Postupné spuštění systému Windows 98:

Pokud chcete některé ovladače zavést ručně, postupujte takto:
 1. Spusťte systém a při výzvě Spouštění systému Windows 95 stiskněte klávesu F8.
 2. Zvolte možnost postupného spuštění.
 3. Nyní zadejte možnost ANO pouze u těch zařízení, která chcete zavést. Ve většině případů je vhodné zadat možnost ANO u souboru Himem.sys.
Čisté spuštění systému Windows 95/MS-DOS při větším množství paměti:

Velikost dostupné paměti můžete rozšířit provedením následujících úprav souboru Config.sys. Tyto změny můžete provést také u spouštěcí diskety.

POZNÁMKA: Měli byste zavést pouze níže uvedené ovladače.
  Device=Himem.sys  Device=EMM386.exe noems  Dos=high,umb  Device=drvspace.sys /move (volitelné – pouze pokud používáte kompresi DriveSpace)

Vytvoření spouštěcí diskety systému Windows 98:

Pokud se po zkopírování většiny souborů na pevný disk instalace systému Windows 98 nezdaří, bude pravděpodobně možné vytvořit spouštěcí disketu pomocí nástroje bootdisk.bat.
 1. Spusťte příkazový řádek systému MS-DOS.
 2. Přejděte do adresáře Windows\command.
 3. Spusťte program Bootdisk.bat, který vás vyzve k vytvoření spouštěcí diskety.
Tato disketa obsahuje obecné ovladače jednotky CD-ROM v reálném režimu, které mohou být užitečné při dalším spuštění instalačního programu.

ANTIVIROVÝ SOFTWARE

Při instalaci systému Windows 98 nesmí být spuštěný žádný antivirový program. Pokud se jedná o program TSR (terminate-and-stay-resident), odeberte ze souborů Autoexec.bat, Config.sys a Win.ini veškeré odkazy na tento program.

Pokud je součástí systému BIOS integrovaná antivirová ochrana, před spuštěním instalačního programu ji zakažte. To lze provést, pouze pokud pro systém BIOS použijete program pro nastavení paměti CMOS. Další informace získáte v dokumentaci k počítači.

Informace získáte také v poznámkách ke konkrétním antivirovým programům, které jsou uvedeny dále v tomto souboru.

Systém CMOS/BIOS s antivirovou ochranou:

Některé systémy jsou dodávány s integrovanou antivirovou ochranou. Pokud tuto funkci necháte povolenou, mohou se zobrazit upozornění na virovou aktivitu nebo změny hlavního spouštěcího záznamu. Tyto změny je třeba povolit. Pokud se rozhodnete obnovit předchozí nastavení, je možné, že počítač nepůjde spustit.

Program Norton AntiVirus:

Pokud máte nainstalovaný program Norton AntiVirus, může se na konci prvotního kopírování souborů zobrazit následující upozornění:
  Application Wininst0.400\Suwin.exe is attempting to update the Master  Boot Record (Aplikace Wininst0.400\Suwin.exe se pokouší aktualizovat hlavní spouštěcí záznam)

Klepnutím na tlačítko Pokračovat (C) zajistíte řádné dokončení instalačního programu. Pokud tyto změny nepovolíte, instalační program může přestat reagovat.

Nástroj Dr. Solomon's AntiVirus:

Pokud používáte nástroj Dr. Solomon's AntiVirus, při vytváření spouštěcí diskety během instalace se může zobrazit modrá obrazovka se závažnou výjimkou v souboru Ios.vxd. Jakmile indikátor průběhu dosáhne hodnoty 20 %, měli byste na obrazovce Spouštěcí disketa klepnout na tlačítko Storno. Instalační program tak bude moci pokračovat. Tento problém lze vyřešit vyhledáním aktualizace softwaru Dr. Solomon's AntiVirus na webu této společnosti.

VYHLEDÁNÍ A OPRAVA POTÍŽÍ S PEVNÝM DISKEM BĚHEM INSTALACE (POMOCÍ PROGRAMU SCANDISK)

Vyhledání potíží během instalace systému Windows 98:

Verze programu Scandisk spuštěná během instalace systému Windows 98 Setup pouze kontroluje chyby. Nástroj tyto chyby neopravuje. Pokud dojde k problémům, instalační program nemůže pokračovat, pokud nebudou vyřešeny. Chcete-li tyto problémy opravit, ukončete instalační program a spusťte program ScanDisk ze systému Windows 95 nebo MS-DOS. Další informace o vyřešení těchto problémů pomocí programu ScanDisk získáte dále v tomto souboru.

Oprava problémů s pevným diskem:

Pokud se během instalace zobrazí zpráva, že je třeba opravit problémy na pevném disku spuštěním programu ScanDisk, postupujte následujícím způsobem.
 • Jestliže instalujete systém Windows 98 přes systém MS-DOS nebo některou z dřívějších verzí systému Windows (například Windows 3.1), postupujte takto:

  1. Ukončete systém Windows.
  2. Pokud provádíte instalaci z disket, vložte do disketové jednotky instalační disketu 1 a na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

   a:scandisk.exe /all

   kde „a“ představuje písmeno jednotky obsahující disketu se systémem Windows.
  3. V případě instalace z disku CD vložte disk CD a zadejte následující příkaz:

   d:\win98\scandisk.exe /all

   kde „d“ představuje písmeno jednotky obsahující disk CD.
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a opravte případné problémy, které program ScanDisk zjistí.
  5. Spusťte systém Windows a znovu spusťte instalační program.
 • Pokud instalujete systém Windows 98 přes předchozí verzi systému Windows 98 nebo Windows 95, postupujte takto:

  1. Ukončete instalační program.
  2. V nabídce Start přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku ScanDisk.
  3. Zkontrolujte, zda pevné disky ani hostitelské jednotky neobsahují chyby, a opravte veškeré nalezené problémy. Proveďte kompletní kontrolu povrchu všech jednotek, jinak se může stát, že instalační program bude stále nacházet chyby.
Potíže se spuštěním programu ScanDisk:

V určitých situacích nemusí být program ScanDisk schopen opravit problém nebo zobrazuje chyby.
 • Používáte kompresi DriveSpace 3:

  Pokud máte v systému nainstalovanou kompresi Drvspace3, můžete mít nedostatek konvenční paměti. Paměť lze uvolnit pomocí následujícího postupu:

  1. Při používání systému MS-DOS 6.x je možné uvolnit dostatek paměti pro dokončení programu ScanDisk spuštěním programu Memmaker.exe.
  2. Informace o provedení čistého spuštění s větším množstvím paměti naleznete v části INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 ZE SYSTÉMU MS-DOS.
  3. Při spuštění systému Windows 95 zkontrolujte jednotky.
Pokud stále nemáte dostatek paměti nebo při spouštění programu ScanDisk během instalačního programu nastanou jiné potíže, můžete program ScanDisk při instalaci vynechat spuštěním instalačního programu pomocí přepínače /IS. Použijte následující příkaz:

setup /is

POZNÁMKA: Vynechání programu ScanDisk během instalace se nedoporučuje. Pokud tak učiníte, mohou nastat problémy s pevným diskem, které mohou způsobit nesprávnou instalaci nebo spuštění systému Windows 98.

ODINSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98

Uložení systémových souborů:

Instalační program systému Windows 98 nabízí uživatelům možnost zálohování předchozí verze systému Windows v případě, že bude později nutné systém Windows 98 odinstalovat. Chcete-li tuto možnost povolit, je třeba během instalace po výzvě vybrat možnost Uložit systémové soubory. Instalační program pak vytvoří následující skryté soubory nezbytné k odinstalaci systému Windows 98:
 • Winundo.dat
 • Winundo.ini
 • Winlfn.ini
POZNÁMKA: Při odstranění těchto souborů nebude možné systém Windows 98 odinstalovat.

Při splnění následujících podmínek nebude možné systém Windows 98 odinstalovat a instalační program vás nevyzve k uložení systémových souborů:
 • aktuální instalace systému Windows se nachází na komprimované jednotce,
 • instalujete do nového adresáře nebo provádíte čistou instalaci bez předchozích verzí,
 • používáte starší verzi systému MS-DOS než 5.0.
POZNÁMKA: Soubory nezbytné k odinstalaci systému Windows 98 je třeba uložit na místní jednotku pevného disku. Nelze je uložit na síťovou jednotku ani na disketu. Pokud máte k dispozici dvě nebo více jednotek s adekvátním volným místem, můžete vybrat jednotku, na kterou informace o odinstalaci uložíte.

Existuje také řada akcí, které by mohly zabránit odinstalaci systému Windows 98 po dokončení jeho instalace. Následující seznam obsahuje akce, které způsobí odebrání informací o odinstalaci ze systému:
 • převedení pevného disku na systém souborů FAT32,
 • komprese pevného disku pomocí nástroje DriveSpace.
POZNÁMKA: Před provedením převodu nebo komprese by vás tyto nástroje měly upozornit, že dojde ke ztrátě informací nutných pro odinstalaci.

Odinstalace systému Windows 98:

Chcete-li odinstalovat systém Windows 98 a zcela obnovit systém na předchozí verze systému MS-DOS a Windows 3.x nebo Windows 95, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Na kartě Instalovat či odinstalovat klepněte na položku Odinstalace systému Windows 98 a potom na tlačítko Přidat nebo odebrat.
Případně, pokud máte problémy se spuštěním systému Windows 98, spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety a potom z této diskety spusťte příkaz UNINSTAL.

POZNÁMKA: Příkaz UNINSTAL vyžaduje ukončení systému Windows 98. Pokud tak nelze učinit, restartujte počítač a po zobrazení zprávy Spouštění systému Windows 98 stiskněte klávesu F8. Potom klepněte na položku Jen systém MS-DOS a spusťte příkaz UNINSTAL z příkazového řádku.

Pokud instalace neproběhla úspěšně a chcete obnovit dřívější verze systémů MS-DOS a Windows 3.x nebo Windows 95, můžete příkaz UNINSTAL spustit z adresáře \Windows\Command na pevném disku nebo ze spouštěcí diskety.

Pokud jste soubory uložili na jinou jednotku než C, je možné pomocí přepínače /w určit jednotku, na které jsou soubory umístěny. Příklad:

uninstal /w e:

kde e: je jednotka obsahující předchozí systémové soubory.

Pokud je systém Windows 98 spuštěn a chcete odebrat odinstalační soubory za účelem uvolnění místa na disku, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Na kartě Instalovat či odinstalovat klepněte na možnost Staré systémové soubory Windows 3.x/MS-DOS a potom klepněte na tlačítko Odebrat. Případně klepněte na položku Odebrat systémové soubory Windows 95 (informace o odinstalaci).
Systém Windows 98 již nelze odebrat.

POUŽÍVÁNÍ KOMPRIMOVANÉ JEDNOTKY

Pokud jste komprimovali pevný disk, může se zobrazit zpráva, že na hostitelském oddílu komprimované jednotky není dostatek místa. Instalační program bude zřejmě muset zkopírovat některé soubory na spouštěcí jednotku, hostitele spouštěcí jednotky nebo hostitele jednotky se systémem Windows. Při zobrazení této zprávy uvolněte místo na zadané jednotce a znovu spusťte instalační program. Proveďte některý z následujících kroků:
 • Pokud je to možné, nainstalujte systém Windows na nekomprimovanou jednotku.
 • Odstraňte veškeré nepotřebné soubory z hostitelského oddílu.
 • Pokud používáte systém Windows 3.1 a máte trvalý odkládací soubor, pokuste se jej zmenšit. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Rozšířený režim 386 a pak klepněte na možnost Virtuální paměť. Změňte velikost odkládacího souboru.
 • Pomocí softwaru pro kompresi disku uvolněte na hostitelské jednotce místo pro komprimovanou jednotku. Pokud jste jednotku komprimovali pomocí programů DriveSpace nebo DoubleSpace, proveďte následující kroky:
  1. Ukončete systém Windows.
  2. Spusťte soubor Drvspace.exe nebo Dblspace.exe.
  3. Vyberte komprimovanou jednotku, na jejíž hostitelské jednotce chcete uvolnit místo.
  4. V nabídce Jednotka klepněte na příkaz Změnit velikost a podle potřeby upravte volné místo.
  Pokud jste jednotku komprimovali pomocí programů Windows 95 Drivespace nebo Drvspace3 ze sady Plus!, proveďte následující kroky:
  1. Spusťte systém Windows.
  2. Klepněte postupně na položky Start/Programy/Příslušenství/Systémové nástroje/Drivespace.
  3. Vyberte komprimovanou jednotku, na jejíž hostitelské jednotce chcete uvolnit místo.
  4. V nabídce Jednotka klepněte na příkaz Změnit velikost a podle potřeby upravte volné místo.
Pokud jste použili jiný software pro kompresi, získáte informace v dokumentaci k tomuto softwaru.

POZNÁMKA: Můžete si povšimnout rozdílu mezi množstvím volného místa oznámeného instalačním programem a množstvím místa, o němž se domníváte, že je k dispozici na hostitelské jednotce. Systém Windows využívá část místa k vytvoření odkládacího souboru. Toto místo se může jevit jako nepřidělené, pokud systém Windows není spuštěn.

POZNÁMKA: Pokud během instalace vytváříte spouštěcí disketu, nepoužívejte pro ni komprimovaný disk.

INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 DO POČÍTAČE SE SYSTÉMEM WINDOWS NT

Systém Windows 98 nelze instalovat přes žádnou verzi systému Windows NT, tyto systémy však mohou existovat společně v jednom systému. Z důvodu kompatibility se však doporučuje instalovat jednotlivé systémy zvlášť na samostatný pevný disk nebo oddíl. Pokud již máte nainstalovaný systém Windows NT, instalační program systému Windows 98 se automaticky přidá do spouštěcí nabídky systému Windows NT a umožní tak uživateli vybrat si mezi systémem Windows 98 a Windows NT.

Pokud se vám systém Windows NT nepodaří spustit, měli byste obnovit spouštěcí soubory systému Windows NT spuštěním systému ze záchranné diskety a výběrem možnosti Opravit.

Při instalaci systému Windows 98 do počítače s jednotkami vytvořenými systémem Windows NT se může zobrazit následující chyba:

Instalační program zjistil, že pevný disk tohoto počítače obsahuje oddíl FAT s velikostí clusteru 64 kB. Protože program ScanDisk nepodporuje disky s touto velikostí clusteru, nemůže instalační program pokračovat. Chcete-li instalaci dokončit, bude nutné přerozdělit oddíly pevného disku, naformátovat oddíl pomocí systému souborů FAT s velikostí clusteru 32 kB nebo menší, a poté zopakovat instalaci.

Pokud instalační program spustíte s parametrem /is (například Setup /is), program ScanDisk se vynechá a tento problém nenastane.

INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 DO POČÍTAČE SE SYSTÉMEM OS/2

V systému OS/2 nebude možné spustit instalační program. Je nutné spustit systém MS-DOS a spustit instalační program z příkazového řádku systému MS-DOS.

POZNÁMKA: Pokud upgradujete přes systém OS/2 v oddílu HPFS, musí být během instalace k dispozici disk 1 systému OS/2.

Jestliže spustíte systém MS-DOS z diskety a pak spustíte instalační program, nebude po instalaci systému Windows 98 dále možné spouštět systém OS/2. Před spuštěním instalačního programu systému Windows 98 je třeba odstranit soubory Autoexec.bat a Config.sys používané systémem OS/2.

Chcete-li odinstalovat systém OS/2 z počítače po instalaci systému Windows 98, postupujte takto:
 1. Na disketu nebo síťovou jednotku zálohujte datové soubory, které si chcete ponechat.
 2. Odstraňte soubory ve všech adresářích a podadresářích systému OS/2 a pak odstraňte adresáře systému OS/2.
 3. Ve složce Tento počítač nebo v Průzkumníku Windows klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Možnosti a potom na přepínač Zobrazit všechny soubory. Potom odstraňte následující soubory systému OS/2:
     Ea data.sf   OS2ldr.msg   OS2krnl   OS2boot   Wp data.sf

CHYBOVÉ ZPRÁVY PŘI INSTALACI

Tato část obsahuje konkrétní zprávy, které se mohou zobrazit během instalace, a poskytuje informace o dalším postupu.

Zpráva Předchozí verze souboru Setupx.dll:

Instalační program zjistil, že se používá předchozí verze souboru SetupX.dll nebo NetDi.dll. Příčinou mohou být spuštěné aplikace v počítači. Chcete-li, aby instalační program nahradil stávající soubor a automaticky restartoval systém, klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete zachovat stávající verzi souborů SetupX.dll a NetDi.dll, ukončete klepnutím na tlačítko Storno instalační program, ukončete všechny spuštěné aplikace a znovu spusťte instalační program.

Známé programy, které tuto chybu způsobují:
 • In Control Tools od společnosti Diamond,
 • ovladače zvukové karty Ensonics AudioPCI,
 • ovladače zvukové karty Aztech,
 • konfigurační nástroje pro modemy Hayes,
 • některé nástroje tiskového systému Windows (řada Canon BJ).
Pokud instalační program systému Windows 98 i po restartování zobrazuje stejnou chybu, je vhodné spustit instalační program z příkazového řádku systému MS-DOS. Další informace získáte v části INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 ZE SYSTÉMU MS-DOS.

Zpráva SU0018:

Instalační program nemohl vytvořit soubory na spouštěcí jednotce a nemůže systém Windows nainstalovat.
 1. Kořenový adresář spouštěcí jednotky zřejmě obsahuje příliš mnoho souborů
nebo bylo písmeno spouštěcí jednotky přemapováno.

Kořenová složka jednotky obsahuje maximálně 512 položek (souborů nebo složek). Tato zpráva říká, že instalační program zjistil v kořenové složce počítače příliš mnoho položek adresáře a nemůže vytvořit soubory potřebné k instalaci systému Windows 98. Přesuňte nebo odstraňte soubory z kořenové složky jednotky a znovu spusťte instalační program.

Tato chybová zpráva se může zobrazit také v případě, že bylo písmeno spouštěcí jednotky přemapováno. Příčinou může být několik faktorů:
 • Síťovou jednotku jste namapovali na písmeno C. Pokud tomu tak je, změňte mapování síťové jednotky.
 • V souboru Config.sys je uveden příkaz LastDrive=C:. Odeberte příkaz LastDrive nebo jej nastavte na jinou jednotku.
 • Program pro rozdělení oddílů nebo správu spouštění počítače jiného výrobce změnil mapování jednotky. Nahlédněte do dokumentace k programu. Program může být nutné odinstalovat před instalací systému Windows 98.
Zpráva o neopravitelné chybě instalace:

Neopravitelná chyba instalace. Při této konfiguraci nemůže instalační program pokračovat. Ukončete instalaci klepnutím na OK. Příčinou této chyby mohou být různé podmínky. Další informace získáte v části Obecné poznámky k instalaci a INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 ZE SYSTÉMU MS-DOS.

Chybové zprávy týkající se programu Long File Names:

Pokud se zobrazí zpráva „Instalační program rozpoznal, že v tomto adresáři je nainstalován program Long File Names. Instalace nemůže pokračovat.“, ukončete instalaci a odinstalujte program Long File Names z počítače pomocí funkce Uninstall tohoto programu. Další informace získáte v části Zobrazovací software.

Zprávy týkající se nedostatku paměti:

Pokud se zobrazí zpráva týkající se nedostatku paměti, je možné zvětšit množství konvenční paměti zakázáním programů TSR pomocí komentáře a zavedením ovladačů zařízení do oblasti horní paměti. Informace o tomto postupu naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 134399 – Zvětšení konvenční paměti pro programy určené pro systém MS-DOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

Zprávy týkající se nedostatku místa na disku:

Místo na disku lze získat provedením některých nebo všech následujících kroků:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Koš a pak klepněte na příkaz Vysypat koš.
 2. Odstraňte obsah složky mezipaměti internetového prohlížeče.
 3. Odstraňte soubory s příponami BAK a TMP.
 4. Odstraňte nepoužívané složky programů (nezapomeňte předtím zálohovat data).
 5. Odstraňte starou složku MS-DOS, pokud nezamýšlíte nakonfigurovat počítač tak, aby bylo možné spustit systém Windows 98 i MS-DOS. (Nejprve zjistěte, zda máte spouštěcí disketu, která podporuje přístup k jednotce CD-ROM.)
 6. Odstraňte skrytý soubor Winundo.dat z předchozí instalace systému Windows 95.
 7. Odstraňte starou složku Windows 3.1, pokud se nechystáte nakonfigurovat počítač tak, aby bylo možné spustit systém Windows 3.1 i Windows 98.
Instalační program nemůže zapisovat do dočasného adresáře:

Tato zpráva se může zobrazit, pokud je na disku nedostatek místa pro dočasný adresář. Pokud je místo dostupné na jiné jednotce, změňte umístění dočasného adresáře pomocí následujícího příkazu:
  Setup /T:<písmeno_jednotky>:\TEMP

Pokud nemáte místo na jiné jednotce, uvolněte místo na disku a znovu spusťte instalační program. Seznam souborů, které je možné odstranit, získáte v části Zprávy týkající se nedostatku místa na disku.

Zprávy týkající se chyby souboru CAB:

Chyby souboru CAB nejčastěji způsobuje jeden nebo více následujících faktorů: virus, nedostatek konvenční paměti, chybné médium nebo hardware, zejména jednotky CD-ROM.

Pokud jste již vytvořili spouštěcí disketu, ukončete instalační program, vypněte počítač, vložte spouštěcí disketu a restartujte počítač. Touto akcí vytvoříte řízené prostředí, z něhož lze spustit instalační program. Pak spusťte instalační program z příkazového řádku systému MS-DOS.

Chcete-li provést zotavení po zobrazení chybových zpráv týkajících se poškození souboru CAB, zkuste zkopírovat instalační soubory na pevný disk a spustit instalaci z pevného disku pomocí následujících kroků:
 1. Budete potřebovat dalších 200 MB volného místa na pevném disku a dočasný adresář k uložení souborů.
 2. Spusťte počítač ze spouštěcí diskety systému Windows 98 a zvolte možnost zavedení ovladačů CD-ROM. Pokud po spuštění pomocí spouštěcí diskety systému Windows 98 nemáte přístup k jednotce CD-ROM, je třeba zavést ovladače dodané s jednotkou CD-ROM.
 3. Změňte jednotky na písmeno jednotky CD-ROM uvedené ve výzvě MSCD001 na obrazovce a přejděte do složky Win98. Zadejte: Copy *.* <cílová jednotka a vytvořená dočasná složka>
 4. Přejděte do této složky a spusťte program Setup. Pokud se zobrazí výzva, zvolte možnost Bezpečné zotavení.
Další informace získáte v části INSTALACE SYSTÉMU WINDOWS 98 ZE SYSTÉMU MS-DOS.

Používáte-li program Multimedia Cloaking a instalujete systém Windows 98 z disket, instalační program se nemusí úspěšně spustit. Pokud se zobrazí zprávy s informací, že instalační program nemůže číst soubory CAB, proveďte následující kroky:
 1. Odeberte řádek odkazující na soubor Cacheclk.exe ze souborů Config.sys a Autoexec.bat.
 2. Restartujte počítač.
 3. Znovu spusťte instalační program.
Zprávy SU0010, SU0012, SU0015 nebo SU0016:

Pokud se při instalaci zobrazí některá z těchto zpráv, získáte další informace v částech Instalace systému Windows 98 do počítače se systémem Windows NT a Instalace systému Windows 98 do počítače se systémem OS/2.

Zpráva SU0011:

Pokud je pevný disk chráněný heslem, instalace nebude úspěšně dokončena. Nejprve je třeba odebrat ochranu heslem. Další informace získáte v dokumentaci k počítači.

Zpráva SU0013:

Aby bylo možné systém Windows 98 nainstalovat, musí být spouštěcí jednotka spouštěcím oddílem MS-DOS. Pokud je spouštěcí jednotka formátována jako HPFS nebo NTFS, je třeba před spuštěním instalačního programu vytvořit spouštěcí oddíl MS- DOS. Další informace o vytvoření spouštěcího oddílu MS-DOS získáte v dokumentaci k počítači.

Tato chyba se může zobrazit také v případě, že používáte software pro vytváření oddílů jiného výrobce, například program EZ-Drive nebo Disk Manager. Pokud tomu tak je, restartujte systém a spusťte instalační program z příkazového řádku systému MS-DOS. Další informace získáte v části Spuštění instalačního programu ze systému MS-DOS.

Zprávy standardního režimu:

Pokud se zobrazí některá z následujících chybových zpráv, odeberte ze souboru Config.sys veškeré správce paměti (například EMM386.exe, QEMM nebo 386Max) a znovu spusťte instalační program.
  Standardní režim: Neplatný návrat DPMI.  Standardní režim: Chyba programu MS-DOS Extender.  Standardní režim: Závažná chyba programu MS-DOS Extender.  Standardní režim: Neznámý zásobník v dispečeru chyb.  Standardní režim: Přetečení zásobníku.

POZNÁMKA: Pokud máte stále potíže, přidejte soubor EMM386.EXE zpět do souboru Config.sys a nastavte vyloučení všech rozsahů. Příklad:
  device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

Pokud se zobrazí tyto zprávy nebo pokud během instalace přestane počítač reagovat, zapněte v programu SmartDrive dvojí ukládání do vyrovnávací paměti. Dvojí ukládání vyžaduje řada jednotek SCSI a některé jednotky ESDI.

Chcete-li aktivovat dvojí ukládání do vyrovnávací paměti, přidejte na začátek souboru Config.sys následující řádek:
  device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

kde c:\windows je cesta k adresáři systému Windows.

Zpráva Instalační program nemohl zálohovat systémové soubory:

Pokud instalační program při ukládání systémových souborů zobrazí tuto chybovou zprávu, pravděpodobně nemáte dostatek místa na disku, zejména na komprimovaných discích. Odebráním nepotřebných souborů uvolněte místo na jednotce, na kterou ukládáte systémové soubory (výchozí jednotka je C).

Odinstalace vyžaduje ve většině systémů až 75 MB. Pokud instalační program nenabízí možnost ukládání systémových souborů, zřejmě je na disku velmi málo volného místa.

Zpráva Nelze pokračovat při této konfiguraci systému:

Pokud se zobrazí tato zpráva, pravděpodobně používáte starší nekompatibilní oddíl disku. Před spuštěním instalačního programu bude třeba zálohovat data a vytvořit na disku nový oddíl.

Zpráva SU0167:

V počítači existuje soubor nebo složka s názvem Desktop. Přejmenujte nebo přesuňte aktuální složku Desktop a znovu spusťte instalační program.

Zpráva SU0410:

Instalační program nemůže otevřít požadovaný soubor, protože tento soubor chybí nebo je poškozen, nebo v počítači není dostatek paměti.

Pokud jste již vytvořili spouštěcí disketu, ukončete instalační program, vypněte počítač, vložte spouštěcí disketu a restartujte počítač. Pak spusťte instalaci z příkazového řádku systému MS-DOS.

Zprávy Nelze zkopírovat soubor:

Zkuste soubor vynechat; nemusí být důležitý. Pokud instalace není úspěšně dokončena nebo se systém Windows 98 nespustí, ukončete instalační program, vypněte počítač, vložte do disketové jednotky spouštěcí disketu a restartujte počítač. Pak spusťte instalační program z příkazového řádku systému MS-DOS.

Zprávy SU99xxxx:

SU99 je předpona, která se přidává ke všem chybám, pro které instalační program nemá konkrétní chybovou zprávu. Příčinou těchto chyb bývá často nedostatek konvenční paměti. Pokud jste již vytvořili spouštěcí disketu, ukončete instalační program, vypněte počítač, vložte spouštěcí disketu a restartujte počítač. Pak spusťte instalaci z příkazového řádku systému MS-DOS.

Instalační program nemá dostatek konvenční paměti ke kontrole pevných disků počítače.

nebo

Instalační program nemohl zkontrolovat pevné disky v tomto počítači.

Pokud se zobrazí některá z těchto chyb, nemohl instalační program spustit program ScanDisk a zkontrolovat pevné disky. Příčinou může být nedostatek konvenční paměti nebo chyby na disku, které program Scandisk spuštěný z instalačního programu nemůže opravit. Tyto chyby lze obejít restartováním počítače do režimu MS-DOS a spuštěním příkazu ScanDisk /all. Pak znovu spusťte instalační program. Pokud se instalace stále nedaří, restartujte do režimu MS-DOS a spusťte příkaz Scandisk /all /surface. Tato akce bude trvat delší dobu, ale zajistí správný formát pevných disků. Pokud po spuštění programu ScanDisk s těmito přepínači nebude instalační program stále fungovat, je vhodné spustit příkaz Setup /is, kterým se program ScanDisk vynechá.

POZNÁMKA: Vynechání programu ScanDisk není doporučeno; k tomuto kroku přistupte pouze pokud s jistotou víte, že disky neobsahují žádné chyby. Pokud stále dochází k chybám, instalace může selhat a systém nebude možné dále spustit.

ÚPRAVA SOUBORŮ CONFIG.SYS A AUTOEXEC.BAT

Soubory Config.sys a Autoexec.bat dávají počítači pokyny, které programy a zařízení se mají při spuštění zavést (například příkaz k automatickému zavedení programu pro vyhledávání virů v souboru Autoexec.bat). Instalační program systému Windows 98 se nespustí správně s některými programy a zařízeními. Chcete-li takový program či zařízení odebrat nebo zakázat, bude třeba upravit soubory Config.sys a Autoexec.bat.

Při úpravě souborů Config.sys a Autoexec.bat postupujte takto:
 1. V systému Windows 3.1 nebo 3.11 klepněte v nabídce Soubor na příkaz Spustit, zadejte příkaz Sysedit a stiskněte klávesu ENTER. V systému Windows 95 klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz Sysedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V dialogovém okně Config.sys nebo Autoexec.bat zadejte na začátku jakéhokoli řádku, který chcete zakázat, příkaz REM.
 3. Uložte změny a restartujte počítač.

POZNÁMKY K HARDWARU

Tato část obsahuje poznámky ke konkrétním konfiguracím systému, které by mohly zabránit instalačnímu programu v úspěšné instalaci systému Windows 98.

Sager NP8200 nebo Wedge Technologies 466/DX2:

DŮLEŽITÉ: Pokud systém Windows 98 instalujete v přenosném počítači Sager NP8200 nebo Wedge Technologies 466/DX2, nebude možné počítač používat, a to ani v případě, že přeinstalujete předchozí verzi systému Windows.

Síťové karty Plug and Play a 16bitové ovladače reálného režimu:

Pokud potřebujete spustit 16bitový ovladač reálného režimu pro síťovou kartu, (což je běžné při používání protokolu DLC nebo jiného protokolu reálného režimu), pravděpodobně nebude fungovat karta Plug and Play, protože 16bitové ovladače síťových karet jsou zavedeny dříve, než systém Windows 98 zapne karty typu Plug and Play. Některé 16bitové ovladače síťových karet navíc nerozpoznají karty Plug and Play (do této kategorie spadá většina klonů karet NE2000 Plug and Play).

Chcete-li použít kartu Plug and Play s 16bitovým ovladačem síťové karty, postupujte takto:
 1. Spusťte nástroj Softset dodávaný s kartou Plug and Play a pak nastavte kartu na jiný režim než Plug and Play.
 2. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Síť a odeberte síťovou kartu.
 3. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Přidat nový hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém Windows 98 rozpozná síťovou kartu.
Pokud později přepnete na ovladač síťové karty 32bitového chráněného režimu, můžete nástroj Softset znovu spustit a zapnout tak režim Plug and Play karty.

Počítače se síťovými kartami Intel EtherExpress 16 počítače se sběrnicí PCI:

Pokud používáte síťovou kartu Intel EtherExpress 16 v počítači se sběrnicí PCI s určitými grafickými kartami Diamond Speed Star PCI, systém pravděpodobně nebude reagovat nebo může docházet k problémům s inicializací. Tyto problémy nesouvisí se systémem Windows 98; dochází k nim v celé řadě operačních systémů. Pokud dochází k jiným problémům s kartou EtherExpress 16 v počítači se sběrnicí PCI, před oznámením tohoto problému společnosti Microsoft kartu vyměňte.

Používáte-li některou z těchto grafických karet, obraťte se na dodavatele, který vám poskytne novou aktualizaci systému BIOS grafické karty.
 • grafická karta Diamond Speed Star PCI se systémem BIOS verze 1.01,
 • grafický adaptér Diamond Viper PCI VGA,
 • grafická karta Diamond Stealth se systémem Bios verze 1.03.
Notebook IBM Thinkpad, model 750x/755x/360x:

Pokud používáte některý z těchto modelů (včetně dílčích modelů, jako je C, CE, CX, CS a CSE), podívejte se před instalací systému Windows 98 do sítě BBS společnosti IBM nebo navštivte diskusní fórum THINKPAD na webu CompuServe, kde můžete vyhledat aktualizované ovladače pro systém BIOS a Mwave.

Pokud systém BIOS neupgradujete, mohou nastat problémy, pokud pohnete myší v okamžiku, kdy počítač zapíná nebo vypíná úsporný režim.

Zobrazovací software:

Některé nástroje pro systém Windows 3.1 (například Long File Names) je třeba v systému Windows 98 upgradovat nebo používat jiným způsobem. Chcete-li získat verzi zobrazovacího softwaru, kterou lze použít se systémem Windows 98, zavolejte v rámci USA na telefonní číslo (800) 536-8439. Mimo USA volejte na číslo (415) 856-8439.

SPRÁVCI PAMĚTI

Pokud máte v počítači instalovaný nástroj QEMM, doporučujeme jej před instalací systému Windows 98 odebrat ze souboru Config.sys. Po instalaci systému Windows 98 jej můžete vrátit.

Následující správci paměti jsou nekompatibilní nebo mohou způsobit potíže se systémem Windows 98. Doporučuje se odebrat veškeré odkazy na tyto nástroje ze souborů Config.sys a Autoexec.bat a použít místo nich ke správě paměti soubory Emm386.exe and Himem.sys, které jsou součástí systému Windows 98.
 • Allemm4.sys - All Charge 386 Version 3.1
 • HPemm386.sys a HPemm486.sys
 • HPmm.sys - HP Memory Manager (je třeba odebrat před instalací)
 • Iemm.sys Memory Manager
 • Intel(R) Expanded-Memory Emulator (Ilim386.sys)
 • Maximizer Memory Manager (Maximize.com)
 • NetRoom Memory Manager (RM386.sys)
 • QMAPS Memory Manager verze 5.16
 • UMB PRO verze 1.07
POZNÁMKA: Dokumentace k programu 386MAX doporučuje nenastavovat parametr EXT pod hodnotu 64. Pokud tento parametr nastavíte na hodnotu 0, instalace se nezdaří.

POZNÁMKA: Pokud ze souboru Config.sys odeberete řádek obsahující soubor Rm386.sys, může být nutné nainstalovat soubor Himem.sys dodávaný se systémem Windows nebo MS- DOS. To lze provést přidáním následujícího řádku do souboru Config.sys:
  device=<path>\himem.sys

Parametr <cesta> představuje umístění souborů systému Windows nebo MS-DOS (například C:\Windows).

PROGRAMY PRO UKLÁDÁNÍ DO MEZIPAMĚTI DISKU

Před spuštěním instalačního programu se doporučuje odebrat veškeré programy pro ukládání do mezipaměti disku jiných výrobců a nahradit je souborem Smartdrv.exe, který je součástí systému Windows 98.

Pokud používáte některý z následujících nástrojů pro ukládání do mezipaměti disku, odeberte jej. V některých případech je odebere instalační program.
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku 386MAX (Qcache.exe) (nepoužívejte s programem SmartDrive)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Cache.exe
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Cache.sys
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Flash (Flash.exe) (nepoužívejte s programem SmartDrive)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Hyperdisk (nepoužívejte s programem SmartDrive)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Icache.sys
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku IBMcache.sys
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Mace (Mcache.sys)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Norton Speed Drive (SPEEDRV)
 • Nástroje Norton Utilities verze 5.0 a 6.1 (DISKREET, NCACHE)
 • PC-Cache (nástroj pro ukládání do mezipaměti disku PC Tools) (je třeba před instalací odebrat)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku PC-Kwik (Pc-kwik.exe)
 • PC_Kwik Disk Accelerator
 • PC-Kwik verze 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku PC Tools(TM) (Pc-cache.com)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Secretdisk II (Fast512.sys) (nepoužívejte s programem SmartDrive)
 • Nástroj pro ukládání do mezipaměti disku Super PC-Kwik (Superpck.exe)

NASTAVENÍ KONFIGURACE SPOUŠTĚNÍ DVOU OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ SE SYSTÉMEM WINDOWS NT

Chcete-li nastavit konfiguraci spouštění dvou operačních systémů v počítači s procesorem x86, nainstalujte operační systém obvyklým způsobem a pak upravte soubor Boot.ini podle níže uvedeného popisu. Všechny informace o spuštění systému jsou uloženy v souboru Boot.ini, který se automaticky vytvoří při instalaci v kořenovém adresáři pevného disku počítače.

Chcete-li upravit soubor Boot.ini, postupujte následujícím způsobem:
 1. V Průzkumníku Windows klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Možnosti a pak na položku Zobrazovat všechny soubory.
 2. Ověřte, zda není zaškrtnuté políčko Skrýt příponu souborů známých typů, a klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Boot.ini a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Jen pro čtení a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Boot.ini, klepněte na příkaz Kopírovat, klepněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti dialogového okna Průzkumník a potom klepněte na příkaz Vložit. Vytvoří se záložní kopie s názvem Kopie – Boot.ini.
 6. Poklepejte na soubor Boot.ini.
 7. Do oddílu [operating systems] tohoto souboru přidejte název a umístění alternativního systému podle následujícího příkladu.
    [operating systems]  C:\Winnt="Windows NT 4.0"  C:\="Microsoft Windows" 
 8. Uložte a zavřete soubor Boot.ini.
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Boot.ini a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
10. Zaškrtněte políčko Jen pro čtení a klepněte na tlačítko OK.

VYTVOŘENÍ SPOUŠTĚCÍHO ODDÍLU SYSTÉMU MS-DOS

Chcete-li instalovat systém Windows 98, musí být spouštěcí jednotka spouštěcím oddílem MS-DOS. Pokud je spouštěcí jednotka formátována jako HPFS nebo NTFS, je třeba před spuštěním instalačního programu vytvořit spouštěcí oddíl MS-DOS. Další informace o vytvoření spouštěcího oddílu MS-DOS získáte v dokumentaci k počítači.

POUŽITÍ NÁSTROJE APPEND PROGRAMŮ A OVLADAČŮ TSR (TERMINATE-AND-STAY-RESIDENT)

(MS-DOS):

Nástroj APPEND nepoužívejte v systému Windows 98. Zabraňuje systému Windows a aplikacím založeným na tomto systému ve vytvoření úplných názvů cest pro soubory, které používáte. (Úplný název cesty je celý název souboru včetně písmene jednotky a specifikace úplné cesty počínaje kořenovým adresářem.)

Autocon verze 2.0e, Bootcon verze 1.60 a Boot.sys:

Tyto programy umožňují výběr různých konfigurací při spuštění počítače. Protože instalační program systému Windows 98 změní pouze první oddíly souborů Config.sys a Autoexec.bat, může být nutné po instalaci tyto soubory změnit ručně. Další informace získáte v dokumentaci k programu.

Cubit verze 3.01:

Pokud v systému Windows 98 používáte nástroj Cubit, nekomprimujte systémovou složku Windows ani žádný soubor, který je zaveden ze souboru Config.sys.

Před upgradem na systém Windows 98 zajistěte, aby byla na pevném disku dekomprimována předchozí verze systému Windows. Soubory můžete znovu komprimovat po úspěšné instalaci systému Windows 98.

Doubledisk verze 2.5:

Při použití programu Doubledisk se systém Windows 98 může pokusit získat přístup k simultánním jednotkám. K vytvoření simultánní jednotky dojde, pokud pomocí programu Doubledisk vytvoříte komprimovanou jednotku. Pokud například v počítači používáte jednotky A, B a C a pomocí programu Doubledisk vytvoříte jednotku F, systémy Windows 98 a MS-DOS rozpoznají jednotky D a E jako platné jednotky i v případě, že neexistují. Pomocí nástroje DRVOFF můžete systému Windows zabránit v rozpoznání simultánních jednotek. Kopii nástroje DRVOFF si můžete objednat u společnosti Vertisoft.

Infinite Disk verze 2.1:

Program Infinite Disk verze 2.1 nepracuje v programu Windows 98 správně. Odinstalujte program Infinite Disk z počítače před spuštěním instalačního programu nebo se obraťte na dodavatele tohoto softwaru, který vám poskytne verzi kompatibilní se systémem Windows 98.

Chcete-li program Infinite Disk z počítače odinstalovat, postupujte takto:
 1. Dekomprimujte veškeré komprimované soubory.
 2. Ze souborů Config.sys a Autoexec.bat odeberte následující řádky:
     iddrv.sys   idres.exe   protect /c 
 3. Restartujte počítač a znovu spusťte instalační program.
NetWare(R) NetBIOS:

V řadě konfigurací není program TSR NetWare NetBIOS kompatibilní se systémem Windows 98. Ve většině případů instalační program rozpozná systém NetWare NetBIOS a odebere příkaz ke spuštění z počítače. Pokud se však systém NetWare NetBIOS spouští odjinud, než ze souboru Autoexec.bat (například z jiného dávkového souboru), instalační program jej nerozpozná. V takovém případě je třeba odinstalovat systém NetWare NetBIOS ručně. Systém Windows 98 obsahuje protokol kompatibilní s rozhraním IPX/SPX, který lze používat namísto systému NetBIOS. Informace o konfiguraci systému Windows 98 pro tento protokol získáte v souboru Networks.txt.

Newspace verze 1.07:

Systém Windows 98 není kompatibilní s tímto nástrojem pro kompresi disku.

Norton Desktop for Windows (Ep.exe):

Pokud je soubor pro obnovení dat Erase Protect (Ep.exe) zaveden ze souboru Autoexec.bat, při instalaci systému Windows jej zakažte, zvláště pokud upgradujete z předchozí verze systému Windows. Protože se program Erase Protect pokusí uložit kopie všech odstraněných souborů, může se při spuštění instalačního programu vyčerpat místo na disku.

Doporučuje se spustit program Erase Protect s trvalým odkládacím souborem. Pokud používáte dočasný odkládací soubor, vylučte z ochrany před smazáním soubory s příponami TMP nebo SWP.

Norton Disklock verze 3.01 a 3.5:

Programy Norton Disklock verze 3.01 a 3.5 nepracují v systému Windows správně
 1. Před spuštěním instalačního programu tyto programy buď odinstalujte,
nebo si u technické podpory společnosti Symantec vyžádejte verzi programu Disklock, která je kompatibilní se systémem Windows 98.

Informace o odinstalaci programu Disklock z počítače získáte v dokumentaci k programu Norton Disklock.

PC Tools Deluxe(TM) verze 7.1 (DATAMON):

Pokud zavedete program PC Tools DATAMON pomocí přepínače \SENTRY+, instalace se nemusí podařit z důvodu nedostatku místa na disku. Při zavádění programu DATAMON nepoužívejte přepínač \SENTRY+.

Nezavádějte program DATAMON po zavedení programu SmartDrive. Při zavedení programu DATAMON po programu SmartDrive může dojít ke zhroucení počítače. Informace o odinstalaci programu DATAMON získáte v dokumentaci k programu PC Tools.

PC Tools Deluxe verze 6.0 (DESKTOP):

Pokud se pokusíte spustit program PC Tools z příkazového řádku v systému Windows, může se počítač zhroutit nebo restartovat. Tyto problémy mohou nastat také v případě, že použijete příkazy MS-DOS z příkazového řádku v systému Windows.

Tyto problémy lze vyřešit instalací programu PC Tools verze 7.0. Program DESKTOP však nezavádějte z příkazového řádku, pokud byl zaveden před spuštěním systému Windows. Pokud tak učiníte, může při ukončení systému Windows dojít ke zhroucení počítače. Program DESKTOP je doporučeno spouštět ze složky PIF dodávané se systémem Windows 98.

SUBST (MS-DOS):

Během instalace můžete zjistit problémy s programem SUBST, tento program však lze bezpečně přidat po instalaci systému Windows 98.

UNDELETE:

Pokud používáte program UNDELETE s přepínačem SENTRY, může během instalace dojít k problémům a vyčerpání místa na disku. Před spuštěním instalačního programu je doporučeno odebrat program UNDELETE ze souborů Config.sys a Autoexec.bat.

POZNÁMKA: Přepínač SENTRY vytvoří skrytý adresář s názvem Sentry. Při odstranění souboru přesune program UNDELETE soubor z aktuálního umístění do adresáře Sentry. Před odebráním programu UNDELETE ze souboru Config.sys nebo Autoexec.bat uvolněte místo na disku pomocí příkazu UNDELETE/PURGE na všech jednotkách.

Pokud program Undelete neodeberete, instalační program jej zakáže.

ZNÁMÉ MOŽNÉ PROBLÉMY S INSTALACÍ

Pokud během instalace dojde k problémům, například k neočekávanému ukončení instalačního programu nebo k zobrazení neplatných chybových zpráv, zvětšete velikost trvalého odkládacího souboru. Pro úspěšné dokončení instalace by součet velikosti trvalého odkládacího souboru a paměti RAM počítače měl být roven nejméně 14 MB. Po změně velikosti odkládacího souboru znovu spusťte instalační program.

POZNÁMKA: Pokud je pevný disk komprimovaný, před zvětšením odkládacího souboru může být zapotřebí zvětšit velikost hostitelské jednotky.

POZNÁMKA: Další informace o nastavení pro Evropu získáte v souboru Intl.txt.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 179756 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:19:11 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbreadme KB179756
Váš názor