OL2002: Jak vytvořit nový typ položky v deníku

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:180139
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Když vytvoříte položku deníku ruční je možnost vybrat typ položky. Úpravou registru je jediným způsobem upravit nebo přidat položky. Tento článek popisuje, jak přidat tyto položky registru.
Další informace
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Vytvořte záložní kopii registru

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Editor registru klepnutím vyberte klíč, který chcete zálohovat.
 3. V nabídce registr klepněte na příkaz Exportovat soubor registru.
 4. V seznamu uložit klepněte na složku, kam chcete uložit zálohu.
 5. Do pole Název souboru zadejte název záložního souboru.
 6. Pole Oblast Export být se, že je vybrán přepínač Vybraná větev.
 7. Klepněte na tlačítko Uložit. Soubor je uložen s příponou REG.

Úprava registru přidat položku

Upravit registr následujícím postupem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Přejděte na klíč:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Outlook\Journaling
  Klepněte pravým tlačítkem ukládání do deníku v výše uvedený klíč, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz klíč. Zadejte popisný název pro klíč chcete jako položky deníku.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na nově vytvořený klíč, přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Řetězcová hodnota.
 4. V pravém podokně registru klepněte na tlačítko Nová hodnota 1, stiskněte klávesu F2, zadejte Popis přejmenovat klíč a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Poklepejte na nově vytvořený řetězec hodnotu, zadejte název typu položka by například jako nová položka deníku a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete Editor registru.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Properties

Article ID: 180139 - Last Review: 01/22/2007 17:50:30 - Revision: 2.1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Outlook 97 Standard Edition

 • kbmt kbinfo kbusage KB180139 KbMtcs
Feedback