Obecné informace o části přerušení Word 98 for Mac

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:180917
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Aplikace Microsoft Word 2002 verzi tohoto článku v tématu 291184.
Souhrn
Tento článek popisuje typy konců oddílů, které jsou k dispozici v aplikaci Word a jejich použití. Při spuštění dokumentu existují žádné konce oddílů, protože celý dokument se skládá z jedné části. Konec oddílu je bod, ve kterém jsou ukončit jeden oddíl a jiné spustit, protože chcete některé aspekty změnit formátování stránky. Můžete rozdělení dokumentu na libovolný počet oddílů a formátování každého oddílu požadovaným způsobem. V celém tomto článku mějte na paměti, že konec oddílu funguje jako vloženého kódu, který ukládá nebo udržuje vlastnosti oddílu nad ní.

Tipy pro používání konce oddílů naleznete v části "Další informace" tohoto článku.

Vlastnosti oddílu či stránku následující nastavení:
Orientace stránky (na výšku či na šířku)
Okraje
Sloupce
Číslování řádku
Svislé zarovnání
Záhlaví a zápatí
Číslování stránek
Velikost papíru
Zdroj papíru
Je doporučeno při práci s konci oddílů, zapnete-li zobrazit skrýt informace poskytované:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Předvolby a pak klepněte na kartu zobrazení.
 2. Ve skupinovém rámečku netisknutelné znaky klepnutím vyberte možnost ALL.
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Pomocí konce oddílu

Chcete-li vytvořit nový oddíl, klepněte na příkaz Konec v nabídce Vložit. V normálním zobrazení zobrazeno dvojitou tečkovanou čárou a označíte konec oddílu a její typ se slova konec oddílu (typ z bodu přerušení).

Řádek se nevytiskne. Existuje několik typů konce oddílu můžete vybírat. Konce stránek a jejich účely jsou popsány takto.
  Type      Characteristics  ------------------------------------------------------------------------  Next Page   Word breaks the page at the section break. The new         section starts on the next page.         Use this section break if you want to apply different         page numbers, headers and footers, orientation,         vertical alignment, or paper size to the sections in         the document.  Continuous   Word inserts a section break and begins the new section         on the same page. If the two sections have different         settings for page size or orientation, the new section         begins a new page even if you select Continuous.         Use this section break if you want to have different         column formatting or margins on the same page. If there         are multiple columns in the previous section, Word         balances the columns above the section break and then         fills out the page with the new section.  Odd Page    Word begins the new section on the next odd-numbered         page. This section break is often used for chapters that         begin on odd-numbered pages.         NOTE: If the section break falls on an odd-numbered         page, Word leaves the intervening even-numbered page         blank.  Even Page   Similar to Odd Page, but Word begins the new section on         the next even-numbered page.				

Chcete-li vložit konec oddílu

 1. Klepněte v místě, kde chcete začít nový oddíl.
 2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Konec.
 3. Ve skupinovém rámečku konce oddílů vyberte možnost popisující typ konce oddílu požadované, jak je popsáno výše.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

Určení typu konce oddílu

V aplikaci Word je typ konce oddílu zobrazen na obrazovce v závorkách za slovy konec oddílu. Toto není kde jsou uloženy vlastnosti tohoto konec oddílu. Vlastnosti pro typ konce oddílu uvedené na obrazovce jsou uloženy v další konec oddílu (které může mít jiný typ konce oddílu, které jsou uvedeny). Není-li konec žádné další oddílu v dokumentu, vlastnosti pro konec této části jsou uloženy v posledním znakem konce odstavce dokumentu. Konce oddílů se chovají jako vloženého kódu, který ukládá nebo udržuje vlastnosti oddílu nad ní.

Například pokud máte jednostránkový dokument a způsob poloviční dolů na stránce, vložíte konec oddílu Lichá stránka a dále do dokumentu, na stránce 1 můžete vložit konec oddílu Další stránka v normálním zobrazení, zobrazí následující:
  Section Break (Odd Page) <BR/><BR/>  Section Break (Next Page)				
Pokud jste umístěte ukazatel myši nad konec oddílu (lichá stránka), stavový řádek se zobrazí stránka 1 S 1. Chcete-li zobrazit skutečné vlastnosti pro první úsek v nabídce Formát, klepněte na tlačítko dokument a na kartu rozložení. Podle bodu Start ji bude vyznačovat, v části Nová stránka. Nastavení pro tento konec oddílu jsou uloženy v níže uvedených konec oddílu kde je umístěn kurzor nebo jako zobrazené na obrazovce, konec oddílu (lichá stránka).

Stavový řádek je umístěte kurzor mezi konec oddílu (lichá stránka) a konec oddílu (Další stránka), budou zobrazeny stránka 3 S 2. V nabídce Formát zobrazíte skutečné vlastnosti pro druhé části klepněte na tlačítko dokument a potom klepněte na kartu rozložení. Podle bodu Start ji bude vyznačovat, části liché stránky. Nastavení pro tento konec oddílu jsou uloženy v níže uvedených konec oddílu kde je umístěn kurzor nebo jako zobrazené na obrazovce, konec oddílu (Další stránka).

Pokud je přesuňte kurzor na místo pod konec oddílu (Další stránka), se zobrazí stavový řádek: Stránka 4 S 3. V nabídce Formát zobrazíte skutečné vlastnosti pro třetí část, klepněte na tlačítko dokument a potom klepněte na kartu rozložení. Podle bodu Start ji bude vyznačovat, v části Nová stránka. Nastavení pro konec této části jsou uloženy v posledním znakem konce odstavce dokumentu (protože neexistují že žádné další části se rozdělí v dokumentu

Poznámka: Sekce konec uvedených na obrazovce, jako další stránka bude definována jako novou stránku na kartě Rozvržení v dialogovém okně dokumentu.

Chcete-li odstranit konec oddílu

Informace o odstranění konce oddílu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
180273Co se stane, když odstraníte konec oddílu
Další informace
Konec oddílu a formátování, které obsahuje jako položka automatického textu pro budoucí použití, je možné uložit.

Můžete zkopírovat formátování zkopírováním konec oddílu v normálním zobrazení oddílu. Vložíte-li konec oddílu do nového umístění, text nad konec oddílu převezme formátování obsažené v konec oddílu.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
176314Rozložení oddílu vložení konce oddílu změny formátování
Můžete změnit typ konce oddílu bez odstranění aktuální konec oddílu následujícím způsobem:
 1. Umístěte kurzor do oddílu, který chcete změnit.

  Poznámka: Zapamatovat umístit vaše BELOW bodu vložení konce oddílu, který chcete změnit.
 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz dokument.
 3. Klepněte na záložku rozvržení.
 4. Podle bodu Start vyberte typ oddílu a potom klepněte na tlačítko OK.
8.0 8,00 formátování macword98 na další stránku

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 180917 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:23:08 - Revize: 4.0

Microsoft Word 98 pro počítače Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kblayout KB180917 KbMtcs
Váš názor