Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží

Tento článek byl dříve publikován CZ181966
Souhrn
Tento článek popisuje rozšířené možnosti odstraňování potíží pomocínástroje Pomůcka systémové konfigurace.
Další informace
Spusťte nástroj Pomůcka systémové konfigurace a otevřeterozšířené možnosti odstraňování potíží:
  1. Klepněte na tlačítko Start poté klepněte na příkaz Spustit.
  2. V poli Otevřít zadejte příkazmsconfiga poté klepněte na tlačítko OK.
  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit.

Upřesnit nastavení Poradce při potížích

Zakázat zarážky systémové paměti ROM

Toto nastavení určuje, jestli má systém Windows 98 používat pro zarážkuadresní prostor paměti ROM mezi F000:0000 a 1 MB. Systém Windows obvyklehledá v tomto adresním prostoru speciální instrukci použitou jako systémovou zarážku.Pokud tento adresní prostor obsahuje data jiná než trvale dostupnou paměť ROM,měli byste toto nastavení zakázat. Toto nastavení vytváří v souboru System.iniřádek "SystemROMBreakPoint=0" a odpovídá spuštění systému Windowss přepínačem "/d:s" na příkazovémřádku.

Další informace o nastavení SystemROMBreakPoint naleznete v následujícím článkuznalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID ČLÁNKU: Q7126471264
NÁZEV : Informace o nastavení SystemROMBreakPoint= v oddílu [386enh] souboru SYSTEM.INI

Zakázat požadavek přerušení virtuálního pevného disku

Toto nastavení zakazuje systému Windows 98 ukončovat přerušení přijatá od řadičepevných disků a obcházet rutinu v paměti ROM, která tato přerušení zpracovává.Některé pevné disky požadují povolení tohoto nastavení, aby byla přerušenízpracovávána správně. Pokud je toto nastavení povoleno, rutina v paměti ROMzpracovává přerušení a může docházet ke zpomalení výkonu systému. Toto nastavenívytvoří v souboru System.ini řádek "VirtualHDIRQ=0" a odpovídá spuštění systémuWindows s přepínačem "/d:v" na příkazovém řádku.

Paměť EMM vylučuje adresy A000-FFFF

Toto nastavení zakazuje systému Windows hledat nevyužitý paměťovýadresní prostor. Dále zakazuje instrukce hledání v tomto paměťovém adresním prostorupaměti RAM a ROM. Takové hledání by mohlo kolidovat s některými zařízení, kterápoužívají stejné adresy paměti. Toto nastavení zapíše do souboru System.ini řádekEMMExclude=a000-ffff" a odpovídá spuštění systému Windows s přepínačem "/d:x"na příkazovém řádku.

Vynutit přístup na disk v kompatibilním módu

Toto nastavení zakazuje načtení všech 32bitových diskových ovladačůkromě ovladače disketové jednotky. Pokud nelze počítač spustit z důvodu potížís V/V diskovými operacemi, povolte toto nastavení. Pokud povolíte toto nastavení,všechny V/V operace budou používat ovladače pro reálný režim nebo systém BIOS.Všechny disky, které pracují pouze v chráněném režimu, nebudou v případě tohotonastavení fungovat. Toto nastavení odpovídá spuštění systému Windowss přepínačem "/d:f" na příkazovém řádku.

Další informace o odstraňování potíží s režimem kompatibility naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
130179 Odstraňování potíží pevného disku s režimem kompatibility systému MS-DOS


Rozlišení VGA 640 x 480 x 16

Toto nastavení zakazuje systému Windows 98 používat ovladač standardníhorozlišení zobrazení VGA, zakazuje stávající řádek "display.drv=" v souboru System.inia přidává řádek "display.drv=vga.drv" do oddílu [boot] souboru System.ini.

Používat dvojitou vyrovnávací paměť disků SCSI

Toto nastavení mohou požadovat některé disku SCSI. Systém Windows 98by měl být schopen rozpoznat, jestli je toto nastaveno požadované, a proto bysteje měli povolovat pouze tehdy, pokud dochází k potížím při přístupu k disku.Toto nastavení přidává do souboru Msdos.sys řádek "Doublebuffer=2". Pokud je jižv souboru Msdos.sys řádek Doublebuffer zapsaný, není toto nastaveník dispozici.

Zakázat použití programu ScanDisk po chybném vypnutí

Toto nastavení přidává do souboru Msdos.sys řádek "Autoscan=0" a může býtužitečné při odstraňování potíží s vypínáním počítače, protože zkracuječas potřebný ke spuštění systému po chybném vypnutí.

Omezit používání paměti na <x> MB

Toto nastavení omezuje používání paměti počítače na prvních <x> MB,kde <x> je počet megabajtů. Toto nastavení přidává do souboru System.iniřádek "MaxPhysPage=<nnn>", kde <nnn> je hexadecimální hodnotavyjadřující množství paměti, která má být použita. Pokud je nastavená hodnotapříliš nízká (16 MB nebo méně), nebude pravděpodobně možné normálně spustitsystém Windows.

Zakázat rychlé vypínání

Toto nastavení zakazuje zrychlené vypínání systému Windows 98, které může býtužitečné při odstraňování potíží s vypínáním počítače.Zakázat systém souborů UDF

Toto nastavení zakazuje podporu systému souborů Universal Disk Format (UDF)pro vyměnitelná média a může být použito při odstraňování potíží s určitými jednotkamiDVD, které nejsou kompatibilní se systémem souborů UDF.Povolit instrukce F0 (Lock CmpXchg) procesoru Pentium

Toto nastavení poskytuje řešení chyby procesorů řady Intel P5 (Pentium a Pentium MMX).Pokud je provedena určitá nepovolená posloupnost instrukcí, přestaneprocesor reagovat. Tato chyba se nemůže projevit v normálním programu,pouze pokud je vyvolána úmyslně. Pokud je toto nastavení povoleno, systémWindows 98 používá ochrannou rutinu, která zamezí zablokování procesoru.Toto nastavení může kolidovat s určitými aplikacemi pracujícími v režimu jádrasystému (například ladicí programy), takže by nemělo být používáno při laděníprogramů.

POZNÁMKA: Pokud je toto nastavení povoleno, způsobí programy Norton Utilities 3.0SpeedDisk a UnErase Wizard zablokování počítače. Pokud používáte sadu NortonUtilities, doporučuje společnost Microsoft nepoužívat toto nastavení nebo zakázatspouštění sady Norton Utilities při spouštění počítače.Další informace o přepínačích pro spouštění programu Win.com z příkazového řádkunaleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:142544
NÁZEV : Přepínače pro spouštění programu Win.com systému Windows 95 z příkazového řádku

Další informace o odstraňování potíží se systémem souborůnaleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:165503
NÁZEV : Popis možností odstraňování potíží se systémem souborů

Další informace o odstraňování potíží s pamětínaleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:134503
NÁZEV : Chybové zprávy týkající se parity mohou indikovat chybnou paměť

Další informace o souboru Msdos.sysnaleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku:118579
NÁZEV : Obsah souboru Msdos.sys v systému Windows
Poznámka: Pokud používáte systém Windows Millennium Edition (ME), jsou na kartěUpřesnitk dispozici následující možnosti:
  • Povolit nabídku Po spuštění
  • Povolit funkci Deep Sleep
Klíč registru implementace funkce Deep Sleep společnosti S3 je:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\CONFIGMG
Název hodnoty je DeepSleep.

Funkce Deep Sleep je společností S3 definovaná jako režim spánku známý také jako režim Stand-by.Další informace o režimech spánku nalezenete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
197739 Popis různých stavů vylepšeného řízení spotřeby
98
Vlastnosti

ID článku: 181966 - Poslední kontrola: 12/13/2004 22:06:02 - Revize: 2.2

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbenv kbinfo kbtool kbwinme win98 KB181966
Váš názor
= ""; document.write(" src="https://c.microsoft.com/ms.js"> > anguage.locale}}" href="" ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-zh-cn">中国 - 简体中文
Dominican Republic - Español
Nederland - Nederlands
Türkiye - Türkçe
台灣 - 繁體中文
Ecuador - Español
New Zealand - English
United Kingdom - English
日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States - English
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español