Jak zakázat řízení IRQ sběrnice PCI v systému Windows

Tento článek byl dříve publikován CZ182628
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
Souhrn
Pokud chcete zakázat řízení přerušení IRQ sběrnice PCI, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na položkuNastavení, klepněte na položkuOvládací panelya poté poklepejte na položkuSystém.
 2. Klepněte na kartuSprávce zařízení.
 3. Poklepejte na větevSystémová zařízení.
 4. Poklepejte na položkuSběrnice PCIa poté klepněte na kartuŘízení IRQ.
 5. Zrušte zaškrtnutí políčkaPoužívat řízení IRQ, klepněte na tlačítkoOKa poté znovu klepněte na tlačítkoOK.
 6. Při dotazu na restartování počítače klepněte na tlačítkoAno.

  Pokud klepnete na tlačítkoNenamístoAnopři výzvě k restartování počítače, změny se neprojeví.
POZNÁMKA:Někdy je nutné zakázat řízení IRQ i v nastavení systému BIOS počítače. Další informace o tom, jak v tomto případě postupovat, vám poskytne výrobce systému BIOS.

Následující nastavení určuje, jaké směrovací tabulky používá systém Windowspři programování řízení IRQ:
 • Získat tabulku IRQ ze systému ACPI BIOS:

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je směrovací tabulka IRQ systému ACPI BIOSprvní tabulkou, kterou se systém Windows pokouší použít při programovánířízení IRQ. Pokud nějaké zařízení PCI nefunguje správně, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
 • Získat tabulku IRQ z tabulky specifikací Microsoft:

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je směrovací tabulka specifikací Microsoft druhoutabulkou, kterou se systém Windows pokouší použít při programování řízení IRQ.
 • Získat tabulku IRQ z PCIBIOS 2.1 v chráněném režimu:

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je směrovací tabulka PCIBIOS 2.1 v chráněném režimutřetí tabulkou, kterou se systém Windows pokouší použít při programování řízení IRQ.
 • Získat tabulku IRQ z PCIBIOS 2.1 v reálném režimu:

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je směrovací tabulka PCIBIOS 2.1 v reálném režimučtvrtou tabulkou, kterou se systém Windows pokouší použít při programování řízení IRQ.

  POZNÁMKA:Ve výchozím nastavení není políčkoZískat tabulku IRQ z PCIBIOS 2.1 v chráněném režimuzaškrtnuté. Toto políčko byste měli zaškrtnout pouze tehdy, pokud nějaké zařízení PCI nefunguje správně.
Hodnota "IRQ pro řízení PCI" se může v oblastiStav směrování IRQobjevit i tehdy, pokud je Řízení IRQ sběrnice PCI zakázané. K tomuto stavu může dojít tehdy, pokud je nastavení IRQ načítáno systémem BIOS. Další informace o úpravách systému BIOS vám poskytne jeho výrobce.

Další informace o řízení IRQ sběrnice PCI naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
182604 Popis řízení IRQ sběrnice PCI
Další informace
Sběrnice PCI se stala průmyslovým standardem a je používána ve většině počítačů na platformě Pentium. Při spouštění počítače se sběrnicí PCI nakonfiguruje systém BIOS dynamicky nastavení a požadavky na prostředky všech adaptérů PCI, protože sběrnice a zařízení PCI používají definovaný mechanismus pro vlastní identifikaci a deklaraci nastavení a požadavků na prostředky.

Zařízení PCI mohou sdílet stejná přerušení IRQ, protože systém BIOS vytváří tabulku nazývanou směrovací tabulka IRQ sběrnice PCI. Tato tabulka obsahuje položky pro každé zařízení PCI, kterému je přiděleno přerušení IRQ sběrnice ISA mapované na určité číslo přerušení INT sběrnice PCI, které je přidružené ke konkrétnímu slotu PCI, ve kterém je zařízení nainstalované. Tyto položky jsou sloučené tak, aby vytvářely hodnotu propojení. Hodnota propojení je používána při komunikaci se zařízením a i když několik zařízení PCI může používat stejné přerušení IRQ, každé má samostatnou hodnotu propojení.

Po přiřazení nastavení prostředků systémem BIOS a vytvoření směrovací tabulky IRQ sběrnice PCI načítá systém Windows ze systému BIOS informace o prostředcích zařízení PCI a ISA kompatibilních s technologií Plug and Play a dále načítá informace ze směrovací tabulky IRQ sběrnice PCI. Systém Windows může změnit přiřazení přerušení IRQ sběrnice ISA, která jsou mapována na určité číslo přerušení sběrnice PCI. Systém Windows také může dynamicky změnit přiřazení přerušení IRQ, když dojde k události Plug and Play, například vsunutí přenosného počítače do doku.

Někdy se může stát, že při změně přiřazení přerušení nastavených systémem BIOS přestane systém Windows reagovat, restartuje se nebo nějaké zařízení nefunguje. Zakázáním řízení IRQ je možné zakázat systému Windows dynamicky přiřazovat přerušení sběrnice ISA. Systém Windows poté nebude dynamicky přidělovat přerušení a využije nastavení systému BIOS.

Výrobci OEM někdy musí zakázat řízení IRQ i pro nové počítače, aby zamezili konfliktům prostředků nainstalovaných zařízení. Nezpůsobí tím žádnou ztrátu funkcí zařízení, pouze tak zajistí, že daná zařízení budou moci používat určité nastavení přerušení IRQ, které výrobce určil jako funkční a které bylo pro daný počítač testované.
HWSYSPCI
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
خصائص

رقم الموضوع: 182628 - آخر مراجعة: 01/05/2011 06:29:00 - المراجعة: 2.0

 • kbenv kbhowto kbwinme osr2 win95 win98 win98se KB182628
تعليقات