XADM: Parametry příkazového řádku příkaz ESEUTIL

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:182903
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft Exchange Server 5.5 obsahuje nástroj Eseutil volánanahradí Edbutil z předchozích verzí.
Další informace
Následující příkaz bude výstup následující informace:
C:\>ESEUTIL /?
Microsoft(R) Exchange Server Database UtilitiesVersion 5.5Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1997. All Rights Reserved.DESCRIPTION: Maintenance utilities for Microsoft(R) Exchange Serverdatabases.MODES OF OPERATION:  Defragmentation: ESEUTIL /d <database name> [options]     Recovery: ESEUTIL /r [options]     Integrity: ESEUTIL /g <database name> [options]      Upgrade: ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options]     File Dump: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename>      Repair: ESEUTIL /p <database name> [options]  Note log file path must be specified explicitly  unless using /IS or /DS options.<<<<< Press a key for more help >>>>>D=Defragmentation, R=Recovery, G=Integrity, U=Upgrade, M=File Dump,P=Repair=>DEFRAGMENTATION (D)DEFRAGMENTATION/COMPACTION: DESCRIPTION: Performs off-line compaction of a database.   SYNTAX: ESEUTIL /d <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to compact, or one of                /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /l<path> - location of log files (default: current directory)       /s<path> - location of system files (e.g., checkpoint file)             (default: current directory)       /b<db>  - make backup copy under the specified name       /t<db>  - set temp. database name (default: TEMPDFRG.EDB)       /p    - preserve temporary database (i.e., don't instate)       /o    - suppress logo   NOTES: 1) The switches /ispriv, /ispub, and /ds use the Registry         to automatically set the database name, log file path,         and system file path for the appropriate Exchange store.       2) Before defragmentation begins, soft recovery is always         performed to ensure the database is in a consistent state.       3) If instating is disabled (i.e., /p), the original database         is preserved uncompacted, and the temporary database will         contain the defragmented version of the database.RECOVERY (R)RECOVERY: DESCRIPTION: Performs recovery, bringing all databases to a        consistent state.   SYNTAX: ESEUTIL /r [options]  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /is or /ds - see NOTES below       /l<path>  - location of log files              (default: current directory)       /s<path>  - location of system files (e.g., checkpoint file)              (default: current directory)       /o     - suppress logo   NOTES: 1) The special switches /is and /ds use the Registry to         automatically set the log file path and system file path         for recovery of the appropriate Exchange store(s).INTEGRITY (G)INTEGRITY: DESCRIPTION: Verifies integrity of a database.   SYNTAX: ESEUTIL /g <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to verify, or one of                 /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /t<db>  - set temp. database name (default: INTEG.EDB)       /v    - verbose       /x    - give detailed error messages       /o    - suppress logo   NOTES: 1) The consistency checker performs no recovery and always         assumes that the database is in a consistent state,         returning an error if this is not the case.       2) The special switches /ispriv, /ispub, and /ds use the         registry to automatically set the database name for the         appropriate Exchange store.UPGRADE (U)UPGRADE: DESCRIPTION: Upgrades a database (created using a previous release of        Microsoft(R) Exchange Server) to the current version.   SYNTAX: ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options] PARAMETERS: <database name>  - filename of the database to upgrade.       /d<previous .DLL> - pathed filename of the .DLL that came                 with the release of Microsoft(R) Exchange                 Server from which you're upgrading.  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /b<db> - make backup copy under the specified name       /t<db> - set temporary database name (default: TEMPUPGD.EDB)       /p   - preserve temporary database (i.e., don't instate)       /o   - suppress logo   NOTES: 1) This utility should only be used to upgrade a database         after an internal database format change has taken place.         If necessary, this will usually only coincide with the         release of a major, new revision of Microsoft(R)         Exchange Server.       2) Before upgrading, the database should be in a consistent         state. An error will be returned if otherwise.       3) If instating is disabled (i.e., /p), the original database         is preserved unchanged, and the temporary database will         contain the upgraded version of the database.FILE DUMP (M)FILE DUMP: DESCRIPTION: Generates formatted output of various database file types.   SYNTAX: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename> [options] PARAMETERS: [mode-modifier] - an optional letter designating the type of                 file dump to perform. Valid values are:                 h - dump database header (default)                 k - dump checkpoint file        <filename>   - name of file to dump. The type of the               specified file should match the dump type               being requested (e.g., if using /mh, then               <filename> must be the name of a database).REPAIR (P)REPAIR: DESCRIPTION: Repairs a corrupted or damaged database.   SYNTAX: ESEUTIL /p <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to compact, or one of                 /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:      /t<db>    - set temp. database name (default: REPAIR.EDB)      /d      - don't repair the database, just scan for errors      /v      - verbose output      /x      - give detailed error messages      /o      - suppress logo  NOTES: 1) The switches /ispriv, /ispub, and /ds use the registry       to automatically set the database name for the       appropriate Exchange store.      2) Recovery will not be run.				
POZNÁMKA:: Na "Upgrade" části "Parametry" odkazuje Edb.dll z disku CD-ROM serveru Exchange 5.5. Chcete-li najít tento soubor, vyhledejte Server\Setup\Platforma složky na disku CD-ROM serveru Exchange 5.5.

Další informace o použití ESEUTIL /U získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft:
196693 XADM: Jak ESEUTIL /U použít k upgradu databáze
259851 Důsledky spuštění příkazu eseutil /p nebo edbutil /d /r na serveru Exchange

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 182903 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:30:15 - Revize: 6.0

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbusage kbmt KB182903 KbMtcs
Váš názor