Jak povolit diskové kvóty v systému Windows 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:183322
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Diskové kvóty poskytují správcům umožňuje omezit využívání místa na disku ve svazku. Chcete-li nastavit kvóty, musíte mít práva správce a musí být svazek formátován systémem souborů NTFS. Tento článek popisuje, jak lze v systému Windows 2000 nastavit kvóty disku svazku systému souborů Windows NT (NTFS).
Další informace

Nastavit kvóty na svazku NTFS

Diskové kvóty jsou založeny na vlastnictví souborů a jsou nezávislé na umístění složky souborů uživatele v rámci svazku. Například pokud uživatelé přesouvat soubory z jedné složky do jiné na stejném svazku, jejich využití místa na svazku nezmění. Však v případě, že uživatelé zkopírují své soubory do jiné složky na stejném svazku, jejich objem místa se zdvojnásobí. Pokud jeden uživatel vytvoří soubor 200 kilobajt (KB) a jiný uživatel převezme vlastnictví souboru, použijte poklesne využití disku k prvnímu uživateli 200 KB a druhý uživatel disku zvýší o 200 KB.

Můžete nastavit diskové kvóty k omezení množství místa na disku, které mohou uživatelév oddílu, který používá NTFS. Chcete-li to provést, postupujte takto:

POZNÁMKA:: Nelze povolit diskové kvóty na oddíl, který nepoužívá systém souborů NTFS. Informace o převodu oddílu, který nenípomocí systému souborů NTFS, obraťte poznámky k verzi systému Windows 2000.
 1. Poklepejte na položku Tento počítač.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na oddíl, na kterém chcete nastavit diskové kvóty, aKlepněte na tlačítko Vlastnosti.
 3. V Kvóty karta, klepněte Povolit správu přidělování kvót Zaškrtávací políčko.
 4. Pokud chcete, aby všechny nové uživatele k přístupu na neomezené množství místa na disku, klepněte na tlačítko Není omezit místo na disku.

  Pokud chcete, aby všechny nové uživatele mít přístup k omezené množství místa na disku, klepněte na tlačítko Limit místa na diskua pak zadejte velikost místa na disku (v MB [] nebo kB). Pokud chcete, aby se zobrazí, když uživatel varovnou zprávu se blíží dosažení vlastníhokvótu, klepněte na tlačítko Nastavit úroveň pro upozorněnía pak zadejte velikost místa na disku (v MB nebo KB), lze použít před zobrazením upozornění.
 5. Chcete-li nastavit vlastní diskovou kvótu uživatele, klepněte na tlačítko Přidělené kvóty.
 6. V Kvóty nabídky, klepněte na tlačítko Nové přidělení kvóty.
 7. V poli doména\název zadejte "<domain>\<username>" (bez uvozovek), kde je <domain> domény systému Windows, na kterém má uživatel účtu a <username> je uživatel, pro kterého nastavujete diskovou kvótu.</username></domain></username></domain>
 8. Pokud chcete, aby uživatel měl přístup na neomezené množství místa na disku, klepněte na tlačítko Není omezit místo na disku.

  Pokud chcete, aby uživatel mít přístup k omezené množství místa na disku Klepněte na tlačítko Limit místa na diskua pak zadejte velikost místa na disku (v MB nebo KB). Pokud chcete, aby upozornění zobrazí, když uživatel se blíží dosažení diskové kvóty, klepněte na tlačítko Nastavit úroveň pro upozorněnía pak zadejte velikost místa na disku (v MB nebo KB), lze použít před zobrazením upozornění.
 9. Klepněte na tlačítko OK.
 10. V Kvóty nabídky, klepněte na tlačítko Zavřít.
 11. Klepněte na tlačítko OKa klepněte na tlačítko OK znovu když budete vyzváni k povolení diskových kvót.

Další možnosti v seznamu diskových kvót

 • Odepřít místo na disku uživatelům překračujícím maximální kvótu -Uživatelům, kteří překročili kvótu zobrazí chyba "nedostatek místa na disku" ze systému Windows a nelze zapisovat další data svazku bez předtím odstranili nebo přesunuli některé soubory z něj.

  Jednotlivé aplikace mají své vlastní zpracování chyb pro tuto podmínku. Program jeví, že svazek je plný. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, uživatelé mohou překročit maximální diskovou kvótu.

  Povolení kvót a není omezit využití místa na disku jsou užitečné, pokud nechcete uživatelům odepřít přístup ke svazku, ale chcete sledovat využití místa na disku na jednotlivé uživatele. Můžete určit, zda se mají protokolovat událost, když uživatelé překročí úroveň pro upozornění nebo maximální kvóty.
 • Limit místa na disku -Zadejte velikost místa na disku mohou používat novým uživatelům svazku a množství místa na disku, který má být používáno, než je zaznamenána událost do systémového protokolu.

  Správci mohou tyto události zobrazit v prohlížeči událostí. Můžete použít desetinné hodnoty (například 20.5) místa na disku a úrovně pro upozornění, vyberte vhodné jednotky z rozevíracího seznamu (například KB, MB, GB, atd.).
 • Zaprotokolovat událost při překročení maximální kvóty uživatelem -Pokud jsou povoleny diskové kvóty, je do protokolu systému v místním počítači zaznamenána událost pokaždé, když uživatelé překročí maximální diskovou kvótu. Správci mohou tyto události zobrazit v prohlížeči událostí, filtrování typy událostí na disku.
 • Zaprotokolovat událost při překročení úrovně pro upozornění uživatelem -Pokud jsou povoleny diskové kvóty, je do protokolu systému v místním počítači zaznamenána událost pokaždé, když uživatelé překročí úroveň pro upozornění. Správci mohou tyto události zobrazit v prohlížeči událostí, filtrování typy událostí na disku.

  Pokud povolíte diskové kvóty na svazku, mohou na svazku ukládat data všichni uživatelé ke svazku přístup pro zápis, kteří nejsou překročili maximální diskovou kvótu. První uživatel zapisuje data na svazku povoleny diskové kvóty, systém diskových kvót automaticky přiděleny výchozí hodnoty maximální diskové kvóty a úrovně pro upozornění. Účet správce není součástí systému kvót.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 183322 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:31:10 - Revize: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB183322 KbMtcs
Váš názor