Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)

Tento článek byl dříve publikován CZ183887
Souhrn
Při úspěšném spuštění počítače vytvoří jednou denně nástroj Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe) zálohu systémových souborů a registru (včetně informací o uživatelských účtech, vazbách protokolů, nastavení programů a uživatelských předvolbách). Mezi zálohované soubory patří System.dat, User.dat,System.ini a Win.ini. Tento článek popisuje nástroj Kontrola registru systému Windows.

Další informace
Nástroj Kontrola registru systému Windows při spuštění automaticky kontroluje systémovýregistr a hledá v něm neplatné položky a prázdné datové bloky. Pokud jsou nalezenyneplatné položky, obnoví nástroj Kontrola registru systému Windows automaticky zálohuz předchozího dne. Stejný výsledek má spuštění nástroje z příkazového řádku pomocí příkazuscanreg /autorun. Pokud nejsou k dispozici žádné zálohy, pokusí senástroj Kontrola registru systému Windows registr opravit. Stejný výsledek má spuštěnínástroje z příkazového řádku pomocí příkazuscanreg /fix. Pokud registr obsahuje více než 500 kB prázdných datových bloků,provede nástroj Kontrola registru systému Windows automaticky jeho optimalizaci.

Instalační program systému Windows spouští nástroj Kontrola registru systému Windows z důvodu kontroly integrity stávajícího registru před provedením inovace. Pokud nástroj nalezne poškození registru, pokusí se je automaticky opravit.

Verze nástroje Kontrola registru systému Windows určená pro chráněný režim (Scanregw.exe) vytváří zálohu systémových souborů a kontroluje registr na výskyt neplatných položek. Pokud neplatné položky nalezne, použije k opravě verzi nástroje pro reálný režim (Scanreg.exe).

Nástroj Kontrola registru systému Windows je možné konfigurovat pomocí souboru Scanreg.ini. Mezi nastavení patří:
 • Povolení či zakázání nástroje
 • Počet uchovávaných záloh (nedoporučuje se více než pět)
 • Umístění složky pro zálohy
 • Nastavení umožňující přidat do zálohy další soubory
Další informace o souboru Scanreg.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
183603 Jak vytvořit vlastní nastavení nástroje Kontrola registru systému Windows
Pro spuštění nástroje Kontrola registru systému Windows klepněte na tlačítkoStart, klepněte na příkazSpustit, zadejte příkazscanregw.exedo poleOtevříta poté klepněte na tlačítkoOK.

Poznámka: Pokud chcete spustit nástroj Kontrola registru systému Windows s parametrem/restore, musíte jej spustit z příkazového řádku mimo systém Windows. Poté můžete k obnovení vybírat až z pěti záložních souborů.

Obnovení jednotlivých souborů

Při obnovování jednotlivých souborů postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítkoStart, dále na příkazNajíta poté klepněte na položkuSoubory či složky.
 2. Do poleNázevzapište názevrb0*.caba poté klepněte na tlačítkoNajít.
 3. Poklepejte na instalační soubor CAB obsahující soubor, který chcete obnovit.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete obnovit, klepněte na tlačítkoExtrahovata poté zvolte složku, do které chcete soubor uložit. Doporučujeme uložit jej do složky Temp.
 5. Restartujte počítač v režimu systému MS-DOS (v systému Windows Millennium Edition musíte ke spuštění počítače použít spouštěcí disketu).
 6. Zkopírujte soubor, který jste extrahovali, do požadované složky. Soubory .dat registru mají obvykle nastaveny atributy Skrytý a Jen pro čtení, takže při nahrazování stávajících souborů novými musíte použít příkazyattribacopy.

Známé chyby nástroje Kontrola registru systému Windows

Pokud registr obsahuje položku, která odkazuje na neexistující soubor (například soubor .vxd),nebude tato položka nástrojem Kontrola registru systému Windows opravena.Takové chyby nejsou obvykle škodlivé a tyto položky je možné odebrat ručně.Další informace o těchto chybách naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
132008 Chybová zpráva: Nebylo nalezeno zařízení, které může být požadováno...
Množství konvenční paměti požadované nástrojem Kontrola registru systému Windows záleží na velikosti registru. Pro dokončení opravy může být požadováno 580 kB i více paměti. Pokud se zobrazí chybová zpráva "Nedostatek paměti", optimalizujte volnou konvenční paměť.Další informace o optimalizaci paměti naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
134399 Jak zvětšit konvenční paměť pro programy pro systém MS-DOS
Poznámka: Aby nástroj Kontrola registru systému Windows mohl správně fungovat, požaduje rozšířenou paměť. Nebude tedy fungovat, pokud při spuštění počítače vyberete možnostStav nouze se systémem MS-DOS. Výjimkou je příkazscanreg /restore, který je jedinou funkcí tohoto nástroje, která funguje i bez rozšířené paměti.
Odkazy
Další informace o parametrech pro spouštění nástroje Kontrola registru systému Windows z příkazového řádku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
184023 Parametry pro spouštění nástroje Kontrola registru systému Windows z příkazového řádku
98 registr čištění reg opravit
Vlastnosti

ID článku: 183887 - Poslední kontrola: 12/15/2004 21:18:16 - Revize: 2.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbenv kbinfo kbtool kbwinme win98 KB183887
Váš názor
>/html>.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>p;did=1&t=">&t=">