Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Omezení systému souborů FAT32 v systému Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ184006
Souhrn
Tento článek popisuje omezení systému souborů FAT32 v systému Windows2000.
Další informace
V systému Windows 2000 platí pro systém souborů FAT32následující omezení:
  • Clustery nemohou mít velikost 64 kilobajtů či větší. Pokud by velikost clusterů byla 64 kB nebo větší, některé programy (například instalační program) by nesprávně určovalyvelikost místa na disku.
  • Svazek se systémem souborů FAT32 musí mít nejméně 65 527 clusterů. Pro svazek se systémem souborů FAT32 není možné zvětšit velikost clusterů tak, aby měl méně než 65 527 clusterů.
  • Nejvyšší počet clusterů na svazku se systémem souborů FAT32 je 268 435 445. Při maximální velikosti clusteru 32 kB a místem pro tabulku FAT (file allocation table) to znamená maximální velikost disku přibližně 8 terabajtů (TB).
  • Nástroj ScanDisk, který je dodávaný se systémy Microsoft Windows 95 a Microsoft Windows 98, je 16bitový program. Takové programy mají největší přidělitelnou velikost jediného bloku paměti 16 MB bez 64 kB. Z tohoto důvodu nástroj ScanDisk v systému Windows 95/98 nemůže zpracovat svazky se systémem souborů FAT32, které mají alokační tabulku větší než 16 MB bez 64 kB. Položka v tabulce FAT svazku se systémem souborů FAT32 používá 4 bajty, takže nástroj ScanDisk nemůže zpracovat tabulku FAT na svazku se systémem FAT32, která definuje více než 4 177 920 clusterů (včetně dvou rezervovaných clusterů). Včetně tabulek FAT to při maximální velikosti clusteru 32 kB znamená velikost svazku 127,53 gigabajtů (GB).
  • Pro svazek se systémem souborů FAT32 není možné zmenšit velikost clusterů tak, aby byla alokační tabulka větší než 16 MB bez 64 kB.
  • Svazek se systémem souborů FAT32 nelze v systému Windows 2000 naformátovat na více než 32 GB. Ovladač FastFAT v systému Windows 2000 může připojit a podporovat svazky se systémem souborů FAT32 větší než 32 GB, ale není možné takové svazky vytvořit pomocí nástroje Format. Toto chování je implementováno úmyslně. Pokud potřebujete vytvořit svazek větší než 32 GB, použijte systém souborů NTFS.
5.00 největší
Vlastnosti

ID článku: 184006 - Poslední kontrola: 02/04/2004 11:57:34 - Revize: 3.1

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbinfo kbusage KB184006
Váš názor