Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak ukončit stránkování systému NT Executive na disk


DŮLEŽITÉ:: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru je nutné jej zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnově a úpravách registru naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek popisuje, jak zabránit stránkovatelným ovladačům a systémovému kódu v systému Windows NT Executive ve stránkování na disk. Přestože se zkrátí doba odpovědi v systémech s velmi velkým objemem fyzické paměti (RAM), je velmi důležité, aby bylo nainstalováno dostatečné množství paměti RAM. V opačném případě se server může dostat do nestabilního stavu.
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Ovladače uživatelského režimu a režimu jádra a systémový kód režimu jádra jsou obvykle napsané tak, aby byly stránkovatelné nebo nestránkovatelné. V případech, kdy jsou ovladače nebo systémový kód stránkovatelné, můžete pomocí následující položky registru ponechat tento stránkovatelný kód v paměti RAM. Tento postup však doporučujeme pouze v systémech s velmi velkým objemem paměti RAM.
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe) a přejděte k následujícímu podklíči:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 2. Změňte položku
  DisablePagingExecutive
  na hodnotu 1:
  Název hodnoty:
  DisablePagingExecutive

  Typ dat: REG_DWORD
  Data: 0 nebo 1 Výchozí
  Tato položka určuje, zda mohou být ovladače uživatelského režimu a režimu jádra a systémový kód režimu jádra stránkovány na disk, pokud se nepoužívají. Pokud je hodnota této položky 1, musí ovladače a jádro zůstat ve fyzické paměti. Pokud je tato položka nastavena na hodnotu 0, mohou být stránkovány na disk podle potřeby.
Další informace najdete v tématu Memory Management Control Entries (Položky řízení správy paměti) v nápovědě k systému Windows NT.
Vlastnosti

ID článku: 184419 - Poslední kontrola: 01/19/2004 20:01:00 - Revize: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kbinfo KB184419
Váš názor