Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak ukončit stránkování systému NT Executive na disk

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

DŮLEŽITÉ:: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru je nutné jej zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnově a úpravách registru naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek popisuje, jak zabránit stránkovatelným ovladačům a systémovému kódu v systému Windows NT Executive ve stránkování na disk. Přestože se zkrátí doba odpovědi v systémech s velmi velkým objemem fyzické paměti (RAM), je velmi důležité, aby bylo nainstalováno dostatečné množství paměti RAM. V opačném případě se server může dostat do nestabilního stavu.
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Ovladače uživatelského režimu a režimu jádra a systémový kód režimu jádra jsou obvykle napsané tak, aby byly stránkovatelné nebo nestránkovatelné. V případech, kdy jsou ovladače nebo systémový kód stránkovatelné, můžete pomocí následující položky registru ponechat tento stránkovatelný kód v paměti RAM. Tento postup však doporučujeme pouze v systémech s velmi velkým objemem paměti RAM.
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe) a přejděte k následujícímu podklíči:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 2. Změňte položku
  DisablePagingExecutive
  na hodnotu 1:
  Název hodnoty:
  DisablePagingExecutive

  Typ dat: REG_DWORD
  Data: 0 nebo 1 Výchozí
  Tato položka určuje, zda mohou být ovladače uživatelského režimu a režimu jádra a systémový kód režimu jádra stránkovány na disk, pokud se nepoužívají. Pokud je hodnota této položky 1, musí ovladače a jádro zůstat ve fyzické paměti. Pokud je tato položka nastavena na hodnotu 0, mohou být stránkovány na disk podle potřeby.
Další informace najdete v tématu Memory Management Control Entries (Položky řízení správy paměti) v nápovědě k systému Windows NT.
Vlastnosti

ID článku: 184419 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:35:14 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB184419
Váš názor