Postup pro zjištění instalace překryvného programu jednotky v systému Windows

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Jestliže tento článek nepopisuje potíže týkající se vašeho hardwaru, naleznete další články o hardwaru na následujícím webu společnosti Microsoft:
Souhrn
Tento článek popisuje, jak lze zjistit, zda je v počítači se systémem Windows spuštěn překryvný program jednotky.
Další informace
Překryvný program jednotky poskytují jiní výrobci a je načten do paměti před zavedením spouštěcích systémových souborů. Instalace překryvného programu jednotky může mít tyto důvody:
 • Počítač nepodporuje funkci adresování logických bloků (LBA). Může to být způsobeno tím, že systém BIOS (Basic Input/Output System) základní desky nepodporuje pevné disky větší než 528 megabajtů (MB).

  Další informace o funkci LBA naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  ID článku: 122052
  Název: Definice adresování LBA (Logical Block Addressing) (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
 • V počítači je pevný disk s více než 1024 nebo 4096 cylindry.
 • V počítači jsou nekompatibilní jednotky pevných disků vyžadující společné použití.
Následující metody mohou nebo nemusí zjistit, zda se v počítači se systémem Windows nachází překryvný program jednotky. Nejste-li si jisti, zda je program nainstalován, obraťte se na výrobce vaší základní desky nebo pevného disku. Chcete-li zjistit, zda je překryvný program jednotky nainstalován, použijte některou z následujících metod:

Zpráva překryvu jednotky

Při spuštění počítače se může na obrazovce zobrazit zpráva s názvem výrobce nebo výzva ke stisknutí klávesy pro spuštění systému z diskety. Ve výchozím nastavení nemusí aktuální verze překryvných programů jednotky tuto zprávu zobrazovat.

Datum systému BIOS

Počítače vyrobené před rokem 1994 nepodporují adresování LBA. Chcete-li ověřit, zda systém BIOS v počítači podporuje adresování LBA, přečtěte si informace uvedené v dokumentaci výrobce nebo se obraťte na výrobce vašeho počítače.

Příkaz Fdisk Status

Spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety systému Windows 95/98, do příkazového řádku zadejte příkaz Fdisk /status a poté ověřte, zda je součet existujících oddílů větší než celková velikost pevného disku.

Spouštěcí disketa systému Windows 95/98

Vypněte počítač, počkejte 10 sekund, spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety systému Windows (tím zabráníte načtení překryvného programu jednotky) a poté spusťte systém v režimu příkazového řádku. Porovnejte drobné nekonzistence u data a velikosti systémových souborů ve složce Windows. Je-li velikost fyzického disku mnohem větší než 528 MB, zadejte c: a stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete zjistit, zda je disk dostupný, zadejte příkaz cd \windows\command.

Poznámka: Tento postup platí pouze v případě, že po zaplnění prvních 528 MB byla tato složka vytvořena.

Ověření souborů

Některé soubory překryvu jednotky používají přípony OVL nebo BIN. Zadáním příkazu Dir /a *.bin nebo Dir /a *.ovl do příkazového řádku zjistíte, zda existují jiné soubory než drvspace.bin a dblspace.bin.

Kontrola souboru Config.sys

Překryvný software jednotky může být načten ze souboru Config.sys, což mu umožňuje získat přístup k jiným jednotkám než k aktivnímu spouštěcímu oddílu hlavní jednotky primárního řadiče IDE.

Kontrola paměti

Spusťte systém v režimu příkazového řádku a proveďte test paměti počítače. Postupujte takto:
 1. Restartujte počítač a při zobrazení zprávy Start systému Windows 95 stiskněte klávesu F8.
 2. Zvolte možnost Jen systém MS-DOS a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadáním příkazu MEM /C do příkazového řádku zjistíte celkovou velikost konvenční paměti. Číslo menší než 655 360 může označovat přítomnost překryvného programu jednotky, nižší číslo však může také označovat přítomnost jednotky SCSI nebo viru v hlavním spouštěcím záznamu (MBR).

  Poznámka: Řada novějších verzí překryvného softwaru jednotky nepoužívá konvenční paměť.
HWDDRV neplatný typ média dir adresář chybějící windows
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 186057 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:41:30 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB186057
Váš názor