Sie sind zurzeit offline. Es wird auf die erneute Herstellung einer Internetverbindung gewartet.

Popis nástroje ScanDisk pro systém Windows (Scandskw.exe) v systému Windows 98 / Me

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 186365
Souhrn
Tento článek popisuje nástroj ScanDisk pro systém Windows je součástí systému Microsoft Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition (ME).
Další informace
Použijete-li nástroj Kontrola disku andrepair program ScanDisk pro systém Windows (Scandskw.exe), můžete zkontrolovat integritu média (které includeshard disků a disket) a opravit většinu problémů, které mohou nastat.

Poznámka: systém Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání programu ScanDisk pro systém MS-DOS (Scandisk.exe) automatické spuštění při operační systém nesprávně vypnut nebo kritická chyba disku. Systém Windows Me spustí program ScanDisk pro systém Windows (Scandskw.exe) automaticky po operační systém je mproperly vypnutí počítače nebo disku obsahuje kritické chyby. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152404 Spustí program ScanDisk po nesprávném vypnutí nebo chyba disku
Při použití programu ScanDisk pro systém Windows (Scandskw.exe) jsou k dispozici nastavení followingconfiguration:

Typ testu

 • Standardní: Tuto možnost použijte při kontrole souborů a složek.
 • Důkladné: Pomocí této možnosti můžete provést standardní test a také skenovat fyzických chyb na disku. Program ScanDisk může trvat dlouhou dobu ke kontrole chyb v závislosti na velikosti disku na disku. Pokud použijete možnost důkladné, jsou k dispozici následující konfigurační nastavení programu ScanDisk, po klepnutí na tlačítko Možnosti:

  Oblasti disku ke kontrole:

  Jestliže chcete zkontrolovat celý disk pro fyzické poškození, včetně oblastí jeho systému a dat pomocí programu ScanDisk klepněte na tlačítko systému a datových oblastí. Pokud chcete, aby program ScanDisk a zkontrolovat pouze systémová oblast na disku, klepněte na možnost pouze oblasti systému. Chyby v systémové oblasti disku může znamenat, že na disku je třeba nahradit. Program ScanDisk obvykle opravit chyby v systémové oblasti. Pokud chcete, aby program ScanDisk a zkontrolovat datové oblasti disku, klepněte na tlačítko oblasti pouze Data.

  Povrch další Scan funkce:

  Pokud nechcete, aby program ScanDisk ověřte, můžete sektory číst a zapsat na disk, klepněte na tlačítko vyberte pole testování provést nepište. Pokud nechcete, aby program ScanDisk opravit skryté a systémové soubory na disk, klepněte na tlačítko "nelze opravit vadné sektory v skryté a systémové soubory" políčko jej vyberte.

Rozšířené možnosti programu ScanDisk

Po klepnutí na tlačítko Upřesnit následující areavailable nastavení konfigurace:
 • Zobrazení shrnutí: Pomocí programu ScanDisk zobrazíte souhrn pokaždé, když program ScanDisk dokončí kontrolu disku. Souhrn obsahuje informace o disku a zobrazuje, zda program ScanDisk zjištěna nebo opravit všechny chyby. Pokud chcete zobrazit souhrn pokaždé, když program ScanDisk dokončí kontrolu disku, klepněte na položku vždy. Pokud nechcete, aby program ScanDisk zobrazíte souhrn po kontrole disku, klepněte na položku nikdy. Pokud chcete zobrazit souhrn pouze v případě, že program ScanDisk nalezne chyby, klepněte na tlačítko pouze pokud nalezeny chyby.
 • Soubor protokolu: K ukládání historie program ScanDisk událostí do souboru protokolu s názvem Scandisk.log můžete pomocí programu ScanDisk. Pokud chcete nahradit souboru Scandisk.log každém použití programu ScanDisk, klepněte na tlačítko Nahradit protokol. Pokud chcete uložit informace v souboru Scandisk.log pokaždé, když se používá program ScanDisk, klepněte na tlačítko Přidat do protokolu. Soubor Scandisk.log je uložen v kořenové složce pevného disku. Soubor Scandisk.log můžete zobrazit pomocí libovolného textového editoru (například Notepad). Pokud nechcete, aby program ScanDisk a vytvořit soubor protokolu, klepněte na tlačítko Protokol č.
 • Překřížené soubory: Pomocí programu ScanDisk překřížených soubory je možné vyhledávat. Překřížení nastane, pokud dva nebo více souborů používají stejný cluster (oblast disku) současně. Pokud chcete odebrat všechny překřížené soubory, které vyhledá na disku v programu ScanDisk, klepněte na tlačítko Odstranit. Pokud chcete, aby program ScanDisk provést samostatnou kopii překřížených souborů na různých místech na disku, klepněte na tlačítko vytvořit kopie. Pokud nechcete, aby program ScanDisk zjistit překřížených soubory na disku, klepněte na tlačítko Přeskočit.
 • Ztracené fragmenty souborů: Můžete zjistit fragmenty souborů, které nejsou používány programy pomocí programu ScanDisk. Fragmenty jsou částí souborů na disku, které byly ztraceny programem. Pokud chcete, aby program ScanDisk odebrat fragmenty souborů k obnovení místa na disku, klepněte na příkaz uvolnit. Pokud chcete, aby program Scandisk uložit fragmenty souborů, klepněte na tlačítko Převést na soubory. Při ukládání fragmenty souborů na disk, fragmenty souborů jsou převedeny na názvy souborů, například File0000.chk a jsou uloženy v kořenové složce disku. Chcete-li zobrazit uložený soubor, můžete použít libovolného textového editoru (například Notepad). Tento soubor může nebo nemusí obsahovat veškeré potřebné informace.
 • Kontrola souborů pro: Pomocí funkce zahrnuté v programu ScanDisk ověřte názvy souborů, kalendářní data a časy a najít duplicitní soubory na disku. Pokud chcete vyhledat soubory na disku, který může obsahovat neplatné názvy, klepnutím vyberte zaškrtávací pole neplatné názvy souborů. Pokud chcete vyhledat soubory, které může obsahovat neplatná data a časy, klepnutím vyberte zaškrtávací pole neplatné časy a kalendářní data. Pokud chcete najít duplicitní soubory na disku, klepnutím vyberte políčko duplicitní názvy.
 • Program ScanDisk další funkce:

  • Zkontrolovat nejprve hostitelskou jednotku: Chyby na komprimované jednotce jsou často způsobeny chybami na jednotce hostitelské. Ve výchozím nastavení program ScanDisk pro systém Windows prohledává hostitelské jednotce před skenováním komprimované jednotky. Chcete-li zabránit programu ScanDisk pro systém Windows z kontroly hostitele jednotky první (není doporučeno), klepněte na tlačítko zrušte zaškrtnutí políčka "Zkontrolovat nejprve hostitelskou jednotku".
  • Sestava systému MS-DOS režimu název délka chyby - MS-DOS neumožňuje cesty k souborům nebo složkám delší než 66 znaků. Ve výchozím nastavení nekontroluje program ScanDisk pro systém Windows pro MS-DOS režimu název délka chyby. Vynutit program ScanDisk pro systém Windows rozpoznat tyto chyby, klepněte na tlačítko vyberte pole "Report MS-DOS režimu název délka chyby". To způsobí, že program ScanDisk pro systém Windows rozpoznat složek, které nelze otevřít v režimu MS-DOS, protože oprava systému MS-DOS je delší než 66 znaků. Pokud jste nevybrali zaškrtávací políčko automaticky opravovat chyby, program ScanDisk pro systém Windows vás vyzve k tuto chybu ignorovat a pokračovat, opravte chybu přesunutím do složky nebo odstranit složku obsahující tuto chybu. Všimněte si, že výchozí akce (bez ohledu na to, zda je zaškrtnuto políčko automaticky opravovat chyby) Chcete-li tuto chybu ignorovat a pokračovat. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   132883 Chybová zpráva: Jednotka C obsahuje chyby, které musí být opraveno...

Automaticky opravovat chyby

Pokud chcete, aby program ScanDisk opravit většinu chyb bez anyprompts automaticky, zaškrtněte políčko automaticky opravovat chyby vyberte.

Jak spustit program ScanDisk

Chcete-li spustit program ScanDisk, použijte následující kroky:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, příslušenství, systémové nástroje a potom klepněte na položku ScanDisk.
 2. Vyberte možnosti a funkce, kterou chcete použít a potom klepněte na tlačítko Start.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 186365 – Letzte Überarbeitung: 12/22/2014 20:22:00 – Revision: 4.0

 • kbenv kbinfo kbmt KB186365 KbMtcs
Feedback
com/ms.js'><\/script>"); le}}" href="" ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-zh-cn">中国 - 简体中文
Dominican Republic - Español
Nederland - Nederlands
Türkiye - Türkçe
台灣 - 繁體中文
Ecuador - Español
New Zealand - English
United Kingdom - English
日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States - English
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español