Odebrání licencí terminálového serveru z klienta RDP

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Při prvním přístupu klienta bez licence k terminálovému serveru vydá terminálový server klientovi dočasný token licence klientského přístupu (CAL) k terminálovému serveru. Jakmile se uživatel přihlásí k relaci, terminálový server vydá licenčnímu serveru pokyn, aby vydaný dočasný token licence klientského přístupu k terminálovému serveru označil jako ověřovaný. Při příštím připojení klienta je proveden pokus o upgrade ověřeného dočasného tokenu licence klientského přístupu k terminálovému serveru na plnohodnotný token. Pokud nejsou k dispozici žádné licenční tokeny, bude dočasný token licence klientského přístupu k terminálovému serveru fungovat po dobu 90 dnů. Licence je uložena v registru klienta.

U 32bitových klientů RDP je licence uložena v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li vymazat mezipaměť licencí klienta, odstraňte tento klíč a všechny podklíče. Při příštím připojení k serveru získá klient jinou licenci.

U 16bitových klientů RDP spusťte příkaz regedit /v. Odstraněním klíčů v cestě \Software\Microsoft\MSLicensing vymažte mezipaměť licencí klienta. Můžete rovněž odstranit soubory s příponou BIN ze složky \Windows\System\Regdata.

U klientů RDP pro systém Macintosh jsou licence uloženy v souboru v místním počítači ve složce /users/Shared/Microsoft/RDC Crucial Server Information/. Mezipaměť licencí klienta Macintosh vymažete odstraněním obsahu této složky. Klient se pokusí získat novou licenci ze serveru při příštím připojení.
Vlastnosti

ID článku: 187614 - Poslední kontrola: 02/08/2006 16:19:00 - Revize: 5.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

  • kbinfo KB187614
Váš názor