Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odebrání licencí terminálového serveru z klienta RDP

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Při prvním přístupu klienta bez licence k terminálovému serveru vydá terminálový server klientovi dočasný token licence klientského přístupu (CAL) k terminálovému serveru. Jakmile se uživatel přihlásí k relaci, terminálový server vydá licenčnímu serveru pokyn, aby vydaný dočasný token licence klientského přístupu k terminálovému serveru označil jako ověřovaný. Při příštím připojení klienta je proveden pokus o upgrade ověřeného dočasného tokenu licence klientského přístupu k terminálovému serveru na plnohodnotný token. Pokud nejsou k dispozici žádné licenční tokeny, bude dočasný token licence klientského přístupu k terminálovému serveru fungovat po dobu 90 dnů. Licence je uložena v registru klienta.

U 32bitových klientů RDP je licence uložena v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li vymazat mezipaměť licencí klienta, odstraňte tento klíč a všechny podklíče. Při příštím připojení k serveru získá klient jinou licenci.

U 16bitových klientů RDP spusťte příkaz regedit /v. Odstraněním klíčů v cestě \Software\Microsoft\MSLicensing vymažte mezipaměť licencí klienta. Můžete rovněž odstranit soubory s příponou BIN ze složky \Windows\System\Regdata.

U klientů RDP pro systém Macintosh jsou licence uloženy v souboru v místním počítači ve složce /users/Shared/Microsoft/RDC Crucial Server Information/. Mezipaměť licencí klienta Macintosh vymažete odstraněním obsahu této složky. Klient se pokusí získat novou licenci ze serveru při příštím připojení.
Vlastnosti

ID článku: 187614 - Poslední kontrola: 02/08/2006 16:19:00 - Revize: 5.0

  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • kbinfo KB187614
Váš názor