Odstraňování potíží se spuštěním systému Windows 98

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Pokud tento článek nepopisuje zobrazenou chybovou zprávu, naleznete popis dalších chybových zpráv v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315854 Centrum chybových zpráv systémů Windows 98 a Windows ME
Souhrn
Tento článek popisuje postup při řešení potíží v případě, že počítač přestane reagovat (neodpovídá) nebo se zobrazí chybová zpráva informující o závažné výjimce nebo neplatném ovladači VxD.

Tento článek rovněž poskytuje informace o použití Nástroje pro konfiguraci systému (Msconfig.exe) k odstraňování potíží se spuštěním. Po několika restartováních počítače pomůže nástroj Msconfig.exe izolovat konkrétní soubor nebo klíč registru, který způsobuje daný problém. Jakmile naleznete konkrétní položku způsobující problém, můžete úpravou příslušného souboru nebo klíče registru tuto položku odebrat a vrátit Nástroj pro konfiguraci systému do režimu Normální spuštění.

Další informace o čistém spuštění systému Windows 98 pomocí Nástroje pro konfiguraci systému naleznete v části Jak zúžit rozsah při hledání chyby v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
192926 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 98 pomocí čistého spuštění počítače
DŮLEŽITÉ INFORMACE: Tento článek popisuje postup řešení potíží, pomocí kterého můžete vyřešit potíže se spuštěním systému Windows 98. Tyto informace jsou k dispozici také v Průvodci odstraňováním potíží se spouštěním a vypínáním systému Windows 98. Doporučujeme použít tohoto průvodce, ale pro vaši potřebu jsme vytvořili tento článek. Průvodce odstraňováním potíží se spouštěním a vypínáním systému Windows 98 je umístěn na následující webové stránce společnosti Microsoft:V tomto článku jsou popsána následující témata:
POZNÁMKA: Účinnějšího prohledávání znalostní báze Microsoft Knowledge Base dosáhnete používáním klíčových slov, která se vztahují k tomuto problému. Pokud hledáte informace o odstraňování potíží, které nejsou zmíněny v tomto článku, prohledejte znalostní bázi Microsoft Knowledge Base znovu pomocí klíčových slov, která jsou uvedena v následujícím článku znalostní báze:
242450 Tipy, jak hledat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base
Další informace

Spuštění systému Windows 98 v nouzovém režimu

Pokud systém Windows 98 nelze normálně spustit, pokuste se jej spustit v nouzovém režimu. Při spuštění systému Windows 98 v nouzovém režimu není použita aktuální konfigurace v reálném režimu, ale je zavedena minimální konfigurace v chráněném režimu, ve které jsou zakázány ovladače zařízení systému Windows 98 a používá se standardní zobrazovací adaptér VGA. Chcete-li spustit systém Windows 98 v nouzovém režimu, restartujte počítač, stiskněte a podržte klávesu CTRL, dokud se nezobrazí nabídka Spuštění systému Windows 98 a pak zvolte položku Nouzový režim. Pokud se systém Windows 98 podaří spustit v nouzovém režimu, prostudujte část Systém Windows 98 lze spustit v nouzovém režimu v tomto článku.

Pokud se počítač nepodaří spustit v nouzovém režimu, prostudujte část Systém Windows 98 nelze spustit v nouzovém režimu v tomto článku.

Zpět na začátek

Systém Windows 98 nelze spustit v nouzovém režimu

Spuštění systému Windows 98 v nouzovém režimu může zabránit některá z následujících příčin:
 • Počítač může být napaden virem.Další informace o počítačových virech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  129972 Popis počítačových virů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Nastavení paměti CMOS počítače může být nesprávné. Zkontrolujte správnost nastavení paměti CMOS počítače. Je možné, že za účelem ověření nastavení bude třeba kontaktovat výrobce počítače.
 • Došlo k hardwarovému konfliktu. Mezi tyto konflikty patří zejména nastavení systému BIOS sběrnice PCI, konflikty přerušení IRQ, nadbytečné porty COM (například dva porty COM1 nebo interní modem nastavený tak, že používá stejný port COM jako existující sériový port) a vadné paměti RAM.
 • Je třeba změnit nastavení v souboru Msdos.sys (například nastavení Logo je nutné nastavit na nulu).Další informace o souboru Msdos.sys naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  118579 Obsah souboru Msdos.sys systému Windows
 • Používáte komprimovanou jednotku, kterou nelze připojit jako soubor komprimovaného svazku (CVF).Další informace o odstraňování potíží způsobených programem DriveSpace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  130018 Po použití programu DriveSpace se počítač neustále restartuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  133175 Odstraňování potíží způsobených programem DriveSpace v systému Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud systém Windows 98 nelze stále spustit v nouzovém režimu, spusťte nástroj Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe), protože příčinou problému může být systémový registr. Chcete-li spustit nástroj Kontrola registru, restartujte počítač, stiskněte a podržte klávesu CTRL, zvolte položku Jen systém MS-DOS, zadejte příkaz scanreg a stiskněte klávesu ENTER. Další informace o nástroji Kontrola registru systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
183887 Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)
Další informace o zobrazení chybové zprávy o poškození registru po spuštění nástroje Kontrola registru systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
186909 Kontrola registru stále zjišťuje poškození registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud systém Windows 98 nelze spustit v nouzovém režimu ani po použití nástroje Kontrola registru systému Windows, nainstalujte systém Windows 98 do nové prázdné složky. Tento krok umožňuje určit, zda se problém týká zbývajících součástí předchozího operačního systému (například nastavení konfigurace), nebo zda jde o potíže s hardwarem.

Zpět na začátek

Systém Windows 98 lze spustit v nouzovém režimu

Pokud lze systém Windows 98 spustit v nouzovém režimu, postupným procházením procesu spouštění zjistěte, zda nedochází k nesprávnému zavedení některých zařízení:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění.
 3. Vyzkoušejte různé možnosti spuštění. V následující tabulce je uvedeno několik možností spuštění. Tyto možnosti jsou označeny jako Spuštění A, Spuštění B a Spuštění C. Chcete-li použít některou možnost spuštění, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček. Příčinu problému určíte pomocí pokynů uvedených za tabulkou.
                           Spuštění A Spuštění B Spuštění C   ------------------------------------------------------------   Zpracovat soubor Config.sys            Ano   Ne    Ano   Zpracovat soubor Autoexec.bat           Ano   Ne    Ano   Zpracovat soubor Winstart.bat (je-li k dispozici) Ano   Ano   Ne   Zpracovat soubor System.ini            Ne    Ano   Ano   Zpracovat soubor Win.ini             Ne    Ano   Ano   Načíst položky Po spuštění            Ano   Ano   Ne 						
  POZNÁMKA: Nástroj Msconfig.exe nemůže zakázat soubor, který má atribut Pouze pro čtení, ačkoli se chová, jako by to možné bylo. Chcete-li zjistit, zda nástroj Msconfig.exe nahradil soubor, který se pokoušíte zakázat, kopií souboru, měl by být na začátku souboru text podobný následujícímu:
     rem   rem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***   rem   rem  This file was created by the System Configuration Utility as   rem  a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual   rem  AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.   rem 						
  POZNÁMKA: Pokud se systém Windows 98 nespustí běžným způsobem, jestliže použijete některou z následujících variant, prostudujte si část Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu v tomto článku.

  Nejprve vyzkoušejte možnost Spuštění A. Pokud se systém Windows 98 za těchto podmínek nespustí běžným způsobem, vyzkoušejte možnost Spuštění B. Pokud se systém Windows 98 spustí při použití možnosti Spuštění A běžným způsobem, je problém způsoben souborem System.ini nebo Win.ini. Chcete-li zjistit, který řádek v souboru System.ini nebo Win.ini je příčinou problému, postupujte takto:

  1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkazSpustit, do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na kartu Win.ini.
  3. Poklepejte na složku Windows.
  4. Zrušte zaškrtnutí políček load= a run=.
  5. Klepněte na tlačítko OK.
  6. Jakmile budete vyzváni k restartování počítače, klepněte na tlačítko Ano.
  Jestliže se systém Windows 98 spustí při použití možnosti Spuštění B běžným způsobem, je příčinou problému ovladač nebo rezidentní program TSR (terminate-and-stay-resident), který je zaváděn pomocí souboru Config.sys nebo Autoexec.bat. Viz část Odstraňování potíží s rezidentními programy TSR dále v tomto článku.

  Pokud se systém Windows 98 nespustí běžným způsobem při použití možností Spuštění A nebo Spuštění B, vyzkoušejte možnost Spuštění C. Jestliže se systém Windows 98 spustí při použití možnosti Spuštění C běžným způsobem, je příčinou problému program spouštěný po spuštění systému. Viz část Odstraňování potíží se složkou Po spuštění dále v tomto článku.

  Pokud systém Windows 98 nelze stále spustit běžným způsobem, vyhledejte pomocí nástroje Kontrola systémových souborů poškozené nebo nahrazené systémové soubory. Chcete-li spustit nástroj Kontrola systémových souborů, klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Programy, přejděte na položku Příslušenství, dále na položku Systémové nástroje , klepněte na příkaz Systémové informace a potom klepněte na příkaz Kontrola systémových souborů v nabídce Nástroje. Informace o použití nástroje Kontrola systémových souborů k extrahování souboru naleznete v části Nástroj Kontrola systémových souborů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  129605 Jak extrahovat původní komprimované soubory systému Windows
  Další informace o nástroji Kontrola systémových souborů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  185836 Popis nástroje Kontrola systémových souborů (Sfc.exe) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud systém Windows 98 stále nelze spustit běžným způsobem, prostudujte si část Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu v tomto článku.

Odstraňování potíží se složkou Po spuštění

Příčinou problému může být program, který je spuštěn během spouštění systému. Určení programu, který potíže způsobuje:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Po spuštění a zrušte zaškrtnutí všech políček.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Pokud je problém vyřešen, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Po spuštění zaškrtněte první políčko v seznamu.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže stále nedochází k potížím, opakujte kroky 1 až 3, ale zaškrtněte další políčko v seznamu. Pokud se potíže znovu projeví, zavádí naposledy zaškrtnuté políčko program, který brání běžnému spuštění systému Windows 98. O další pomoc požádejte výrobce programu.

Příčinou potíží může být také rezidentní program TSR, který je zaváděn pomocí souboru Winstart.bat (pokud soubor Winstart.bat existuje). Je-li na kartě Obecné v Nástroji pro konfiguraci systému k dispozici políčko Zpracovat soubor Winstart.bat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, klepněte na tlačítko OK a restartujte počítač.

Soubor Winstart.bat je obvykle umístěn ve složce Windows a slouží k zavedení rezidentních programů TSR, které jsou vyžadovány pouze programy systému Windows.

Odstraňování potíží s rezidentními programy TSR

Příčinou potíží může být ovladač nebo rezidentní program TSR zavedený pomocí programu Config.sys nebo Autoexec.bat. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tuto příčinu, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na přepínač Výběrové spuštění a zrušte zaškrtnutí políčka Zpracovat soubor Autoexec.bat.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže dojde k vyřešení potíží, je problematický ovladač nebo rezidentní program TSR zaváděn ze souboru Autoexec.bat. V opačném případě je problematický ovladač nebo rezidentní program TSR zaváděn ze souboru Config.sys. Chcete-li zjistit, který řádek v souboru Autoexec.bat nebo Config.sys zavádí ovladač nebo rezidentní program TSR, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Autoexec.bat nebo Config.sys a zrušte zaškrtnutí políček u ovladačů a programů, které nepatří mezi klíčové.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Pokud je problém vyřešen, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Autoexec.bat nebo Config.sys zaškrtněte první políčko v seznamu.
 3. Klepněte na tlačítko OK a po zobrazení výzvy restartujte počítač.
Jestliže stále nedochází k potížím, opakujte kroky 1 až 3, ale zaškrtněte další políčko v seznamu. Pokud se potíže znovu projeví, načítá naposledy zaškrtnuté políčko ovladač nebo rezidentní program TSR, které způsobují uvedené potíže. Další pomoc získáte od výrobce programu.

Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, spusťte nástroj Kontrola registru systému Windows, protože příčinou potíží může být systémový registr. Chcete-li spustit nástroj Kontrola registru systému Windows, klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Programy, přejděte na položku Příslušenství, dále na položku Systémové nástroje , klepněte na příkaz Systémové informace a potom klepněte na příkaz Kontrola registru v nabídce Nástroje.

Odstraňování potíží s ovladačem v chráněném režimu

Příčinou potíží může být ovladač systému Windows 98 pracující v chráněném režimu. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tuto příčinu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz msconfig do pole Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit.
 3. V části Nastavení zaškrtněte některé políčko.
 4. Klepněte na tlačítko OK, potom znovu na tlačítko OK a restartujte počítač.
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, opakujte kroky 1 až 4, ale v kroku 3 zaškrtněte jiné políčko. Dojde-li k vyřešení potíží, je jejich příčinou poslední zaškrtnuté políčko. Další informace o upřesňujícím nastavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, zakažte řízení IRQ sběrnice PCI v systému Windows.Další informace o tomto postupu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
182628 Jak zakázat řízení IRQ sběrnice PCI v systému Windows
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, zakažte zařízení pomocí Správce zařízení:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Systém.
 3. Na kartě Správce zařízení zakažte všechna zařízení v následujících větvích:

  • grafické adaptéry,
  • řadiče disketových jednotek,
  • řadiče pevných disků,
  • klávesnice,
  • myš,
  • síťové adaptéry,
  • porty,
  • patice PCMCIA,
  • řadiče SCSI,
  • řadiče zvuku, videa a herních zařízení.
  Zakázání zařízení ve Správci zařízení:

  1. Poklepejte na větev obsahující zařízení, které chcete zakázat, klepněte na požadované zařízení a potom na tlačítko Vlastnosti.
  2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu a klepněte na tlačítko OK.
  3. Restartujte počítač.
 4. Jestliže se podaří potíže vyřešit, povolte zařízení zakázaná v kroku 3 a ověřte, zda nedochází ke konfliktu zařízení.

  POZNÁMKA: Zařízení povolte v následujícím pořadí:

  • porty COM,
  • řadiče pevných disků,
  • řadiče disketových jednotek,
  • další zařízení.
  Povolení zařízení a ověření možných konfliktů:

  1. Poklepejte na větev, která obsahuje zařízení, které chcete povolit, klepněte na dané zařízení a potom na tlačítko Vlastnosti.
  2. Na kartě Obecné zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat v tomto hardwarovém profilu.
  3. Klepněte na kartu Prostředky a ověřte, zda v poli Seznam konfliktních zařízení nejsou uvedeny žádné konflikty. Karta Prostředky není zobrazena u všech zařízení.
  4. Klepněte na tlačítko OK a restartujte počítač.
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, spuštěním nástroje Automatické přeskočení zavádění ovladačů povolte všechna zakázaná zařízení. Chcete-li spustit nástroj Automatické přeskočení zavádění ovladačů, klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Programy, přejděte na položku Příslušenství, dále na položkuSystémové nástroje, klepněte na příkaz Systémové informace a klepněte na příkaz Automatické přeskočení zavádění ovladačů v nabídce Nástroje.Další informace o použití nástroje Automatické přeskočení zavádění ovladačů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
186588 Popis nástroje Automatické přeskočení zavádění ovladačů (Asd.exe) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jestliže se potíže nepodaří vyřešit, pomocí následujícího postupu vyhledejte poškozený statický virtuální ovladač zařízení (VxD):
 1. Restartujte počítač, stiskněte a podržte klávesu CTRL, dokud se nezobrazí nabídka Spuštění systému Windows 98 a vyberte možnost Potvrzovat krok za krokem.
 2. Při zobrazení jednotlivých výzev včetně Zavést všechny ovladače Windows? stiskněte klávesu A a u všech dalších výzev stiskněte klávesu N. Měli byste si poznamenat všechny položky, které se systém snaží od tohoto okamžiku zavést. Tím zabráníte zavedení ovladačů VxD a přepsání interních ovladačů VxD (integrovaných do souboru Vmm32.vxd) ovladači VxD ze složky Windows\System\Vmm32.
Zpět na začátek

Další poznámky

Informace o známých hardwarových problémech naleznete v souboru Hardware.txt ve složce Windows.

Další pomoc při řešení potíží získáte prohlédnutím souboru Bootlog.txt v kořenové složce. V souboru Bootlog.txt je uveden stav zavedení všech ovladačů pracujících v reálném a chráněném režimu. Pokud se systém Windows 98 nepodaří správně spustit, bude v souboru Bootlog.txt uveden poslední úspěšně zavedený ovladač, přičemž u všech ovladačů, které se nepodařilo zavést před výskytem potíží, bude uvedena zpráva o neúspěšném zavedení (LoadFail).

POZNÁMKA: Některé zprávy o neúspěšném zavedení jsou v souboru Bootlog.txt běžné. Seznam běžných zpráv o neúspěšném zavedení v souboru Bootlog.txt naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
127970 Zprávy o neúspěšném zavedení uvedené v souboru Bootlog.txt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
w98sessfaq w98ssfaq 98 první spuštění selhání nereaguje nelze spustit spuštění vmm32 vxd
Vlastnosti

ID článku: 188867 - Poslední kontrola: 12/05/2015 08:53:11 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot KB188867
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)