OL98: Jak změnit pole adresy více částí pro import

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:189121
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje použití aplikace Microsoft Excel k úpravám exportovaného seznamu kontaktů, obsahující pole adresy více součástí, proto může být úspěšně importována do aplikace Microsoft Outlook 98.
Další informace
Při exportu dat z jiných aplikací správy informací, můžete si všimnout, že pole adresy domů nebo do zaměstnání je rozdělen do více částí. Pokud podívejte se na názvy polí v hlavičce můžete zaznamenat následující:
  ADDR1   ADDR2   ADDR3				
každé pole může obsahovat část adresy ulice. Jedno pole může obsahovat číslo bytu během dalšího pole může obsahovat adresu ulice. Pokud importujete soubor do aplikace Outlook v tomto formátu vytvoří samostatné položky pro každou součást adresy.

Pomocí aplikace Excel můžete sloučit data z polí samostatné adresy do jednoho pole Importovatelné. Tento proces vytvoří adresu, která správně importuje do aplikace Outlook.

Uložit vaše data ve správném formátu

Informace správy softwaru musí umožňují exportovat kontaktní informace v jednom z následujících formátů:
  dBase or database file  (.dbf)  Comma Separated Value  (.csv)  Tab-Separated Value   (.txt)				
po provedení exportu dat do jedné tyto formáty můžete jej otevřít v aplikaci Excel. Při otevření souboru dat v aplikaci Excel, budete moci prohlédnout záhlaví datového souboru.

Otevření souboru v aplikaci Excel a úpravy dat soubor záhlaví

 1. V aplikaci Excel v nabídce Soubor klepněte na Otevřít.
 2. V seznamu Typ souboru, klepněte na položku všechny soubory (*. *).
 3. Vyhledejte a poznamenejte si názvy pole, které obsahují informace o adrese. Například:
     ADDR1   ADDR2   ADDR3						
 4. Klepnutím vyberte sloupec (umístění není důležité). Na Vložit nabídky, klepněte na příkaz sloupce, chcete-li vložit nový sloupec. Klepněte na horní buňka nového sloupce a zadejte název, který odpovídá na platná pole aplikace Outlook název. Například:
  "Obchodní ulice", "Ulice Domovská stránka", "Jiné ulice"
  Nezadávejte v uvozovkách.

  Informace o názvech polí pro import do aplikace Outlook naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  185361OL98: Interní pole používaná složkami složek aplikace Outlook
 5. V novém sloupci klepnutím vyberte buňku pod nový název pole. Zadejte následující vzorec pomocí adres buňku si poznamenali v kroku 3
     =(Cell Address #1)&CHAR(10)&(Cell Address #2)&CHAR(10)&   (Cell Address #3)&CHAR(10)							
  kde buňka adresa je adresa buňky, které chcete kombinovat, například:
     =C2&CHAR(10)&D2&CHAR(10)&F2&CHAR(10)							
  buňce bude nyní obsahují kombinované adresu.
 6. Klepněte na novou buňku. Přechod na poslední řádek dat a ve sloupci nové buňky, podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku ve sloupci. V nabídce Úpravy přejděte na výplně a klepněte na tlačítko dolů. Zkopírujete vzorec do zbývající části buňky s odkazy na buňky správné.

  Další informace o kopírování vzorců v aplikaci Excel na v nápovědě nabídce klepněte na příkaz obsah a rejstřík zadejte kopie a poklepejte na vzorce.

  Další informace o mapování pole pro aplikaci Outlook naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  182728OL98: Mapování polí pro import není k dispozici
 7. V nabídce Soubor klepněte na položku Uložit jako, v seznamu Typ souboru, zaškrtněte "text (karta delimited)(*txt)"nebo"CSV (OS/2 nebo MS-DOS) (*.csv)." Zadejte název souboru a pak klepněte na Uložit.
Zkontrolujte názvy záhlaví, zda že odpovídají správný název pole aplikace Outlook. Provést potřebné změny a uložte soubor jako textový soubor (CSV), tak lze importovat do aplikace Outlook.

Informace o importu textových souborů do aplikace Outlook naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
179556OL98: Jak import a export textových dat s aplikací Outlook
98 opravit ACT ECCO Symantec

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 189121 - Poslední kontrola: 01/23/2014 01:01:19 - Revize: 1.0

Microsoft Outlook 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbconversion kbhowto kbinterop KB189121 KbMtcs
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)